Cyberbezpieczeństwo w Nowoczesnej Firmie

Cyberbezpieczeństwo w Nowoczesnej Firmie

Tryb studiów: Weekendowy
Forma studiów: Hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski

Studia ruszają od marca!

 Cyberprzestępczość to już nie tylko wirusy komputerowe, które mogą wpłynąć na jakość pracy naszego sprzętu. To także wyłudzenia, kradzież tożsamości, przejęcie konta bankowego i wiele innych nielegalnych działań. Społeczeństwo coraz bardziej jest zależne od technologii, a przez to narażone na nowe zagrożenia, które jeszcze parę lat temu nie istniały. Przeciętny użytkownik powinien być świadomy zagrożeń czekających w Internecie. Powinien znać metody jak się przed nimi uchronić.

W obecnych czasach specjaliści z branży cyberbezpieczeństwa odgrywają jeszcze większą rolę na rynku pracy. Każda firma musiała przenieść swoje działania w internetową chmurę dając cyberprzestępcom jeszcze więcej miejsc, które można zaatakować.

Studia podyplomowe pokażą słuchaczom metody działania hakerów i sposoby przeciwdziałania atakom na różnych szczeblach architektury IT.

Wyższa Szkoła Handlowa wychodząc naprzeciw obecnemu zapotrzebowaniu rynku oferuje studia podyplomowe z Cyberprzestępczości. Na studiach uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę pozwalającą mu znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach branży IT. Studia przygotują uczestnika do podjęcia kariery we wszystkich opisanych wyżej specjalizacjach.

Profil absolwenta:

 • Studia zostały zaprojektowane według aktualnych standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego dla osób będących kierownikami działów, osobami decyzyjnymi w sprawach doboru sprzętu komputerowego, administratorami systemów informatycznych, project managerów,
 • Studia pozwalają zapoznać się z obecnymi zagrożeniami na jakie narażone są firmy od strony cyberbezpieczeństwa
 • Absolwenci kończący powyższe studia uzyska pełną analizę zabezpieczeń swojej firmy, nauczy się na co zwracać uwagę przy zabezpieczaniu firmy, pozna słabe punkty polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego i nauczy się je eliminować.
 • Absolwenci studiów nabywają szeroką wiedzę pozwalającą lepiej wykorzystać potencjał działów IT w swoich firmach.
 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez specjalistów, którzy posiadają szeroką praktykęw zakresie tematyki prowadzonych zajęć.
 • Wymiana kontaktów i doświadczeń zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami z branży.
 • y element strategii biznesowej, a nie tylko PR. Dla których wszystkie działania EB’owe są mierzalne, a wyniki, nawet najbardziej ambitne, osiągalne.

Adresaci kierunku:

Studia Cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej firmie ce skierowane są do:osoby chcące się przebranżowić,

 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych w firmie,
 • osoby zarządzające działami IT,
 • osoby chcące poznać zagrożenia dzisiejszego internetu – kradzieże tożsamości, wycieki danych,
 • osoby chcące poznać metody działania hakerów.
 NAZWA PRZEDMIOTULICZBA GODZIN
1Systemy operacyjne     8
2Rodzaje cyberataków    16
3Podstawy programowania    16
4Podstawy sieci komputerowych    16
5Polityka bezpieczeństwa – wstęp do projektu     8
6Projekt    16
7Własność intelektualna w Internecie      8
8Informatyka śledcza    16
9Ochrona danych osobowych    16
10Projekt    32
11Seminarium przygotowujące do egzaminu    8
 ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:   160

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • zaliczenie przedmiotów 
 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Koszt studiów (cena po rabacie – 10% za opłatę roczną): 5200 zł

Opłata semestralna: 2860 zł

Wpisowe: 250 zł

Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny – WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14

+48 535 164 459

[email protected]