Studia Podyplomowe UX, UI Design • Studia Podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: : 160 h godzin
Język wykładowy: polski

REKRUACJA TRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA!

Projektant UX i UI to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku IT. Branża informatyczna będzie w przyszłości – tak, jak to ma miejsce dotychczas – rozwijać się w znacznym tempie. Wzrasta również i
zapotrzebowanie na ekspertów w te dziedzinie. Projektant UX i UI będzie zawodem, który zarówno dziś, jak i w przyszłości będzie sytuował się na liście zawodów pożądanych w jej górnych granicach.

 

Celem studiów jest nabycie wiedzy w zakresie projektowania graficznego, oraz projektowana nowoczesnych systemów UX i UI. Zajęcia oparte są o zdobycie wiedzy tak teoretycznej, jak i praktycznej.  Wykłady i laboratoria prowadzone są przez wieloletnich praktyków pracujących dla takich firm jak Disney, Samsung, i Microsoft, którzy zdobywali swe doświadczenie pracując w kraju i za granicą.

Oferowane studia w szczególny sposób będą atrakcyjne dla osób ceniących sobie zdobywanie wiedzy opartej na realnych i symulowanych zleceniach. Większość zajęć to praktyczna nauka zawodu.

Technologie wykorzystywane na laboratoriach to najnowocześniejsze oprogramowanie firmy Adobe oraz nowoczesne programy do wizualizacji 3D.

Program studiów przewiduje również wprowadzenie do grafiki komputerowej (jako przedmiot fakultatywny) dla osób nie posiadających wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Nawet osoba nieposiadająca wiedzy w tym zakresie będzie mogła podjąć studia.

 

Profil absolwenta:

 • Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę jako ekspert UX i UI oraz o stanowisko grafika komputerowego, projektanta wzorów
  przemysłowych.
 • Znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, biurach projektowych, agencjach marketingowych, jak
  również wszędzie tam gdzie potrzebna jest praca grafika. Mowa tu o przedsiębiorstwach, w których wymagana jest praca projektowa, np. firmy spożywcze (opakowania) firmy odzieżowe,przemysł.
 • Zatrudnieni będą oni również w dziale marketingu, jako wsparcie działań poprawy wizerunku medialnego firmy oraz w dziale
  promocji i reklamy.
 • Mogą również podjąć pracę jako projektanci i osoby kodujące strony internetowe w firmach działających w tym obszarze.

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

1 Wprowadzenie do programów grafiki komputerowej      
2 Projektowanie szaty graficznej stron internetowych
Responsive Web Design
    
3 Prototypowanie stron internetowych    
4 Podstawy języka HTML+CSS, obsługa CMS     
5 Wprowadzenie do UX i UI     
6 Rysunek odręczny, media naturalne, kompozycja
obrazu
    
7 Modelowanie i wizualizacja 3D    
8 Projektowanie i wizualizacja opakowań     
9 Wstęp do wzornictwa przemysłowego i dekorowanie produktów     
  ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:     160 h

 * Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 PROGRAMY GRAFICZNE:

• Adobe Photoshop
• Adobe Ilustrator
• Adobe InDesign
• Adobe XD
• Corel Draw
• Blender
• Sketchup

PROGRAMY DO KODOWANIA i CMS:

• Visual Studio Code
• Word Press
• Joomla
• Bootstrap (Framework)

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uczęszczania na wszystkie zajęcia z wyjątkiem przedmiotów
fakultatywnych, chyba że zadeklarowali się do ich odbycia i tym samym uzyskania wymaganej
liczby punktów ETCS.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. W większości przypadków jest to suma
cząstkowych ocen projektów wykonanych podczas ćwiczeń. Pod uwagę brane jest również
zaangażowanie słuchaczy oraz ich aktywność na zajęciach.

Studia wieńczone są pracą dyplomową, która składa się z portfolio ze zgromadzonych podczas
zajęć projektów. Nie mniej niż 10. Na egzaminie dyplomowym prezentowane jest ono w formie prezentacji multimedialnej przed komisją egzaminacyjną w składzie:


– opiekun merytoryczny kierunku
– kierownik studiów podyplomowych
– przewodniczący komisji

Studenci odpowiadają na pytania (zwykle dwa) zadawane przez opiekuna merytorycznego
kierunku Dotyczą one techniki wykonania projektów, użytych narzędzi oraz przebiegu procesu projektowego.

Wysokość czesnego:

4 raty po 975 zł

Opłata semestralna : 1950 zł

Opłata roczna: 3900 zł

Nauka trwa dwa semestry.

Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

1. Formularz rekrutacyjny - WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową - POBIERZ
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę - POBIERZ
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

3. Zapoznaj się z Regulaminem Studiów podyplomowych - CZYTAJ

4. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

 

 

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

 

+48 71 333 11 33
Dr Marek Miedziński

Pracuje zawodowo jako nauczyciel akademicki, ucząc studentów grafiki komputerowej, typografii oraz tworzenia stron internetowych. Przez cały czas powadzi zajęcia z filozofii wschodniej i zachodniej, etyki, bioetyki i etyki biznesu. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie później przez kilka lat prowadził zajęcia z przedmiotów: Filozofia społeczna oraz Mistyka wschodu i zachodu.

Ponad 20 lat pracował jako grafik komputerowy, projektant wzorów przemysłowych i fotograf produktów. Przez 4 lata pracował w Wielkiej Brytanii jako projektant stron internetowych.

Od kilku lat zajmuje się organizowaniem rejsów żeglarskich, wypraw rowerowych i spływów kajakowych nie tylko dla studentów

Leszek Kostulski

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artysta malarz, grafik. Projektant modeli trójwymiarowych, grafik komputerowy, fotograf. Od wielu lat pracujący jako grafik i fotograf. Nauczyciel akademicki. Wykłada przedmioty związane głównie z grafiką komputerową. Uczy również technik malarstwa i grafiki. Współpracuje z kilkoma uczelniami na Dolnym Śląsku.

Maria Czarnecka

Od ponad dwudziestu lat pracuje jako grafik komputerowy, projektant, edytor i redaktor. Od 2007 roku prowadzi zajęcia jako wykładowca dla uczestników studiów różnych grup wiekowych. Uczy przedmiotów z zakresu projektowania graficznego, projektowania publikacji oraz druku cyfrowego. Dodatkowo pracuje jako trener wykładowca na kursach z zakresu zagadnień dotyczących szeroko pojętej grafiki komputerowej. Jej pasją jest grafika komputerowa - obróbka zdjęć, rysunek wektorowy i digital painting (malowanie cyfrowe). Lubi jasno postawione cele. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne pozwala jej na samodzielnie opracowywanie planu zajęć oraz poruszanych tam zagadnień. Wprowadzanie słuchaczy w tajniki obsługi programów graficznych przynosi jej ogromną satysfakcję. Cały czas stara się rozwijać wiedzę i umiejętności, poznaje nowe aktualne wersje programów graficznych, by wykorzystać je w nowatorskich sposobach nauczania.