MBA Lean Management – PL

MBA Lean Management – PL

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 220 godzin
Język wykładowy: polski

Studia MBA Lean Management w WSH uzyskały standard jakości Klasa Profesjonalna w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020 oraz uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”.

Studia Lean Management MBA są szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej managerów i specjalistów funkcjonujących w ostrych warunkach wymagającego rynku. Jedyne takie studia MBA, które oprócz szansy na rozwój osobisty i zawodowy, są inspiracją do podjęcia działań optymalizacyjnych w organizacjach.

Jedne studia – dwie ścieżki specjalizacyjne: produkcyjna i usługowa. Jedne studia możliwość zdobycia, aż trzech dodatkowych certyfikatów: Lean Leadera, Lean Coacha lub Lean Managera i świadectwa studiów podyplomowych MBA.

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

O studiach

Założeniem studiów jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony ze wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji.  

Słuchacze studiów MBA Lean Management zdobędą wiedzę teoretyczną, ale także uzyskają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego funkcjonowania podmiotów we współczesnej gospodarce światowej. Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość brania aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych w formie symulacji i gier logistycznych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków z biznesu. 

Program MBA Lean Management adresowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, Lean/ Kaizen/ Ciągłego Doskonalenia. Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych. 

Dlaczego MBA Lean Management w WSH we Wrocławiu?

 • świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu
 • certyfikaty: Lean Leader, Lean Coach, Lean Manager
 • certyfikaty potwierdzone przez Partnera strategicznego LMCG – Lean Service Institute
 • zajęcia prowadzone przez międzynarodowy zespół konsultantów, praktyków biznesu
 • wizyta benchmarkingowa w Lean Service Institute w Niemczech (20h)
 • min 30% tematów dotyczących zarządzania ludźmi – czyli prawdziwego oblicza Lean Management
 • studia ukierunkowane na rozwój kompetencji Lean w produkcji
 • ciekawe materiały merytoryczne, symulacje, gry, warsztatowe prowadzenie każdego zjazdu
 • pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym i zawodowym
 • rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe
 • praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA

Partnerzy kierunku:

Lean Management Consulting Group to firma doradczo-szkoleniowa. Działa w obszarach takich jak: Lean, Kaizen, Jakość oraz rozwój kompetencji menedżerskich. W ramach współpracy oferują szerokie portfolio produktów takie jak: Doradztwo, Akademie, Certyfikacje, Webinary, możliwość uczestniczenia w konferencjach i innych działaniach rozwojowych. Rozwijając ludzi, doskonalą procesy biznesowe. Konsultanci LMCG to praktycy, pasjonaci w swoim fachu, którzy wiedzą, jak uzyskać efekt z układania. Partnerem strategicznym LMCG jest Lean Service Institute Niemcy.

Lean Service Institute jest partnerem studiów podyplomowych MBA Lean Management. To co przekonuje nas do współpracy to PASJA do ciągłego doskonalenia – w życiu zawodowym i prywatnym. Lean Service Institute prowadzi Biuro Lean Performance w Friedrichsdorf, niedaleko Frankfurtu. To prawdopodobnie najbardziej leanowe biuro w tamtym regionie. Organizują praktyczne wydarzenia Akademii Lean, Lean Safari dla klientów indywidualnych i grup, w wersji stacjonarnej i on-line. Konsultanci Lean Service Institute od ponad 30 lat są związani z wdrażaniem Lean w firmach w Niemczech i na świecie. Szeroki zakres działań szkoleniowych jest zarządzany przez doświadczonych trenerów, którzy kładą nacisk na praktyczne przykłady i wiedzę, wypróbowane i przetestowane w codziennych sytuacjach. LSI kładzie ogromny nacisk na wykorzystanie know-how do bardziej efektywnego działania!

Naszym założeniem jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony z wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do tego celu wykorzystamy szereg możliwości jakie daje nam współpraca z praktykami biznesu, firmą LMCG, Lean Service Institute oraz partnerstwem zagranicznym.

