Executive MBA – PL

Executive MBA – PL

Tryb studiów:   Weekendowy
Czas trwania:   24 miesiące (4 semestry)
Język wykładowy:   polski

Studia Executive MBA w WSH uzyskały standard jakości Klasa Profesjonalna Plus w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020 oraz uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”. 

Studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to najwyższej jakości studia biznesowe dopasowane do potrzeb współczesnych wyzwań kadry menedżerskiej. Obejmują w swoim programie ponad 500 godzin intensywnych i interaktywnych zajęć w formie analiz przypadków biznesowych, ćwiczeń, warsztatów, projektów, symulacji, wykładów oraz spotkań ze znanymi liderami biznesu. 

Misją programu Executive MBA jest kształcenie przyszłych menedżerów i profesjonalistów, którzy sprostają wyzwaniom XXI wieku, posiadających umiejętności i pewność siebie w zakresie zdobywania wysokich stanowisk kierowniczych i rozwijania umiejętności niezbędnych do przejścia do prawdziwie przywódczej roli. Studia MBA dają absolwentom przewagę na konkurencyjnym rynku pracy poprzez usystematyzowanie wiedzy biznesowej i umożliwienie im zgłębienia najnowszych tajników globalnej gospodarki oraz kluczowych umiejętności menedżerskich niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem lub własnym biznesem. 

Studia Executive MBA kierowane są do:  

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli firm działających w różnych branżach 
 • wysokiej klasy profesjonalistów będących w połowie swojej kariery zawodowej, którzy chcą uzupełnić i wzbogacić swoje wcześniejsze wykształcenie oraz doświadczenie poprzez zdobywanie najnowocześniejszej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w aspekcie międzynarodowym 
 • osób z doświadczeniem zawodowym, które potrzebują bardziej profesjonalnej wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiających dalszy rozwój ich kariery 
 • globalnych liderów, osób gotowych do odnoszenia sukcesów na światową skalę. 

Zwieńczeniem studiów jest uzyskanie dyplomu magistra zarządzania w specjalności Master of Business Administration oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA. 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

Program MBA oferuje edukację w zakresie ogólnego zarządzania (moduł podstawowy) wraz z bardziej wyspecjalizowanymi elementami programu (moduł zaawansowany). Tego rodzaju edukacja jest adekwatna dla wszystkich rodzajów branż/sektorów i w związku z tym jest wartościowa niezależnie od kariery, która jest realizowana po ukończeniu studiów. 

Moduł podstawowy:

 • Podstawy biznesu
 • Umiejętności przywódcze
 • Wyzwania międzynarodowe

Moduły zaawansowane:

 • Zarządzanie w społeczeństwie
 • Zarządzanie klientami, pracownikami i procesami
 • Nowe przedsięwzięcia i rozwój
 • Ekonomia menedżerska
 • Współczesne koncepcje zarządzania organizacją 
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 • Rachunkowość zarządcza 
 • Zarządzanie marketingiem 
 • Prawo w biznesie 
 • Coaching w biznesie 
 • Negocjacje w biznesie 
 • Budowanie zespołów i przywództwo 
 • Wystąpienia publiczne 
 • Biznes międzynarodowy 
 • Komunikacja międzykulturowa 
 • Marketing międzynarodowy 
 • Język obcy 
 • Zarządzanie public relations
 • Zrównoważony rozwój i CSR w praktyce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie projektami w praktyce
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • E-biznes
 • Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa 
 • Zarządzanie strategiczne 
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Zarządzanie zmianą 
 • Innowacje w przedsiębiorstwach 

Semestr I

05-06.03.2022

19-20.03.2022

02-03.04.2022

23-24.04.2022

14-15.05.2022

28-29.05.2022

KOSZT STUDIÓW (4 semestry)OPŁATA WPISOWA2 RATY4 RATY8 RAT
26 500 PLN 500 PLN13 750 PLN 7 000 PLN3 565 PLN

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 15.02.202216.02.-28.02.2022
wysokość zniżki2000 PLN1500 PLN

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Decydując się na studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, jedną z pierwszych rzeczy, z którą się zderzysz, to wyjątkowo wysoki kaliber ludzi w Twojej grupie. Nasz Komitet Rekrutacyjny dochowuje wszelkich starań, aby każdy kandydat przeszedł przez rygorystyczny proces kwalifikacyjny. Każda grupa jest starannie dobranym miksem wyjątkowych i imponujących osób z różnych środowisk, które będą Cię uczyć, motywować i stawiać Ci wyzwania, a także wzbogacać Twoje doświadczenia związane z uczeniem się. 

