BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 168 godzin
Język wykładowy: polski 

Kolejna edycja rusza już w marcu 2021!
Skorzystaj z promocyjnej ceny! (Szczegóły w zakładce Opłaty)

 

 

 

Podyplomowe studia BHP realizowane we Wrocławiu, pozwalają poszerzać kompetencje w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy - osobnej dziedziny wiedzy, zajmującej się kształtowaniem właściwych warunków pracy oraz zasadami bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Studia podyplomowe z BHP obejmują zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny: ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, czy bezpieczeństwa technicznego. 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, którzy realizują ten obowiązek, m.in. poprzez zatrudnienie odpowiednio przygotowanych osób w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzanie takim osobom wykonywania zadań tej służby. 

Studia podyplomowe we Wrocławiu obejmujące BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem zapewniają absolwentom kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wzbogaconą o zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończenie podyplomowego BHP na wrocławskiej WSH, daje uprawnienia do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Adresaci kierunku

Realizowane w zakresie BHP studia podyplomowe kierowane są dla osób nieposiadających doświadczenia w branży bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich), chcących zdobyć nowe umiejętności. Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu mogą rozpocząć także pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach bhp, chcący uzupełnić kwalifikacje.

 

Profil absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem mogą być zatrudnieni w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki takich, jak m.in.: budownictwo, przemysł maszynowy, szkolnictwo, służba zdrowia, jednostki administracji państwowej i samorządowej. 

Studia podyplomowe BHP, jakie realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie.

Osoba kończąca studia BHP we Wrocławiu posiada m.in. następujące umiejętności:

 • znajomość istotnych postanowień Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu bhp,
 • znajomość podstawowej terminologii,
 • znajomość procedur m.in. powypadkowych, udzielania pomocy przedmedycznej,
 • prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

Partner kierunku

 • 59ad2d75a087150a834867deaa1ca442
 • TUV R Trademark 1 sRGB blue

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

Prawna ochrona pracy    8
Zadania i organizacja służby BHP  8
Zagrożenia w środowisku pracy  16
Organizacja i metodyka szkoleń w dziedzinie BHP 16
Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy 8
Techniczne bezpieczeństwo pracy 24
Ocena zarządzania ryzykiem zawodowym 8
Podstawy ergonomii   8
Wypadki przy pracy i postępowanie powypadkowe  16
Profilaktyka lekarska i choroby zawodowe 8
Ochrona przeciwpożarowa 8
Pierwsza pomoc przedmedyczna   8
Audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy  16
Ochrona przeciwpożarowa w praktyce 8
Seminarium przygotowujące do egzaminu 8
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:  168

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w planie studiów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

** Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

Warunki zaliczenia

 • okobecność na zajęciach (min. 80%)

 • okpo każdym semestrze zaliczenie testu podsumowującego

 • okzaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Koszt studiów:  4 300 zł 3620 zł | PROMOCJA: do 15.01.2020
opłata administracyjna: 250 zł 0zł | PROMOCJA: do 15.01.2020
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

 

PROMOCJA:

 arrow  Zyskaj 680zł zapisując się do 15 stycznia 2021!

 arrow  Zyskaj 480zł zapisując się do 30 stycznia 2021!

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

WYPEŁNIJ  arrow   Ankieta rekrutacyjna

 

Dokumenty rekrutacyjne 

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową

 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej (nie dotyczy promocji)

 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm

 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę (przynajmniej tydzień przed planowym rozpoczęciem zajęć lub ostatecznie w dniu ich rozpoczęcia)

 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

 • Jeżeli studia dofinansowuje zakład pracy lub inna instytucja, prosi się o złożenie stosownego oświadczenia w dziekanacie studiów podyplomowych potwierdzającego deklarację zawartą w ankiecie,

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
+48 71 333 11 33
MGR SYLWIA KŁACZYŃSKA-REJDYCH

Opiekun kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, które ukończyła z wyróżnieniem. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Działalność edukacyjną rozpoczęła od prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi sprzętu. Obecnie, jako główny specjalista ds. BHP oraz współtwórca firmy SJ, świadczącej usługi dla pracodawców w zakresie obsługi prawnej, BHP, kadr, płac, ppoż. i ochrony środowiska, często prowadzi szkolenia w tej tematyce. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte podczas szkoleń dla wielu różnych grup pracowniczych, m. in. w Górażdże Cement S.A., prowadzi swoje zajęcia w sposób interaktywny, przystępny i ciekawy. Jest współautorką skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”.