MODUŁ PODSTAWOWY: grupa produkcyjna i usługowa

FUNDAMENTY LEAN MANAGEMENT – 100 godzin w obszarach

 • Fundamenty Lean Management. (20 h)
 • Hoshin Kanri. Budowanie strategii doskonalenia organizacji. (20h)
 • Gemba Kanri. System efektywnych spotkań firmowych. (20h)
 • Zarządzanie w kulturze Lean i rozwiązywanie problemów. (20h)
 • Change Management. (10h)
 • Seminarium dyplomowe (10h)

MODUŁ PROFILOWY: grupa produkcyjna i usługowa

BUDOWANIE KULTURY LEAN MANAGEMENT – 60 godzin w obszarach

 • Training Within Industry. Zarządzanie procesem wdrożenia pracownika.(20h)
 • Toyota Kata. Przywództwo i coaching w kulturze Lean.(10h)
 • PR i promocja strategii wdrażania Lean Management.(10h)
 • Zarządzanie projektami w kulturze Lean.(10h)
 • Lean Performance Office.(10h)

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: grupa usługowa

PROCESS MANAGEMENT – 60 godzin w obszarach

 • Wstęp do zarządzania procesowego. (10h)
 • Symulacja Process Management. (10h)
 • Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów usługowych. (20h)
 • Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2:0. (10h)
 • Automatyzacja procesów. (10h)
 • Egzamin

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: grupa produkcyjna

LEAN MANUFACTURING- 60 godzin w obszarach

 • TPM. Zarządzanie parkiem maszynowym.(20h)
 • Narzędzia optymalizacji procesów.(20h)
 • Lean Quality Management. (20h)
 • Egzamin
Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW (2 semestry)2 raty4 raty6 rat
300 PLN17 700 PLN9 350 PLN4 800 PLN3 285 PLN

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 15.02.202216.02.-28.02.2022
wysokość zniżki1500 PLN1000 PLN

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Jeśli szukasz dofinansowania na studia MBA Lean Management sprawdź ofertę w Bazie Usług Rozwojowych – PARP

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1143304

Kolejna edycja rozpocznie się w marcu 2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

05-06.03.2022

19-20.03.2022

02-03.04.2022

23-24.04.2022

14-15.05.2022

28-29.05.2022

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia po 2005 r. 
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem – 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (300 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław nr konta: 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata 

REKRUTACJA TRWA!  

KONTAKT:  

Anna Sikucińska 
Koordynator Studiów MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 3/14

+48 71 333 11 91 

kom. 535 161 561

[email protected] 

SEBASTIAN REIMER

Założyciel i właściciel Lean Service Institute. Lean Performance Office jest jednym z jego ulubionych działań. Doradztwo dla klientów, seminaria i warsztaty na temat administracji odchudzonej, doskonalenia procesów, zwiększania efektywności w zakresie komunikacji emailowej, instrumentów do organizowania pracy absorbują go na co dzień. Proces ciągłego doskonalenia w kontekście zarządzania usługami jest jednym z jego nadrzędnych zadań.

20 lat doświadczenia w dziedzinie KAIZEN w biurze
 i Lean Management z wspierającymi narzędziami elektronicznymi, identyfikuje go jako eksperta w swojej dziedzinie. Od 12 lat stale poszerzał swoją wiedzę pracując dla Kaizen Institute. Sebastian Reimer jest pełen przekonania w tych zadaniach, bo tutaj może łączyć swój zawód i pasję do pracy z ludźmi. Tylko ci, którzy korzystają z metod zalecanych dla klientów, również dla siebie, nadal mogą z miłością dbać o innych. Jego hobby to gra na gitarze, które jest entuzjastycznie pielęgnowana przez dziesięciolecia, pomaga mu utrzymać odpowiedni balans między pracą a życiem prywatnym.


PATRYK SZATKOWSKI

Konsultant zarządzający LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak:
TWI – instruowanie pracowników.