Studia MBA Executive w Wyższej Szkole Handlowej były jedną z wielu dobrych decyzji w moim życiu. Dały mi pewność siebie i ukierunkowały moje działania. Wiem, że prowadzę firmę dobrą drogą. Zdobyta wiedza z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem przyniosła efekty.

Mój zespół stał się skuteczniejszy, osiąga zadowalające wyniki. Uważam, że MBA to gwarancja rozwoju. Studia w WSH pozwoliły mi   wymienić się doświadczeniem z ekspertami z różnych dziedzin oraz zbudować grupę wsparcia w wielu obszarach biznesu. Teraz do wyzwań podchodzę z mieszaniną zdrowego optymizmu i realizmu. Studia MBA to takie wyzwanie, które na początku wydawało się nieosiągalne, ale jak powiedział chiński filozof Lao-tzu „nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. Moim zdaniem warto podjąć go już dziś. Polecam.

SABINA DOLIŃSKA

Kierownik filii
Frapo Economy Sp. z o.o.
absolwent IX edycji MBA Executive

Program MBA w WSH we Wrocławiu okazał się doskonałym wyborem. Jako początkujący Manager w Mando Poland miałem możliwość poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przede wszystkim z zakresu zarządzania organizacją i zespołem. Ciekawe zajęcia i liczne Case Study uzmysłowiły mi, co to znaczy być Liderem w tak odmiennej kulturowo organizacji, jak ta, w której pracuję od ponad 8 lat. Doskonałym dowodem na te słowa jest nagroda ”BEST IN MANDO” przyznawana kwartalnie jednemu pracownikowi spośród 22 zakładów na całym świecie, którą otrzymałem zaledwie parę miesięcy po ukończeniu programu MBA.

MICHAŁ KOREJWO

Senior Purchasing Manager
Mando Corporation Poland sp. z o. o.
Absolwent Executive MBA

W codziennym życiu, bez względu na to, co robię i gdzie jestem, najważniejszy jest dla mnie człowiek. Z ogromną radością mogę stwierdzić, że podejście, które jest mi tak bliskie, odczuwalne jest na wielu płaszczyznach w Wyższej Szkole Handlowej. Z jednej strony Executive MBA to miejsce, gdzie elastyczność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego studenta to podstawowe standardy współpracy. Z drugiej, co niezwykle istotne, to możliwość wzmacniania swoich kompetencji menedżerskich od doświadczonej kadry praktyków biznesu. Z trzeciej, to doskonała płaszczyzna do wymiany doświadczeń oraz inspirujących spotkań pomiędzy niezwykłymi ludźmi, którzy są odbiorcami tych zajęć. To często odmienne punkty widzenia, bogactwo doświadczeń z najróżniejszych branż, a także kopalnia wiedzy. Przede wszystkim jednak to ludzie, którzy je tworzą, powodują, że to miejsce jest tak wyjątkowe.

ANNA ŁĘKAWSKA

Facility and Administration Supervising Associate
Studentka MBA

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnieniaformularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną, podczas której chcemy bliżej poznać przebieg kariery zawodowej naszych kandydatów, ich oczekiwania względem oferowanego przez nas programu studiów oraz dowiedzieć się, co motywuje ich do podjęcia studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej. 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 2 listy rekomendacyjne 
 • CV 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej (do legitymacji studenckiej)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia po 2005 r. 
 • Poświadczenie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego 
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem – 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (500 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław nr konta: 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

REKRUTACJA TRWA!

KONTAKT:  

Anna Sikucińska 
Koordynator Studiów MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 3/14

+48 71 333 11 91 

kom. 535 161 561

[email protected] 

BARTŁOMIEJ OSIEKA

Wieloletni doradca i wykładowca akademicki. Absolwent berlińskiej Hertie School of Governance, nowosądeckiej WSB-NLU oraz ISP PAN. W latach 2006-2011 zarządzał programem Ernst & Young Sprawne Państwo. Uczestniczył w wielu projektach badawczych w ramach zespołów z London School of Economics, Uniwersytetu Emory, Uniwersytetu Oksfordzkiego, European Bank Coordination Initiative oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stypendysta Królestwa Norwegii, DAAD, Hertie Foundation oraz Marie Curie fellowship. Obecnie doradca w Narodowym Banku Polskim. Od 2014 roku prowadzi wykłady z komunikacji, zarządzania oraz przywództwa.


