Cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej firmie • Studia Podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski

 Cyberprzestępczość to już nie tylko wirusy komputerowe, które mogą wpłynąć na jakość pracy naszego sprzętu. To także wyłudzenia, kradzież tożsamości, przejęcie konta bankowego i wiele innych nielegalnych działań. Społeczeństwo coraz bardziej jest zależne od technologii, a przez to narażone na nowe zagrożenia, które jeszcze parę lat temu nie istniały. Przeciętny użytkownik powinien być świadomy zagrożeń czekających w Internecie. Powinien znać metody jak się przed nimi uchronić.

W obecnych czasach specjaliści z branży cyberbezpieczeństwa odgrywają jeszcze większą rolę na rynku pracy. Każda firma musiała przenieść swoje działania w internetową chmurę dając cyberprzestępcom jeszcze więcej miejsc, które można zaatakować.

Studia podyplomowe pokażą słuchaczom metody działania hakerów i sposoby przeciwdziałania atakom na różnych szczeblach architektury IT.

Wyższa Szkoła Handlowa wychodząc naprzeciw obecnemu zapotrzebowaniu rynku oferuje studia podyplomowe z Cyberprzestępczości. Na studiach uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę pozwalającą mu znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach branży IT. Studia przygotują uczestnika do podjęcia kariery we wszystkich opisanych wyżej specjalizacjach.

 

Profil absolwenta:

 • Studia zostały zaprojektowane według aktualnych standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego dla osób będących kierownikami działów, osobami decyzyjnymi w sprawach doboru sprzętu komputerowego, administratorami systemów informatycznych, project managerów,

 • Studia pozwalają zapoznać się z obecnymi zagrożeniami na jakie narażone są firmy od strony cyberbezpieczeństwa

 • Absolwenci kończący powyższe studia uzyska pełną analizę zabezpieczeń swojej firmy, nauczy się na co zwracać uwagę przy zabezpieczaniu firmy, pozna słabe punkty polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego i nauczy się je eliminować.

 • Absolwenci studiów nabywają szeroką wiedzę pozwalającą lepiej wykorzystać potencjał działów IT w swoich firmach.

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez specjalistów, którzy posiadają szeroką praktykę

  w zakresie tematyki prowadzonych zajęć.

 • Wymiana kontaktów i doświadczeń zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami z branży.

 • y element strategii biznesowej, a nie tylko PR. Dla których wszystkie działania EB'owe są mierzalne, a wyniki, nawet najbardziej ambitne, osiągalne.

 

Adresaci kierunku:

Studia Cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej firmie ce skierowane są do:osoby chcące się przebranżowić,

 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych w firmie,

 • osoby zarządzające działami IT,

 • osoby chcące poznać zagrożenia dzisiejszego internetu – kradzieże tożsamości, wycieki danych,

 • osoby chcące poznać metody działania hakerów.

 

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

1 Systemy operacyjne      8
2 Rodzaje cyberataków     16
3 Podstawy programowania     16
4 Podstawy sieci komputerowych     16
5 Polityka bezpieczeństwa - wstęp do projektu      8
6 Projekt     16
7 Własność intelektualna w Internecie       8
8 Informatyka śledcza     16
9 Ochrona danych osobowych     16
10 Projekt     32
11 Seminarium przygotowujące do egzaminu     8
  ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:    160

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Wysokość czesnego:

4 raty po 1128 zł

Opłata semestralna : 2150 zł

Opłata roczna: 4300 zł

Nauka trwa dwa semestry.

Wpisowe: 250zł

Rabaty indywidulane dla Firm!


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

1. Formularz rekrutacyjny - WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową - POBIERZ
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę - POBIERZ
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

3. Zapoznaj się z Regulaminem Studiów podyplomowych - CZYTAJ

4. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

 

 

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

 

+48 71 333 11 33