Realizował projekty dla: Black Point S. A.,  WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW. Metsa Poland, Janus&Janus Sp. z o.o., MERKSON SP. Z O.O. SP., Collins Aerospace Polska oraz KLER S.A.

Wśród firm usługowych Santander Consumer  Bank S.A. oraz ManpowerGroup™.

Wśród osiągnięć brał udział w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji
i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską  w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 400 dni warsztatów.

W ciągu 13 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Inżyniera procesu i Koordynatora Lean w Black Point S. A.,  Kierownika Logistyki i Projektów Lean w Wabco oraz Senior Manager Lean Transformation & ACE.  Aktualnie pełni funkcję Konsultanta zarządzającego w LMCG. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole zawodowej w Wałbrzychu oraz studia MBA realizowane przy współpracy z WSH we Wrocławiu. Posiada również liczne certyfikaty w tym certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt.

Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.


DONATA BORKOWSKA

Partner Zarządzający SI Solution are Inside. Trener, certyfikowany coach ICC, Konsultant.

Od 20 lat pracuje w biznesie i dla biznesu. Wspiera organizacje  w budowaniu dojrzałego przywództwa.

Prowadziła zajęcia na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z tematu „Toyota Kata przywództwo i coaching  w kulturze lean”

Jako trener specjalizuje się  w szkoleniach z zakresu kierowania ludźmi, zarządzania przez cele, motywowania, coachingu, zarządzania zmian. Jako coach pracuje z menedżerami nad rozwojem ich kompetencji menedżerskich i osobistych predyspozycji przydatnych w efektywnym realizowaniu zadań.

Realizował/a projekty dla: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Europejski Fundusz Leasingowy, BZWBK Leasing, Kruk S.A, Volswagen Bank, Santander Consumer Bank, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.k, BP Polska, Makro Cash and Carry Polska, Selgros, Neonet, Volkswagen,Group Polska Sp , Agrainvest Sp.zo.o, Elektrobudowa SA, Osadkowski S.A, Eltech Centrala Techniczna, Toya S.A, SEAT, PSE Południe, Fortum Heat Polska ,Enion, Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE SA, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland SA, Elektrobudowa, Południowy Koncern Węglowy, Sanha Polska, Wrigley Polska, Michelin Polska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska, Lincoln Electric Bester S.A,, Volswagen Poznań Sp.zo.o, Nivea Polska, FAURECIA Fotele Samochodowe, US Pharmacia Sp. z o.o,Fanar Fabryka Narzędzi S.A

Zrealizowała około 4 500 dni warsztatów.

W ciągu 20 lat pracy zawodowej pełniła również funkcję Dyrektora Sprzedaży w firmie z sektora finansowego. Jest współautorką Szkoły Trenerów Bloom Training™ . Współzałożyciel Fundacji Bloopro

Jako wolontariusz, wspiera pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej i ich rodziny w procesie zdrowienia. Uczy ich zasad zdrowego życia i radzenia sobie ze stresem w chorobie. Ceniona za profesjonalizm, uśmiech, spójność i szacunek do człowieka. Siłę i radość czerpie z kontaktów z ludźmi, biegania, zdrowego stylu życia.


SEBASTIAN BĄCZYŃSKI

Konsultant LMCG, Team Manager – Supplier Quality Management, zajmuje stanowisko Managera Działu SQM w firmie Mando.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu TQM na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie absolwent studiów MBA na WSH oraz stypendium AOTS w Japonii;

Certyfikowany SIX sima Black Belt. Jest odpowiedzialny za realizację  procesu  zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji. Przeprowadza audyt potencjału, realizuje proces nominacyjny nowych dostawców, monitoruje przebieg procesu APQP; odpowiedzialny za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych
komponentów. Przeprowadza audyty VDA 6.3.

Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw. Prowadzi wewnętrzne treningi z zakresu procesu PPAP, APQP, Problem solving, zapewnienia jakości dostaw w trakcie uruchomienie projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Faurecia, NSK Stearing Systems. Uczestniczył w tworzeniu nowych fabryk – transfer produkcji z Japonii do Polski. Był odpowiedzialny za uruchomienie łańcucha dostaw dla nowo powstającej firmy Mando. Magister z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem.  