MAGDALENA GURAK

Menedżer HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych i polskich firmach z branży: energetycznej – Tauron Obsługa Klienta, transportowej – Arriva Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, motoryzacyjnej – fabryka autobusów Volvo, finansowej – Krajowe Centrum Wierzytelności „Ultimo”. Przez 6 lat była prezesem regionu dolnośląskiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie HR Manager w Centrum Dystrybucyjnym H&M w Grodzisku Mazowieckim.

W zależności od cyklu życia organizacji tworzyła funkcję HR od podstaw lub adaptowała standardy korporacyjne do lokalnych potrzeb. Z pełnym przekonaniem wprowadzała kulturę partnerstwa biznesowego HR w organizacji. Współtworzyła i wdrażała wiele procesów i polityk HR – od opisów i wycen stanowisk (wg różnych metodologii), poprzez ocenę pracowniczą i kierowniczą, efektywne programy rozwojowe, badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników.

Odpowiadała za wdrażanie strategii personalnych oraz procesy restrukturyzacji będące wsparciem zmian kultury organizacyjnej, także w organizacjach o wysokim poziomie uzwiązkowienia. Prowadziła negocjacje ze stroną społeczną w trakcie sporów zbiorowych, zmian systemów wynagradzania i zatrudniania. Zarządzała zespołami HR-owymi do 50 osób.

Absolwentka studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła działalność dydaktyczną dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.


DR INŻ. ROBERT KAMIŃSKI

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego (w tym controllingu strategicznego), podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania.

Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Realizował (jako zewnętrzny konsultant) projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności. W szczególności dotyczyły one:

 • formułowania i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa (m.in. prace nad strategiami rozwoju, konkurencyjnymi i funkcjonalnymi),
 • mapowania i przeprojektowania procesów biznesowych z punktu widzenia realizacji sformułowanej strategii oraz podnoszenia sprawności i efektywności organizacji,
 • tworzenia i zmian struktury organizacyjnej,
 • wyznaczania wskaźników efektywności, w tym wskaźników ilustrujących realizację zadań strategicznych (m.in. prace nad systemem wskaźników efektywności – KPI),
 • analizy i zmian kultury organizacyjnej,
 • sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych,
 • wdrażania systemów zarządzania projektami.

Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko–Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University.


MACIEJ POPŁAWSKI

Ukończył Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu, a następnie w 2005 r. studia doktoranckie – rozprawa doktorska pt. „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska w okresie transformacji systemowej” obroniona w 2006 r. Od 2000 r. związany z wieloma uczelniami na terenie Dolnego Śląska – m. in. Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa oraz British International School of Cracow. Od 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu w Zakładzie Ekonomii, a następnie w Katedrze Inżynierii Systemów. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Ekonomii i Metod Ilościowych na Wydziale Zarzadzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe dr. M. Popławskiego koncentrują się wokół bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego regionu, wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy regionów oraz ekonomiki i zarządzania w sektorze MŚP. Dr M. Popławski jest autorem 56 recenzowanych publikacji naukowych, w tym 3 monografii, podręcznika akademickiego oraz 2 skryptów akademickich. W latach 2010-2013 odbył staż naukowo-badawczy oraz wykładał w Hochschule Zittau-Görlitz w Niemczech. Od ponad 15 lat prowadzi badania w zakresie kształtowania się poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu życia w ramach projektów naukowo-badawczych finansowanych zarówno z grantów statutowych WSOWL/AWL jak i zewnętrznych (Ministerstwa Oborny Narodowej).


DAWID KRZESZOWSKI

Praktykujący menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa w spółce akcyjnej. Bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień związanych z rachunkowością finansową. 11-nie letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem Księgowości i Controllingu. Przez 19 lat nauczyciel akademicki na studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych m.in. przedmiotów: „Rachunkowość finansowa”, „Business Plan”, „Analiza finansowa”, „Planowanie finansowe”, „Rachunek przepływów pieniężnych”, „Sprawozdawczość finansowa”.


ELŻBIETA POCZAPSKA

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Dyrektor finansowy z praktyką na stanowiskach członka zarządu i głównej księgowej.

Obecnie pracuje w WABCO Polska – jednej z największych firm motoryzacyjnych na Dolnym Śląsku.

Swoje doświadczenie zdobywała też w branży budowlanej oraz hotelowo-gastronomicznej.

Posiada wiedzę merytoryczną z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, kontroli wewnętrznej, rachunkowości zarządczej oraz oceny projektów inwestycyjnych.

