MBA Disruptive Innovations – PL

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

Przełomowe innowacje zachwiały tradycyjnymi modelami rentowności w każdej branży. Przedsiębiorcy, skoncentrowani na dopracowaniu swoich obecnych modeli biznesowych, często nie dostrzegają zagrożeń, zanim ich biznes nie ulegnie nagłej i trwałej zmianie. Dane i coraz szybszy rozwój technologii przyspieszyły tempo tych ogromnych zmian. Żadna branża nie jest odporna na konkurencję, która chce przejąć udział w rynku za pomocą przełomowych innowacji.

Aby nadążyć za najnowszymi trendami, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu zaprasza na 2-semestralne studia MBA Disruptive Innovations w języku polskim. Studia te mają charakter doświadczalny i wykorzystują praktyczne zajęcia zaprojektowane tak, aby skłonić studentów do bardziej kreatywnego myślenia. Program koncentruje się nie tylko na generowaniu pomysłów, ale także na komunikowaniu kreatywności. Sztuka skutecznego podważania status quo i tworzenia innowacyjnych rozwiązań jest bez wątpienia niezbędną umiejętnością dla przedsiębiorców, ale staje się również coraz ważniejsza dla każdego w świecie biznesu, kto stara się odnieść sukces.

Studia MBA Disruptive Innovation przygotowują liderów do wykorzystania potęgi płynących z innowacji, zanim zrobi to ich konkurencja. Dzięki programowi bazującem na praktycznych przykładach i uczestnictwu w case studies uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie na czym bazują momenty przełomowe, jak je dostrzegać i umiejętnie biznesowo wykorzystać  we własnej firmie nie tracąc z uczy potencjalnych zagrożeń. Nacisk zostanie położony na stworzenie warunków dla innowacji, ich identyfikacji i ocenie zmian jakie w branży mogą one wnieść. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie postrzegania własnego biznesu nie jako istniejących mechanizmów i procesów ale z perspektywy możliwych do zauważenia i wykorzystania szans dających przewagę rynkową i uzasadniających podjęcie kroków w celu dokonania zmian.

Po ukończeniu studiów MBA Disruptive Innovations absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • planowania warunków dla innowacji, tworzenia planów wdrażania rozwiązań i procesów innowacyjnych
 • dostrzegania przewag innowacyjnych modeli biznesowych i ich potencjalnego wpływu w ich firmach
 • metod wprowadzania nowych produktów na rynek łącznie ze zdobywaniem inwestorów i pozyskiwaniem klientów
 • analizowania sił zakłócających równowagę na rynku, które mogą mieć wpływ na jego biznes i ich wczesnego wykrywania
 • wykorzystywania technologii jako katalizatora w procesie dostrzeżenia i wprowadzenia innowacyjnych zmian w szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym
 • Dopasowania narzędzi komunikacyjnych i planistycznych do pracy nad pomysłami innowacyjnymi

Kierunek MBA Disruptive Innovation to oferta dla menedżerów szukających dostępu do praktycznej wiedzy o procesie tworzenia nowych produktów o dużym potencjale do redefinicji reguł rynku. Zajęcia i ćwiczenia prowadzą założyciele innowacyjnych wrocławskich firm technologicznych których produkty są cenione na arenie światowej. Niektóre z wykładów i ćwiczeń odbywają się w ich siedzibach, co umożliwia nie tylko bezpośredni dostęp do wiedzy praktyków ale także daje możliwość odczucia atmosfery i energii unikalnych przedsięwzięć gospodarczych. 

W ramach programu oferujemy:

 • Wprowadzenie do zagadnień innowacji – 8 godz.
 • Narzędzie koncepcyjne w operowaniu innowacjami – 20 godz.
 • Wizyta studyjna: best practice I – 20 godz.
 • Podstawy finansowania projektów innowacyjnych – 16 godz.
 • Budżetowanie przy wsparciu Lean – 20 godz.
 • Innowacyjność w strukturze i funkcjonowaniu organizacji – 16 godz.
 • Zarządzanie organizacjami realizującymi innowacje – 16 godz.
 • Marketing innowacyjnych produktów – 16 godz.
 • Zarządzanie potrzebami informacyjnymi uczestników procesu innowacji – 18 godz.
 • Wizyta studyjna: best practice II – 20 godz.
 • Zarządzanie ryzykiem w innowacjach – 12 godz.
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami – 16 godz.
 • Dyplomowanie – 2 godz.
Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW (2 semestry)2 raty4 raty
350 PLN18 800 PLN*9 870 PLN5 170 PLN
* Przy płatności z góry

 Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 30.06.202201.07.-15.09.2022
wysokość zniżki1000 PLN700 PLN

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Kolejna edycja rozpocznie się w marcu 2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

05-06.03.2022

19-20.03.2022

02-03.04.2022

23-24.04.2022

14-15.05.2022

28-29.05.2022

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do zgłoszenia swojej kandydatury na adres [email protected]. W odpowiedzi otrzymacie Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych, które należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

REKRUTACJA TRWA!

KONTAKT: 

Anna Sikucińska
Koordynator Studiów MBA
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
pokój: 3/14

+48 71 333 11 91

kom. 535 161 561

[email protected]