MARCIN SURGIENIEWICZ

Konsultant LMCG, Lider działu ciągłego doskonalenia w firmie NSK. Absolwent Politechniki Wrocławskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, ukończył studia podyplomowe o kierunku Optymalizacja procesów – Lean Six Sigma.

Posiada wiedzę na poziomie Lean/Six Sigma Black Belt, audytor wewnętrzny procesu IATF oraz VDA 6.3. Absolwent AOTS (Association for Overseas Technical Scholarship) w Yokohamie.

Ekspert w zakresie standaryzacji pracy, balansowania linii, TPM, TWI, SMED, systemu sugestii pracowniczych, Problem Solving oraz innych narzędzi z zakresu Lean i Kaizen.

W ciągu 15 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Mistrza produkcji, inżyniera produkcji, Lidera Kaizen i wewnętrznego trenera Lean w NSK i Faurecia.

Prowadził warsztaty i szkolenia dla: NSK Polska, NSK w Indiach i Wielkiej Brytanii,  Faurecia, Inventronics, Metsa, Bourns Węgry  oraz zajęcia dla studentów na PWSZ w Wałbrzychu oraz dla studentów MBA na WSzH we Wrocławiu.
Mówi o sobie: Jestem pasjonatem w tym co robię, uważam że „Przetrwają nie najsilniejsi, ale ci którzy najlepiej dostosują się do zmian” (cytat K. Darwin).


KATARZYNA KACZMAREK

Doświadczony konsultant z zakresu Lean Manufacturing, przeprowadziła około 1000  godzin warsztatów (5S, System sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, Standaryzacja, TPM, Visual Management).

Przygotowuje​ i realizuje projekty z zakresów logistyki wewnętrznej (Lean Logistics: Przepływ materiału, Kanban, Sito Glenday, analiza ABC, praca z częściami na magazynach wysokiego składowania, analiza zapasów produkcyjnych). Obecnie Leader Logistyki w dużym zakładzie produkcyjnym (automotiv).

Praktyk z 8 letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych firmach produkcyjnych. Ma doświadczenie dotyczące transferów produkcyjnych (nowe uruchomienia jak i przeniesienia produkcji). ​

Aktywnie popularyzuje wiedzę dotyczącą Lean w praktyce. Przedstawia wdrożone narzędzia na produkcji poparte realnymi wynikami. Wdrożyła autorski program wspierający rozwój pracowników produkcji w zakresie Lean Manufacturing – podnoszenie kwalifikacji. ​

Realizacja projektów dla BSH, Corning Cable Systems, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., Wabco Polska , WATS Sp. z o.o. SGL Carbon​

Prywatnie: Widzę szansę w problemach. ​

„Jeżeli nie ufamy sobie to nie ryzykujemy, jeśli nie ryzykujemy nie podejmujemy decyzji. Nie podejmowanie decyzji nie pozwala się w nic zaangażować co jest nowe i nieznane” .. Jacek Walkiewicz


MACIEJ MAŃKOWSKI

Konsultant LMCG, projektuje i wdraża systemy zarządzania służące podnoszeniu efektywności organizacji. Specjalizuje się w transformacjach firm dotyczących Lean Management oraz nowych technologii. Ekspert w zakresie metod i narzędzi LEAN: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system sugestii pracowniczych, Problem Solving, KPI deployment, Hoshin Kanri. Dodatkowo realizuje wdrożenia z zakresu project management,  dotyczące budowania funkcji PMO w organizacji jak i nadzoru nad portfelem projektów.

Posiada wieloletnie  doświadczenie menedżerskie w obszarze budowania strategii biznesowej organizacji, PMO, Lean Management, Analizy Biznesowej, Audytu Wewnętrznego w branży finansowej. Magister  Ekonomii Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Lean Six-Sigma, Lean Management, Project Management  Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Wykładowca na podyplomowych studiach MBA Process Management  organizowanych przez WSH w Wrocławiu.

