MBA Digital Marketing Communication

MBA Digital Marketing Communication

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

Bez względu na to, w jakiej firmie pracujesz, w jakim sektorze, kto jest twoim klientem (B2C, B2B) czy też co jest Twoim produktem – dzisiaj nie ma biznesu, który by nie podlegał radykalnej transformacji cyfrowej. Cyfryzacja, innowacje typu disruptive i big data zajmują wysokie miejsce w agendzie korporacyjnej. Bez cyfryzacji nie ma innowacji, a bez innowacji nie ma rozwoju. Na rynek wchodzą nowe, agresywne firmy, których cały model biznesowy oparty jest na digitalu, i które poważnie zagrażają tradycyjnym firmom, niezdolnym do lub niechętnym transformacji cyfrowej.

Marketing i komunikacja marketingowa to jedne z najważniejszych narzędzi w zarzadzaniu firmą i jako takie także podlegają transformacji cyfrowej. Niezależnie od tego, czy transformację cyfrową w marketingu postrzegasz jako problem, szansę, czy wyzwanie – może Ci w tym pomóc nasz kurs, oferujący wiedzę teoretyczną o cyfrowych innowacjach, umiejętności praktyczne oraz strategie i narzędzia potrzebne do opanowania cyfrowych wyzwań w komunikacji marketingowej. Wyposażony/a w te narzędzia, będziesz mógł/mogła skutecznie zastosować wiedzę o zarządzaniu procesami cyfryzacji w komunikacji marketingowej i w efekcie przekształcić Twoją firmę w digitalnego lidera na globalnym rynku coraz bardziej zdigitalizowanego świata.

 • Nowoczesne zarządzanie marketingowe 16
 • Digital marketing – podstawy, trendy i narzędzia 14
 • Strategia budowania i komunikacji marki 12
 • Design thinking 10
 • Prawo własności intelektulanej w nowych mediach 8
 • Digital advertising & SEO 12
 • Social marketing 8
 • Content marketing i copywriting 10
 • Komunikacja wewnętrzna w erze cyfrowej 10
 • Architektura innowacji w organizacjach 14
 • Zarządzanie zmianą 10
 • Digitalizacja jako podstawa procesów biznesowych 10
 • E-biznes & e-commerce 10
 • Komunikacja marketingowa w kanałach digital 12
 • Kampanie PR w erze cyfrowej 12
 • Digital marketing w praktyce: case studies 12
 • Zarządzanie wizerunkiem w sieci 8
 • Ewaluacja działań digital marketing 10
 • Dyplomowanie 2
Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW (2 semestry)2 raty4 raty6 rat
300 PLN17 700 PLN9 350 PLN4 800 PLN3 285 PLN

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 15.02.202216.02.-28.02.2022
wysokość zniżki1500 PLN1000 PLN

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Sprawdź możliwość dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1143549

Kolejna edycja rozpocznie się w marcu 2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

05-06.03.2022

19-20.03.2022

02-03.04.2022

23-24.04.2022

14-15.05.2022

28-29.05.2022

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia po 2005 r. 
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem – 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (300 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław nr konta: 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata 

REKRUTACJA TRWA!

KONTAKT: 

Anna Sikucińska 
Koordynator Studiów MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 3/14

+48 71 333 11 91 

kom. 535 161 561

[email protected]  

DR EWA ŁABNO-FALĘCKA

Absolwentka Uniwerystetu Jagiellońskiego, doktorat zrobiła na Uniwersytecie w Tybindze; wykładowca akademicki w Polsce i Niemczech. W latach 1993-1999 pracowała w dyplomacji jako radczyni do spraw kultury w ambasadzie RP w Bonn/Niemcy. Od  2000 roku odpowiedzialna za komunikację korporacyjną i marketingową, relacje zewnętrzne i governmental affairs w Grupie Daimler AG w Polsce (m.in. spółki Mercedes-Benz Polska i Mercedes-Benz Manufacturing Poland). Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. „Golden Arrow”, „PRotony”, „Thinking Outside of the Box”. Dwukrotnie nominowana do European Excellence Award; „Businesswoman of the Year” (2016).  

Członkini Rady Marek Superbrands i Rady Programowej Kongresu Kobiet. Współzałożycielka i pierwsza prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (2006-2010) oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2008-2012). Odznaczona przez Ministra Infrastruktury „Za Zasługi dla Transportu RP” (2014) oraz Krzyżem Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec (2019) za zasługi we wspieraniu dialogu między Polską a Niemcami.