Projektant UX i UI • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: : 230 h godzin (wraz z godzinami przedmiotów fakultatywnych)
Język wykładowy: polski

 

Projektant UX i UI to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku IT. Branża informatyczna będzie w przyszłości – tak, jak to ma miejsce dotychczas – rozwijać się w znacznym tempie. Wzrasta również i
zapotrzebowanie na ekspertów w te dziedzinie. Projektant UX i UI będzie zawodem, który zarówno dziś, jak i w przyszłości będzie sytuował się na liście zawodów pożądanych w jej górnych granicach.

 

Celem studiów jest nabycie wiedzy w zakresie projektowania graficznego, oraz projektowana nowoczesnych systemów UX i UI. Zajęcia oparte są o zdobycie wiedzy tak teoretycznej, jak i praktycznej.  Wykłady i laboratoria prowadzone są przez wieloletnich praktyków pracujących dla takich firm jak Disney, Samsung, i Microsoft, którzy zdobywali swe doświadczenie pracując w kraju i za granicą.

Oferowane studia w szczególny sposób będą atrakcyjne dla osób ceniących sobie zdobywanie wiedzy opartej na realnych i symulowanych zleceniach. Większość zajęć to praktyczna nauka zawodu.

Technologie wykorzystywane na laboratoriach to najnowocześniejsze oprogramowanie firmy Adobe oraz nowoczesne programy do wizualizacji 3D.

Program studiów przewiduje również wprowadzenie do grafiki komputerowej (jako przedmiot fakultatywny) dla osób nie posiadających wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Nawet osoba nieposiadająca wiedzy w tym zakresie będzie mogła podjąć studia.

 

Profil absolwenta:

 • Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę jako ekspert UX i UI oraz o stanowisko grafika komputerowego, projektanta wzorów
  przemysłowych.
 • Znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, biurach projektowych, agencjach marketingowych, jak
  również wszędzie tam gdzie potrzebna jest praca grafika. Mowa tu o przedsiębiorstwach, w których wymagana jest praca projektowa, np. firmy spożywcze (opakowania) firmy odzieżowe,przemysł.
 • Zatrudnieni będą oni również w dziale marketingu, jako wsparcie działań poprawy wizerunku medialnego firmy oraz w dziale
  promocji i reklamy.
 • Mogą również podjąć pracę jako projektanci i osoby kodujące strony internetowe w firmach działających w tym obszarze.

 

Adresaci kierunku:

Studia podyplomowe Projektant UX/UI  kierowane są do:

 • osób stawiających pierwsze kroki w branży automotive, jak i specjalistów, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych,
 • specjalistów z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie i przygotowują się do awansu na ścieżce swojej kariery,
 • przedstawicieli innych branż, którzy pragną poznać tajniki branży automotive, np. w celu zmiany miejsca pracy,
 • przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive i chcą poznać tajniki zarządzania jakością,
 • wszystkich zainteresowanych zarządzaniem jakością oraz branżą automotive.
 

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

1 Wprowadzenie do programów grafiki komputerowej      20
2 Wstęp do wzornictwa przemysłowego i dekorowanie
produktów
    20
3 Projektowanie szaty graficznej stron internetowych
Responsive Web Design
    20
4 Prototypownie stron internetowych     10
5 Podstawy języka HTML+CSS, obsługa CMS     30
6 Wprowadzenie do pozycjonowania stron internetowych
SEO
    10
7 Projektowanie i wizualizacja opakowań     20
8 DTP, skład i przygotowanie do druku     20
9 Podstawy prawa autorskiego      5
10 Wprowadzenie do UX i UI     10
11 Rysunek odręczny, media naturalne, kompozycja
obrazu
    15
12 Fotografia produktowa     20
13 Modelowanie i wizualizacja 3D     30
14 Praktyka zawodowa     
  ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:     235 h

 * Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 PROGRAMY GRAFICZNE:

• Adobe Photoshop
• Adobe Ilustrator
• Adobe InDesign
• Adobe XD
• Corel Draw
• Blender
• Sketchup

PROGRAMY DO KODOWANIA i CMS:

• Visual Studio Code
• Word Press
• Joomla
• Bootstrap (Framework)

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uczęszczania na wszystkie zajęcia z wyjątkiem przedmiotów
fakultatywnych, chyba że zadeklarowali się do ich odbycia i tym samym uzyskania wymaganej
liczby punktów ETCS.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. W większości przypadków jest to suma
cząstkowych ocen projektów wykonanych podczas ćwiczeń. Pod uwagę brane jest również
zaangażowanie słuchaczy oraz ich aktywność na zajęciach.

Studia wieńczone są pracą dyplomową, która składa się z portfolio ze zgromadzonych podczas
zajęć projektów. Nie mniej niż 10. Na egzaminie dyplomowym prezentowane jest ono w formie prezentacji multimedialnej przed komisją egzaminacyjną w składzie:


– opiekun merytoryczny kierunku
– kierownik studiów podyplomowych
– przewodniczący komisji

Studenci odpowiadają na pytania (zwykle dwa) zadawane przez opiekuna merytorycznego
kierunku Dotyczą one techniki wykonania projektów, użytych narzędzi oraz przebiegu procesu projektowego.

Koszt studiów: 3 900

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

1. Formularz rekrutacyjny - WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową - POBIERZ
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę - POBIERZ
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

 

 

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

 

+48 71 333 11 33