Srebny finalista IPMA Polish Project Excellence Award 2017 (projekty organizacyjno – informatyczne) dla projektu System Sugestii Pracowniczych w GK KRUK.

Pasja: żeglowanie, SUP,  biegi górskie, podróże w stylu backpacking


ALEKSANDER CIESIELSKI

Kierownik Działu Rozwoju Lean Management w KRUK S.A.

Odpowiedzialny za transformację lean Grupy KRUK działającej na rynkach  polskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, czeskim i słowackim. Specjalizuje się we wdrażaniu podejścia procesowego do zarządzania biznesem z wykorzystaniem narzędzi takich jak Architektura Procesów, Hoshin Kanri, VSM, Problem Solving i analiza procesów w oparciu o Gemba.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą usługową. Przez 5 lat zarządzał dwoma procesami customer care w Telekomunikacji Polskiej (rynek biznesowy), odpowiadając za cele związane z reaktywnym i proaktywnym utrzymaniem klientów biznesowych. Realizator wielu projektów usprawnieniowych w obszarze podnoszenia produktywności procesów poprzez ich standaryzację, automatyzację i robotyzację. Członek zespołu projektowego wdrażającego system CRM w TP S.A. W kolejnych latach związany z Bankiem BGŻ i doskonaleniem procesów sprzedażowych w obszarze obsługi klientów indywidualnych. Od 2012 w KRUK S.A., gdzie zajmuje się doskonaleniem systemu zarządzania w zakresie właścicielstwa procesów, macierzy zarządzania, Hoshin Kanri oraz rozwoju kompetencji managerów i ekspertów.  

Zwolennik praktycznego, pragmatycznego i zdroworozsądkowego podejścia do wdrażania zmiany biznesowej opartego o dobre rozumienie aktualnych wyzwań organizacji oraz jak najbliższą współpracę z właścicielami biznesowymi.


KRZYSZTOF DROZDOWSKI

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie Six Sigma, 5S, zarządzanie zmianą, rozwój liderów produkcyjnych oraz budowanie procesów biurowych (eskalowanie problemów, przepływ informacji    i dokumentów) i produkcyjnych (reorganizacja stanowisk roboczych i eliminacja transportów), wizualizacja danych  z SAP. Ekspert w zakresie czasu taktu, FIFO, systemu pull w produkcji małoseryjnej, rozwiązywania problemów (np. wg arkusza A3). ​

Six Sigma Black Belt oraz certyfikowany Audytor BOS w Bombardier Transportation. Magister  Ekonomii Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pełnił funkcję Międzynarodowego Audytora Bombardier Operating System oraz Kierownika Planowania Produkcji. Wykładowca UE we Wrocławiu na podyplomowych studiach Zarządzania Produkcją oraz na podyplomowych studiach Lean Management  organizowanych przez PWSZ w Wałbrzychu.​

Aktualnie realizuje projekty szkoleniowe i doradcze dla takich firm jak: WATS Sp. z o.o., Whirlpool Corporation, IMPEL Business Solutions Sp. z o.o., Kompozyty Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Inventronics Sp. z o.o., KARMAR SA, DAKOMA, FANAR​

Pasja: taniec towarzyski, kontakty z ludźmi;      Motto: Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu


JOANNA MOKRZYCKA

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie zarządzania zmianą, tworzenia i optymalizacji procesów biurowych wykorzystujących narzędzia Lean oraz innowacyjne rozwiązania informatyczne.

Obecnie prowadzi Dział Analiz Biznesowych w Obszarze Procesów i Projektów w grupie kapitałowej KRUK S.A. Od 15 lat wspiera i optymalizuje procesy biurowe. Wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania systemów IT. Na co dzień pracuje w środowisku Lean. Twórca procesów zarządzania zmianą w systemach informatycznych oraz procesu ich zakupu. Odpowiedzialna za kreowanie nowych i optymalnych rozwiązań zaspokajających obecne i przyszłe wymagania biznesowe. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wymaganiami oraz Analiza Biznesowa na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach: Menadżer Produktu, Menadżer Projektu, Kierownik Działu Operacji, Menadżer Zmiany Biznesowej, Kierownik Działu Analiz Biznesowych.

