Opłaty • Rekrutacja - WSH we Wrocławiu

Opłaty

W Wyższej Szkole Handlowej obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

 

Studia w języku polskim

Studia w języku angielskim

 

 

 

Studia w języku polskim

Płatność za studia dla: obywateli Polski, UE, posiadacze Karty Polaka i cudzoziemcy, którzy uprawnieni są do podejmowania o odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

Turystyka i Rekreacja  ||  Zarządzanie  ||  Finanse i Rachunkowość -  Studia I stopnia, LICENCJACKIE

4200 zł/rok

3780 zł/rok*

2200 zł/semestr

1980 zł/semestr*

Raty 10x460 zł

Raty 10x414 zł*

Raty 12x400zł

Raty 12x360zł*

(3 rok płatność tylko w 10 ratach)

 

Informatyka – Studia I stopnia, INŻYNIERSKIE

4800 zł/rok

4320 zł/rok*

2500 zł/semestr

2250 zł/semestr*

Raty 10x520 zł

Raty 10x468 zł*

Raty 12x450zł 

Raty 12x405zł*

(nie dotyczy ostatniego semestru)

 

Logistyka – Studia I stopnia, INŻYNIERSKIE

4200 zł/rok

3780 zł/rok*

2200 zł/semestr

1980 zł/semestr*

Raty 10x460 zł

Raty 10x414 zł*

Raty 12x400zł

Raty 12x360zł*

(nie dotyczy ostatniego semestru)

WAŻNE! Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Czesne za ostatni semestr nie podlega rozłożeniu na raty.

 

Turystyka i Rekreacja   ||   Zarządzanie – Studia II stopnia, MAGISTERSKIE

4200 zł/rok

3780 zł/rok*

2200 zł/semestr

1980 zł/semestr*

Raty 10x460 zł

Raty 10x414 zł*

Raty 12x400 zł

Raty 12x360 zł*

 * opłaty w ramach promocji "0 zł wpisowego i 10% mniej za I rok studiów"

 

 

Płatność za studia dla studentów spoza UE (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan i in.)

 

Turystyka i Rekreacja  ||  Zarządzanie  ||  Finanse i Rachunkowość – Studia I stopnia, LICENCJACKIE

Opłaty w Euro

Opłaty w Dolarach

1100 €/rok

600 €/semestr

1250 $/rok

675 $/semestr

 

Informatyka – Studia I stopnia, INŻYNIERSKIE

Opłaty w Euro

Opłaty w Dolarach

1300 €/rok

700 €/semestr

1480 $/rok

785 $/semestr

Logistyka – Studia I stopnia, INŻYNIERSKIE

Opłaty w Euro

Opłaty w Dolarach

1100 €/rok

600 €/semestr

1250 $/rok

675 $/semestr

 

Turystyka i Rekreacja  ||   Zarządzanie – Studia II stopnia, MAGISTERSKIE

Opłaty w Euro

Opłaty w Dolarach

1300 €/rok

700 €/semestr

1480 $/rok

785 $/semestr

 

  • Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 100 euro.

 

Studia w języku angielskim

Płatność za studia stacjonarne dla obywateli UE oraz obywateli Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii), Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii.

 

 

Zarządzanie – STUDIA LICENCJACKIE

2050 €/rok

1075 €/semestr

Informatyka - STUDIA INŻYNIERSKIE

2350 /rok 

1225 €/semestr

Logistyka - STUDIA INŻYNIERSKIE

2500 /rok 

1300 €/semestr

Zarządzanie – STUDIA MAGISTERSKIE

2350 €/rok

1225 €/semestr 

 

  • Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 120 euro.

 

 

Płatność za studia stacjonarne dla obywateli z pozostałych państw (nie dotyczy studentów z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej – Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Azji Środkowej w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

 

Zarządzanie – STUDIA LICENCJACKIE

2750 /rok 

Informatyka – STUDIA INŻYNIERSKIE

2750 /rok

 Logistyka - STUDIA INŻYNIERSKIE

 3500 €/rok

Zarządzanie – STUDIA MAGISTERSKIE

3000 /rok

 

  • Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna  wynosi 200 euro.