Jednak przede wszystkim to PRAKTYK przekazujący swoje doświadczenie z zakresu zrozumienia biznesu, planowania krótko i długoterminowego, projektów optymalizacyjnych, efektywnej współpracy działów finansowych z kierownictwem, czy szerzej z rożnymi obszarami przedsiębiorstwa.

Doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji, oparta na wieloletniej praktyce umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z rożnymi poziomami organizacji wspierają prowadzenie praktycznych zajęć opartych wyłącznie na autentycznych przykładach z biznesu.


PAWEŁ RASZEJA

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, swoją karierę rozpoczął w 1993 roku w Telekomunikacji Polskiej.

Od ponad 18 lat zajmuje się prowadzeniem projektów w tym od ponad 16 w sektorze IT. Wdrożył pierwszy w TP system do automatycznego kreowania usług szerokopasmowych, następnie objął stanowisko Dyrektora Programu którego celem było wspólnie z France Telecom wdrożenie platformy pomiarowej.

W kwietniu 2011 został członkiem zespołu Euro2012 i objął stanowisko Telco Venue Managera. Paweł – akredytowany przez UEFA Manager wraz z ponad 120 osobowym zespołem zbudował na stadionie miejskim we Wrocławiu infrastrukturę IT, dzięki czemu ponad 1,4 miliarda ludzi na całym świecie mogło zobaczyć i usłyszeć transmisje z meczów rozgrywanych na stadionie miejskim we Wrocławiu.

Od stycznia 2013 pracuje w IBM , obecnie pełni funkcję Global Portfolio Manager zarządzając portfolio projektów dla klienta bankowego na rynku BeNeLux

Paweł jest certyfikowanym Kierownikiem Projektu (Certificate in Project Management -The George Washington University) oraz ITIL Foundation Certificate. Prowadzi zajecia na Programach MBA WSH od ponad 4 lat. Ma na swoim koncie setki godzin przeprowadzonych szkoleń z Zarządzania Projektami i Ledership w roli trenera.


DR ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

University of Wroclaw Specialization: social innovation, innovation in democracy and management, governance

Germanist and Europeist, Fellow of German Academic Exchange Programme, Konrad-Adenauer-Foundation and the Polish Ministry of Science and Higher Education (study visits, research, teaching at the universities of Heidelberg, Freiburg, Bochum, Munich, Frankfurt, Berlin, Vienna, Dublin, Amsterdam, Groningen, Leiden).

Specialist in the field of economic and social determinants of regional and local development with particular emphasis on labor market policy, innovation, entrepreneurship and social revitalization; theory and practice of public sector development, new public management and governance, innovation in democracy, political consulting, projects in the field of sustainable development policy in the context of metropolitan and urban development, the concept of corporate social responsibility, diversity management, business ethics.

Evaluator of programs and projects for socio-economic development. Expert of United Nations Development Programme, European Parliament, European Economic and Social Committee, Polish and German governments, public authorities, regional and local level.


ANNA BIELICKA

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 specjalizacje: Psychologia zarządzania oraz Psychologia kliniczna, certyfikowany coach ICC (International Coaching Community), mentor LHH (Lee Hecht Harrison), absolwentka szkół terapii Gestalt, systemowej oraz poznawczo-behawioralnej. Jako wieloletni Kierownik ds. Szkoleń i Zarządzania Talentami w WABCO Polska Sp.z o.o . odpowiedzialna była za całokształt działań rozwojowych – zarówno w zakresie kompetencji technicznych, procesowych jak i miękkich, w tym rozwój kompetencji liderskich. Odpowiadała za proces zarządzania talentami i programy rozwojowe dedykowane osobom o szczególnym potencjale – liderskim lub eksperckim. Lider globalnych projektów szkoleniowych i HR Business Partner dedykowany kadrze dyrektorskiej. Obecnie coach i mentor wspierający klientów indywidualnych i korporacyjnych w procesach rozwoju.


IGOR PERECHUDA

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu finansowego. Wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Universidad Alcala de Henares w Hiszpanii czy Heilbronn Hochschule w Niemczech. Prowadzący kursy i warsztaty z zakresu finansów od 2010 roku. Współpracujący jako specjalista oraz doradca z biznesem od 2008 roku m.in. w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej czy w grupie Credit Agricole w Polsce. Prowadzący badania z zakresu wyceny wartości oraz zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw komercyjnych, sportowych i społecznych. Współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi takimi jak: Uniwersytet Warszawski, Heilbronn Hochschule, University of Ljubljana, czy Higher School of Economics in Sankt Petersburg.