Uwielbia pracę z ludźmi i nowe wyzwania.

Wierzy mocno, że człowiek ma dwa życia! To drugie zaczyna się gdy odkryje, że ma tylko jedno.


HIROKI NUKUI

Obecnie na stanowisku Administration Manager, doktorant na UAMie w Poznaniu, mgr zarządzania. Obszary zainteresowań: ligwistyka, komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w biznesie, międzykulturowy transfer wiedzy.
 

Nieustannie na styku kultur i języków z ponad 25 letnim pobytem poza swoją ojczyzną, Japonią: Studia (Gernanistyka) i praca jako opiekun japońskich studentów w szkole językowej w Niemczech, freelancer w Polsce (m.in. tłumaczenie, autor wielu artykułów o Polsce), od 11 lat pracuje w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. zo.o, obecnie na stanowisku Administration Manager.

Członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Polska oraz SIETAR Japan. Uważam siebie za 'interface’ międzykulturowy. Widzę to, czego nie widzi druga strona, potrafię istnieć równolegle w tych odmiennych światach, wyłuskać ich pozytywne strony i stworzyć synergię.


GRZEGORZ GÓRSKI

Manager General Affairs i Legal Compliance Officer w Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

Odpowiedzialny za Corporate Planning, Corporate i Legal Affairs, External Relations i Public Affairs oraz Administrację i Facilities Management fabryk Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Dodatkowo w fabryce w Wałbrzychu odpowiada Administrację, Serwisy pracownicze oraz Facilities Management.

W Toyocie od 2004 roku.

Od 2008 roku  certyfikowany trener Toyota Hoshin Kanri.

Jego pasją jest skitouring, skialpinizm, trekking, wspinaczka, oraz żeglarstwo.


NATALIA JAŻDŻEWSKA

Praktyk, Trener i Mentor Lean Management z 10 letnim doświadczeniem. Wspierająca rozwój Lean Six Sigma w sektorze produkcyjnym z branży tj.: elektronicznej, motoryzacyjnej, FMCG oraz w sektorze TSL. Obecnie związana usługami finansowymi. ​

Współzałożycielka Fundacji Lean Education, rozwijającej młodzież w wieku 13-19 lat w lean thinking. ​
Właścicielka startupowej firmy edukacyjnej PATH- Szkoła Doskonalenia. ​

Certyfikowany Lean Koordynator, Lean Six Sigma Lider, Green Belt, Prince Practitioner a także Scrum Master. Realizowała projekty dla m.in.: General Electric Power Controls, Mondelez Interational, aktualnie związana  Grupą Kruk S.A. Przeprowadziła ponad 1600 dni szkoleń i warsztatów, kilkadziesiąt moderowanych sesji rozwiązywania problemów. ​

Autorka programów m.in.: System Sugestii, Problem Solving, 5S, Visual Management, Hoshin Kanri, Daily Management oraz System Rozwoju Kompetencji, których standardy funkcjonują do dziś w firmach, z którymi współpracowała.​

Prelegentka na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Politechnice Opolskiej, której artykuły można znaleźć m.in. ​
w: KAIZEN, Finanse i Controlling, Magazynowanie i Produkcja. ​

Pasja: nauka gry na harmonijce oraz weekendowe podróże po Polsce. Motto: Nie bój się być powolnym, bój się zatrzymania. Chińskie przysłowie.​


ADRIANNA MATUSIK

Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych i inne zaawansowane z zakresu LEAN

Realizowała projekty dla: NSK Steering  Systems Europe (Polska), Indesit (Whirlpool Corporation), Polska Izba Mleka, Metsa Group, Gardinia, Warsztaty dla młodzieży: „Skuteczny Planer – jak efektywnie wdrażać innowacyjne produkty na rynek”, „Kreator – jak skutecznie prowadzić działalność biznesową”

W ciągu 20 lat pracy zawodowej pełniła funkcję operatora, brygadzisty, mistrza produkcji i facilitatora w dziale APS (Lean Management), certyfikowany auditor wewnętrzny VDA 6.3, IATF 14001 i 16949, wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania produkcją, logistyką i jakością

Jako konsultant zajmuje się wspieraniem organizacji
w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy z ludźmi i bezpośrednio przy procesie.


RADOSŁAW SACHER

Business Units Manager – Inalfa Roofs Systems Polska Sp. z.o.o

Odpowiedzialny za wynik finansowy (EBIT) dwóch jednostek produkcyjnych dostarczających podzespoły do samochodów premium, ofertowanie wyrobów w celu pozyskania nowych projektów (klientów) oraz implementacji ich do produkcji seryjnej.

Praktyk, specjalizujący się we wdrażaniu ciągłego przepływu i optymalizacji kosztów  od fazy ofertowania do końca życia produktu.

17 lat był pracownikiem Faurecia Wałbrzych Sp. z.o.o gdzie wdrażał wartości oraz wizję grupy Faurecia poprzez kierowanie zespołami w zakresie logistyki, produkcji, uruchamiania nowych projektów oraz rozwoju dostawców.

Realizuje warsztaty z wykorzystaniem założeń „Przemysłu 4.0”: Mapowanie strumienia wartości (VSM), Hoshin, SMED , Pull system, Motywacja pracowników oraz tworzenie wizji dla obszarów produkcyjnych.

Magister Inżynier Mechanik ( PWr ). Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jakością oraz MBA.


MAŁGORZATA BEDNAREK-RYBICKA

Konsultant Zarządzający LMCG, Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solvng, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Pełniła funkcję Continous Improvement Managera oraz certyfikowanego Audytora BOS w Bombardier Transportation

Realizowała projekty dla: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit , Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium,  SE Bordnetze Polska, Energetyka, Wielton, MALOW, NIVEA Beiersdorf  Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems, ZNTK Oława, Instytut Mechaniki, AKTIW,  Leader Logistics, NOWAK – Systemy obróbki betonu, Indesit-Whirlpool, Kompozyty, SWM Poland, Polska Izba Mleka, Metsa Poland, Impel Business Solutions,

Wykładowca na studiach podyplomowych: „Akademia Kaizen” na Politechnice Warszawskiej,  SGH w Warszawie, WSIZ w Rzeszowie, PWSZ w Wałbrzychu oraz I edycji MBA Lean Management

Jako konsultant od ponad siedmiu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.


SEBASTIAN OLEKSY

Doświadczony konsultant realizujący zarówno projekty szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe w zakresie: mapowania procesów, optymalizacji przepływu materiału, sterowania produkcją, redukcji zapasów, TPM, 5S i sterowanie wizualne, SMED, Kanban, standaryzacja, przepływ jednej sztuki, problem solving, TWI.

Jako trener od 2001 roku dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia, a jako konsultant wspiera realizację projektów optymalizacyjnych w sektorze produkcyjnym i usługowym. Wskutek kilkunastoletnich doświadczeń we współpracy z biznesem mówi językiem wielu branż.

Wyznawca zdrowego rozsądku i dokładności w działaniu. Wie, że przemyślany start toruje drogę do sukcesu, dlatego współpracę z każdą firmą rozpoczyna od wnikliwego poznania jej procesów. Na tej podstawie identyfikuje marnotrawstwa, a opierając się na różnorodnym doświadczeniu trafnie wskazuje działania niezbędne do ich eliminacji. Pomaga firmom w redukowaniu kosztów, podnoszeniu produktywności, efektywności i dążeniu do doskonałości.

Magister Zarządzania Systemami Produkcji. Uczestniczył w rozwijaniu programu Lean Manufacturing przy Politechnice Wrocławskiej