Technik Programista - programowanie dla nauczycieli • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 220 godzin
Język wykładowy: polski

 

Studia podyplomowe Technik programista - Programowanie dla nauczycieli stanowią odpowiedź na zmieniające się oczekiwania rynku pracy i zapotrzebowanie na nauczycieli nowych zawodów.

Zgodnie z Projektem rozporządzenia MEN w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego, będącego pochodną nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, od dnia 1 września 2019 roku, wprowadzone zostaną zmiany legislacyjne mające przyczynić się do lepszego dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki.

Jednym z nowych zawodów wprowadzanych przez rozporządzenie jest Technik programista.

Studia podyplomowe Programowanie dla nauczycieli kierowane są do osób w różnym wieku, nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno osób, które nie zdobyły dotychczas dużego doświadczenia w branży informatycznej, jak i interesujących się tą tematyką.

Zajęcia zostały zaplanowane w sposób bardzo przystępny i innowacyjny. Opracowane w formie krótkich wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez praktyków, programistów i doświadczonych szkoleniowców, bezpośrednio przy komputerach, pozwolą w łatwy i przystępny sposób poznać tajniki programowania. 

Studia stawiają przede wszystkim na indywidualny rozwój studentów - nauczycieli, na tworzenie własnych projektów w oparciu o kreatywność, innowacyjność, komunikatywność, logiczne myślenie, kulturę osobistą, empatię oraz doświadczenie życiowe.

 

Adresaci kierunku

Studia podyplomowe Programowanie dla nauczycieli skierowane są do:

 • oknauczycieli, którzy uczą na kierunku technik informatyk, chcących prowadzić zajęcia na nowym wprowadzonym od 1 września 2019 roku kierunku: Technik Programista,
 • oknauczycieli, którzy pragną rozwijać się i podnosić swoje kompetencje zawodowe,
 • oknauczycieli, myślących o zmianach w swoim życiu i nowych wyzwaniach.

Profil Absolwenta

Absolwenci kierunku w trakcie studiów nabędą umiejętności projektowania, programowania oraz testowania aplikacji.

 

Partnerzy kierunku:

 

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

1 Projektowanie aplikacji    20
2 Programowanie aplikacji internetowych    60
3 Programowanie aplikacji desktopowych    40
4 Programowanie aplikacji mobilnych    60
5 Testowanie aplikacji i dokumentowanie aplikacji    20
6 Metodologia zarządzania projektami    10
7 Seminarium, test    10
  ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN   220

 

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Warunki zaliczenia studiów:

 • okobecność na zajęciach (80%)
 • oktest zaliczeniowy po każdym semestrze zajęć
 • okegzamin końcowy

 

Koszt studiów: 4 000 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

 

 

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9
+48 71 333 11 33
BARBARA HALSKA

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014.

Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy programowej z informatyki. Ekspertka ORE i MEN. Współautorka e-podręcznik Wstęp do programowania w projekcie Apki.org. Koordynatorka projektu Po technikum w pracę, Profesja bez granic. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy, m.in.: we Francji, Brukseli, Seulu, Malezji, Londynie, Tajwanie, Kanadzie, Tajlandii, Czechach. Trenerka Mistrzów Kodowania.

Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Prezes Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019 realizuje wspólnie z Fundacją Orange projekt WOMEN'S DIGITAL CENTERS INFMISS poprzez organizację zajęć z druku 3D, programowania, spawania światłowodów dla uczennic Zespołu Szkół nr 6. Członkini Rady Programowej projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Współautorka platformy do nauki programowania Apki.org.

Zainteresowana wdrażaniem nowych technologii w edukacji w tym sztucznej inteligencji.

JAKUB SYTY

Senior Software Developer / Solution Architect z 8 letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuje się głównie w technologiach Microsoftu, z naciskiem na .NET Core i C#.
Na codzień zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem dużych systemów rozproszonych. Fascynat czytelnego i wydajnego kodu.

JAKUB KRÓL

Programista z pasji i z zawodu. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród, w tym wielu medali na Światowych Targach w Brukseli, Paryżu, Seulu, Moskwie, laureat Olimpiady Innowacji. Kilkukrotny Młody Lider Śląskich Innowacji Technicznych. Od ponad 10 lat programista, od ponad 3 wykładowca i trener programowania, głównie z zakresu rozwiązań webowych: JavaScript, TypeScript, Node.js, Mobile Web, React, WordPress.

KAROLINA SZULC

Redaktor naczelna gazety TIK w Edukacji. Nauczycielka informatyki, fizyki oraz technologii informacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brzegu Dolnym. Prowadzi koła rozwijające z tworzenia stron WWW, programowania i robotyki. Programuje w językach C++, C#, PHP, SQL, Java, Python. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Pasjonatka i propagatorka nowych technologii w dydaktyce. Koordynatorka wielu projektów szkoleniowych z zakresu technik informatycznych dla nauczycieli. Koordynatorka od spraw merytoryki na ogólnopolskich konferencjach – Zloty Innowacyjnych Dyrektorów i Nauczycieli oraz Kongresy TIK w Edukacji. Prelegentka na licznych konferencjach edukacyjnych. W 2017 roku została wyróżniona na liście 100 przez Szerokie Porozumienie Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce za działalność na rzecz rozwoju umiejętności. Prywatnie pasjonuje się szyciem na maszynie.