Programowanie dla nauczycieli • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 220 godzin
Język wykładowy: polski
Każdy student otrzyma licencję edukacyjną na pakiet Adobe

Kolejna edycja rusza już w marcu 2021!
Skorzystaj z promocyjnej ceny! (Szczegóły w zakładce Opłaty)

 

 

Studia podyplomowe Programowanie dla nauczycieli stanowią odpowiedź na zmieniające się oczekiwania rynku pracy i zapotrzebowanie na nauczycieli nowych zawodów.

Zgodnie z Projektem rozporządzenia MEN w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego, będącego pochodną nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, od dnia 1 września 2019 roku, wprowadzone zostaną zmiany legislacyjne mające przyczynić się do lepszego dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki.

Jednym z nowych zawodów wprowadzanych przez rozporządzenie jest Technik programista.

Studia podyplomowe Programowanie dla nauczycieli kierowane są do osób w różnym wieku, nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno osób, które nie zdobyły dotychczas dużego doświadczenia w branży informatycznej, jak i interesujących się tą tematyką.

Zajęcia zostały zaplanowane w sposób bardzo przystępny i innowacyjny. Opracowane w formie krótkich wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez praktyków, programistów i doświadczonych szkoleniowców, bezpośrednio przy komputerach, pozwolą w łatwy i przystępny sposób poznać tajniki programowania. 

Studia stawiają przede wszystkim na indywidualny rozwój studentów - nauczycieli, na tworzenie własnych projektów w oparciu o kreatywność, innowacyjność, komunikatywność, logiczne myślenie, kulturę osobistą, empatię oraz doświadczenie życiowe.

 

Adresaci kierunku

Studia podyplomowe Programowanie dla nauczycieli skierowane są do:

 • oknauczycieli, którzy uczą na kierunku technik informatyk, chcących prowadzić zajęcia na nowym wprowadzonym od 1 września 2019 roku kierunku: Technik Programista,
 • oknauczycieli, którzy pragną rozwijać się i podnosić swoje kompetencje zawodowe,
 • oknauczycieli, myślących o zmianach w swoim życiu i nowych wyzwaniach.

Profil Absolwenta

Absolwenci kierunku w trakcie studiów nabędą umiejętności projektowania, programowania oraz testowania aplikacji.

 

Partnerzy kierunku:

Plan studiów podyplomowych w oparciu o podstawę programową
szkół ponadpodstawowych:

MODUŁ - nazwa przedmiotu | liczba godzin

 1. MODUŁ I - Projektowanie aplikacji | 20
 2. MODUŁ II - Aplikacje internetowe | 60
  język C# | 30
  język Java Script | 30
 3. MODUŁ III - Aplikacje desktopowe | 40
  język Python | 20
  język C# | 20
 4. MODUŁ IV - Aplikacje mobilne | 60
  język Python | 20
  język Java Script | 20
  język C# | 20
 5. MODUŁ V - Testowanie aplikacji | 20
 6. MODUŁ VI - Metodologia zarządzania | 10
 7. MODUŁ VII - Repetytorium | 10

 W SUMIE w obu semestrach: 220 godzin

 

Plan studiów podyplomowych w oparciu o podstawę programową
szkół podstawowych:

MODUŁ - nazwa przedmiotu | liczba godzin

 1. MODUŁ I - Projektowanie aplikacji | 20
 2. MODUŁ II - Programowanie graficzne | 40
  Scratch/Pixblocks | 20
  AppInventor | 20
 3. MODUŁ III - Algorytmy | 20
 4. MODUŁ IV - Projektowanie i programowanie stron www | 40
  HTML/CSS | 20
  Java Script | 20
 5. MODUŁ V - Programowanie tekstowe | 40
  język Python | 20
  język C/C++ (Arduino) | 20
 6. MODUŁ VI - Projektowanie i modelowanie 3D | 20
 7. MODUŁ VII - Programowanie robotów | 20
 8. MODUŁ VIII - Metodologia nauczania STEAM (online) | 10
 9. MODUŁ IX - Repetytorium | 10