ST. BRYG. MGR INŻ. Bogusław Brud

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od trzydziestu jeden lat strażak w służbie czynnej, aktualnie, przez siedem lat, na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Obecnie zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Mgr inż. Janusz Pławiak

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat zawodowo zajmuje się prawem pracy i BHP, obecnie jako inspektor pracy – specjalista. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Jest wieloletnim wykładowcą tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.: w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Interaktywny i przystępny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że szkolenia z tego zakresu są ciekawe. Wykorzystuje przy tym swoje bogate doświadczenia zdobyte podczas szkoleń i kursów głównie zamkniętych, dla dużych firm. Prowadził szkolenia dla wielu różnych grup pracowniczych, w takich zakładach jak: ZEC Kogeneracja S.A., ALSTOM Power Sp. z o.o., EnergiaPro S.A. czy Górażdże Cement S.A. Jest współautorem skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy“.

MGR INŻ. ZBIGNIEW KOŁODYŃSKI

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat pracuje w urzędzie sprawującym państwowy nadzór na przestrzeganiem prawa pracy, w tym BHP. Jest wieloletnim wykładowcą z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Ukończył kursy dla wykładowców w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych organizowane przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

MGR SŁAWOMIR OCHREM

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz Pogotowia Medicover. Od czternastu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, m.in.: szkoląc Straż Miejską we Wrocławiu, pracowników Volvo Polska Sp. z o.o., PKO BP S.A, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Dolnośląskiej Izby Pielęgniarskiej, Agencji Mienia Wojskowego.

Wykładowca z zakresu pierwszej pomocy w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Współautor e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Cyfrowa Szkoła”.

Dr Magdalena Weinmann-Urbańska

Doktor Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność, Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Absolwentka kierunku Master of Business Administration w obszarze Customer Relation Management, Certyfikowana Specjalistka d/s Bezpieczeństwa I Higieny Pracy oraz audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  TUV Nord. Ma wieloletnie doświadczenie w Zarządzaniu instytucją oraz zasobami ludzkimi. Zawodowo od wielu lat związana z branżą motoryzacyjną, pełniła funkcje dyrektora zarządzającego oraz dyrektora HR, brała udział w wielu projektach szkoleniowo – doradczych, programach rozwoju talentów, odpowiadała za wynik przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie zarządzania sprzedażą jak i zarządzania serwisem. Autorka publikacji w zeszytach naukowych , wystąpień,  w temacie ścieżki rozwoju pracowników branży motoryzacyjnej.

MGR ALEKSANDRA SZELACHOWSKA

Absolwentka kierunku Ochrona środowiskana Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalista ds. BHP i realizacji zadań służby BHP w dużym zakładzie pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w czynnej współpracy w zakresie BHP z przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże – produkcyjną, budowlaną, administracyjno-biurową. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach w dziedzinie bezpieczeństwa i prawa pracy, pierwszej pomocy, efektywnych metodach prowadzenia szkoleń.

mgr Łukasz Paroń

Ekspert i specjalista z zakresu prawa pracy doświadczony praktyk w stosowaniu przepisów były pracownik działu kadr dużego przedsiębiorstwa budowlanego redaktor naczelny periodyka Kadry i Płace w administracji; autor kilku książek poświęconych prawu pracy oraz kilkudziesięciu artykułów z tej dziedziny; specjalista z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń, pragmatyk pracowniczych, powszechnego stosunku pracy;