 W SUMIE w obu semestrach: 220 godzin

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w planie studiów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

** Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

 

Warunki zaliczenia studiów:

   • okobecność na zajęciach (80%)
   • oktest zaliczeniowy po każdym semestrze zajęć
   • okegzamin końcowy

 

Koszt studiów: 4 500 zł 3800 zł | PROMOCJA: do 15.01.2020
opłata administracyjna: 250 zł 0zł | PROMOCJA: do 15.01.2020
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty..

 

PROMOCJA

 arrow  Zyskaj 700zł zapisując się do 15 stycznia 2021!

 arrow  Zyskaj 500zł zapisując się do 30 stycznia 2021!

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

WYPEŁNIJ  arrow   Ankieta rekrutacyjna

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

 

 

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
+48 71 333 11 33
BARBARA HALSKA

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014.

Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy programowej z informatyki. Ekspertka ORE i MEN. Współautorka e-podręcznik Wstęp do programowania w projekcie Apki.org. Koordynatorka projektu Po technikum w pracę, Profesja bez granic. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy, m.in.: we Francji, Brukseli, Seulu, Malezji, Londynie, Tajwanie, Kanadzie, Tajlandii, Czechach. Trenerka Mistrzów Kodowania.

Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Prezes Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019 realizuje wspólnie z Fundacją Orange projekt WOMEN'S DIGITAL CENTERS INFMISS poprzez organizację zajęć z druku 3D, programowania, spawania światłowodów dla uczennic Zespołu Szkół nr 6. Członkini Rady Programowej projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Współautorka platformy do nauki programowania Apki.org.

Zainteresowana wdrażaniem nowych technologii w edukacji w tym sztucznej inteligencji.

JAKUB SYTY

Senior Software Developer / Solution Architect z 8 letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuje się głównie w technologiach Microsoftu, z naciskiem na .NET Core i C#.
Na codzień zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem dużych systemów rozproszonych. Fascynat czytelnego i wydajnego kodu.

JAKUB KRÓL

Programista z pasji i z zawodu. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród, w tym wielu medali na Światowych Targach w Brukseli, Paryżu, Seulu, Moskwie, laureat Olimpiady Innowacji. Kilkukrotny Młody Lider Śląskich Innowacji Technicznych. Od ponad 10 lat programista, od ponad 3 wykładowca i trener programowania, głównie z zakresu rozwiązań webowych: JavaScript, TypeScript, Node.js, Mobile Web, React, WordPress.

KAROLINA SZULC

Redaktor naczelna gazety TIK w Edukacji. Nauczycielka informatyki, fizyki oraz technologii informacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brzegu Dolnym. Prowadzi koła rozwijające z tworzenia stron WWW, programowania i robotyki. Programuje w językach C++, C#, PHP, SQL, Java, Python. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Pasjonatka i propagatorka nowych technologii w dydaktyce. Koordynatorka wielu projektów szkoleniowych z zakresu technik informatycznych dla nauczycieli. Koordynatorka od spraw merytoryki na ogólnopolskich konferencjach – Zloty Innowacyjnych Dyrektorów i Nauczycieli oraz Kongresy TIK w Edukacji. Prelegentka na licznych konferencjach edukacyjnych. W 2017 roku została wyróżniona na liście 100 przez Szerokie Porozumienie Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce za działalność na rzecz rozwoju umiejętności. Prywatnie pasjonuje się szyciem na maszynie.

Michał Demski

Od 2007 roku nauczyciel matematyki i opiekun koła programowania. Od 2014 roku trener programowania w projekcie Mistrzowie Kodowania i Cyfrowy Dialog (kilkaset godzin szkoleń dla nauczycieli). Współautor scenariuszy lekcji programowania, prelegent ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli.