Zarządzanie • Studia Magisterskie. Popularne Kierunki Studiów Drugiego Stopnia - WSH we Wrocławiu
 • OPIS KIERUNKU
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • SPECJALNOŚCI
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski, angielski

 

Interesują Cię studia magisterskie na kierunku zarządzanie we Wrocławiu? Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę, którą wykorzystasz w przyszłej pracy? Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Handlowej! U nas możesz studiować zarządzanie projektami, dowiedzieć się na czym polega marketing internetowy i jak zarządzać kapitałem ludzkim. To tylko przykłady dziedzin, w którym bycie specjalistą oznacza znakomitą ścieżkę zawodową i dobrze płatne stanowiska pracy!

Studiuj praktycznie – wybierz Zarządzanie w WSH we Wrocławiu

Drugi stopień na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu trwa 2 lata (4 semestry). Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, możesz go studiować zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Chcąc jak najlepiej wykształcić naszych studentów, studia magisterskie z zarządzania obejmują zajęcia fakultatywne - każdy może wybrać najlepszą dla siebie drogę edukacji, według indywidualnych preferencji. Program zarządzania został podzielony na 5 treści przedmiotowych: 

 • okogólne, 
 • okpodstawowe, 
 • okkierunkowe, 
 • okpraktyczne,
 • okspecjalnościowe. 

Kierunek zarządzanie opracowaliśmy tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu dba o praktyczny program kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach. Studia magisterskie na kierunku zarządzanie we Wrocławiu obejmują praktyki i staże, podczas których studenci nabierają doświadczenia i wprawy w swoim fachu, a co za tym idzie - pewności siebie. Dzięki tej pewności siebie, są otwarci i gotowi do realizowania coraz trudniejszych zadań i w konsekwencji - osiągania sukcesów zawodowych. W grę wchodzi przecież zarządzanie czasem, projektami, zespołem i procesem zmian podczas kryzysów. To ważne zadania, które wymagają odpowiednich kompetencji. Nabędziesz je właśnie we Wrocławiu, w cenionej i znanej Wyższej Szkole Handlowej

SPECJALNOŚCI:

 • Marketing Internetowy w Praktyce
 • Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie
 • Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Zarządzanie Projektami

Nowoczesny program nauczania

Niezależnie od tego, jaką specjalizację wybierzesz, po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • ekonomii,
 • marketingu (w tym internetowego),
 • prawa,
 • administracji,

Opracowując zaproponowane specjalizacje, brano pod uwagę trendy i tendencje rynkowe. Oznacza to, że nasi absolwenci są dobrze zaznajomieni z dzisiejszym funkcjonowaniem korporacji.

Kompleksowe wykształcenie nabyte na naszych studiach magisterskich na kierunku zarządzanie, to szansa pogłębienia swojej wiedzy i pasji. Niezależnie od wybranej specjalizacji nauczysz się skutecznie analizować rynek, zarządzać współczesną dokumentacją oraz podejmować szybkie i trafne decyzje. Wykształcasz nowe, praktyczne cechy osobowościowe i rozwijasz te, które od dawna już były Twoim atutem!

Absolwent Zarządzania w WSH we Wrocławiu

Każdego roku nasze studia magisterskie na kierunku zarządzanie we Wrocławiu opuszcza grono świetnie wykształconych i przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów. Nauka na zarządzaniu drugiego stopnia daje im świadomość, że zostali przeszkoleni od początku do końca, od teorii do praktyki. Podczas studiów proponujemy dwa lektoraty (z języka niemieckiego i/lub angielskiego), które są prowadzone według nowoczesnych metod lingwistycznych. Kończąc ten kierunek, będziesz mówił biegle przynajmniej w jednym języku obcym. Oprócz wiedzy fachowej, przećwiczymy z Tobą kompetencje miękkie, które są niezbędne na wszystkich stanowiskach. Należą do nich: 

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • przywództwo,
 • praca w zespole,
 • zarządzanie kryzysem, 
 • odporność na stres, 
 • zarządzanie czasem.

Zarządzanie różnymi zasobami i obszarami życia o nie tylko kierunek studiów, ale też ważna umiejętność, która podnosi jakość życia. Nie jesteś jeszcze przekonany? Sprawdź też inne studia magisterskie we Wrocławiu, oferowane przez Wyższą Szkołę Handlową. Dołącz do grona wybitnych absolwentów i przeżyj swoje życie wyznaczając imponującą, pełną sukcesów ścieżkę kariery!

Program studiów na kierunku Zarządzanie to odpowiedź na potrzeby rynku - został w pełni przystosowany do profilu praktycznego. Dzięki temu nasi studenci mogą mieć pewność, że co najmniej 50% zajęć będzie koncentrować się na dostarczaniu i rozwijaniu praktycznych umiejętności zawodowych. Zarówno dobór przedmiotów jak i forma ich realizowania są dopasowane do aktualnych wymagań praktyki i spotykają się z uznaniem ze strony pracodawców.

Semestr I
 • Zarządzanie organizacją
 • Strategiczne zarządzanie HR
 • Zarządzanie marketingiem
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Ekonomia menedżerska
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • j.polski/niemiecki/hiszpański/angielski
Semestr II
 • Negocjacje w biznesie
 • Innowacje w przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie projektami w praktyce
 • Zrównoważony rozwój i CSR w praktyce
 • Zarządzanie strategiczne
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Rachunkowość zarządcza
 • Język obcy w zarządzaniu A2
 • Seminarium  1
Semestr III
 • Zarządzanie PR
 • Praktyka
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie zmianą
 • Prawo w biznesie
 • Seminarium 2
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Przedmiot specjalnościowy 3

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

Semestr IV
 • Budowanie zespołu i przywództwo
 • Badanie kompetencji zawodowych
 • E-business
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa
 • Seminarium 3
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Przedmiot specjalnościowy 6

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
I rok

4 200zł

2 200zł

460zł

400zł

 

dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiów Opłata roczna [€] Opłata semestralna [€]
I,II rok 1 300 € 700 €

Opłata administracyjna - 100 EUR

 

Na kierunku Zarządzanie proponujemy Ci naukę w obrębie  specjalności:

 

Marketing Internetowy w Praktyce

Marketing internetowy to jedna z tych propozycji kształcenia, która stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Dziś bowiem to Internet stanowi najpotężniejszą bazę produktowo-usługową, dzięki której poszczególne firmy mogą dbać o swój zbilansowany rozwój. W praktyce oznacza to, że wciąż potrzebni są specjaliści, którzy zarządzać będą potencjałem firmy w przestrzeni cyfrowej.

Dlatego też propozycja kształcenia taka jak marketing internetowy w praktyce znalazła się w ofercie wrocławskich ośrodków akademickich. Wybierz ją wtedy, jeśli czujesz, że towarzyszą ci szczególne kompetencje każdego handlowca. Można zaliczyć do nich chociażby komunikatywność. W siatce programowej odnajdziesz przedmioty, które pozwolą ci na rozwój predyspozycji.

Narzędzia marketingu internetowego, social media marketing, czy pozycjonowanie stron internetowych – oto przykłady niektórych z nich. Największe znaczenie będą mieć umiejętności związane z prowadzeniem wszelkich kampanii marketingowych i reklamowych. Dzięki temu będziesz mógł liczyć na szybkie znalezienie zatrudnienie w działach PR wszelkich przedsiębiorstw i korporacji.

Zapoznaj się z wybitnymi praktykami biznesu z firmy LTB, którzy prowadzą zajęcia na tej specjalności -> sprawdź z kim będziesz mieć zajęcia!

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Strategie marketingu internetowego
 2. Narzędzia marketingu internetowego
 3. Pozycjonowanie stron internetowych
 4. Google AdWords i Analytics
 5. Social media marketing
 6. E-PR content marketing       

   

Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Współczesne dynamiczne zmiany w otoczeniu organizacji i braki na rynku pracy wymagają strategicznego podejścia do kapitału ludzkiego, na który składają się kompetencje pracowników, ich wiedza, umiejętności, motywacje, zachowania i postawy wobec pracy. W ramach specjalności Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych wyzwań w obszarze kapitału intelektualnego: identyfikacja i rozwój talentów, interkulturowość i umiędzynarodowienie, coaching i mentoring.  Dowiesz się także czym jest popularny w ostatnim czasie personal i employer branding, a podczas zajęć z praktykami, nauczysz się budować strategie zarządzania marką

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
 2. Coaching i mentoring w organizacji
 3. Employer branding
 4. Zarządzanie projektami HR
 5. Prawo pracy w aspekcie międzynarodowym
 6. Rozwój kariery kierowniczej
Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektami to odpowiedź na potrzeby i wyzwania rynku. Rosnąca popularność podejścia projektowego tworzy popyt na specjalistów: zarówno członków jak i kierowników zespołów projektowych i dotyczy to, co należy podkreślić, praktycznie każdej branży. Na naszych studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności z obszaru metod i technik zarządzania rozmaitymi projektami. Będziesz gotów do stworzenia analizy organizacji oraz, przy wykorzystaniu właściwej metodyki, podejmiesz działania w kierunku jej zmian i doskonalenia. Specjaliści – praktycy – przekażą Ci swoje doświadczenie m.in. w harmonogramowaniu, budżetowaniu i zarządzaniu zespołem.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Międzynarodowe metodyki zarządzania projektami
 2. Narzędzia analizy i planowania projektów
 3. Zarządzanie zespołem projektowym
 4. Finansowanie projektów 
 5. Zarządzanie ryzykiem projektu
 6. Monitoring i ewaluacja projektów
Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie naszych potrzeb bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji. Jako Student tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie polityki i strategii ciągłego rozwoju gospodarczego i społecznego bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których jakości zależy kontynuowanie działalności człowieka i dalszy rozwój. Poznasz m.in. korzyści oraz trudności, na jakie napotykają przedsiębiorstwa zainteresowane podejmowaniem działań w obszarze związanym z budowaniem kapitału społecznego.

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Strategia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu
 2. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem
 3. Zarządzanie odpadami - gospodarka okrężna
 4. Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Etyka w biznesie
 6. Raportowanie zrównoważonego rozwoju i CSR
MBA (język angielski / język polski)

Studia MBA w WSH we Wrocławiu są dedykowane profesjonalistom oraz praktykom biznesu, którzy chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, a także rozwinąć dotychczasowe umiejętności. Program zajęć przygotowano pod kątem współczesnej gospodarki, uwzględniając najnowsze technologie, tendencje czy trendy rynkowe. Oferta Wyższej Szkoły Handlowej obejmuje 500 godzin intensywnych oraz interaktywnych zajęć, które kształcą na wielu płaszczyznach. 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa / Applied Corporate Finance
 2. Wystąpienia publiczne i prezentacje w biznesie / Public Speaking in Business Presentations
 3. Metody ilościowe z zarządzaniu / Quantitative Managerial Techniques
 4. Zarządzanie globalne - kompetencje międzykulturowe / Global Management - Intercultural Competences
 5. Przywództwo w biznesie / Leadership Experience
 6. Coaching w biznesie / Coaching in Business
Brand Manager

W warunkach współczesnej, globalnej konkurencji i gospodarki rynkowej marka jest jednym z kluczowych zasobów przedsiębiorstwa przekładających się na przewagę konkurencyjną i wzrost rentowności realizowanych procesów. Można twierdzić, że stanowi wartość, która przekłada się na teraźniejszą i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa. Wartość tą jednak trzeba stworzyć, dać jej tożsamość, przedstawić odbiorcom oraz stale ją powiększać. Specjalność została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych procesami kreowania i zarządzania marką. Tymi osobami są Brand Managerowie, koordynujący działania związane z planowaniem, organizacją, wdrażaniem i kontrolą przedsięwzięć w tym zakresie. W ramach specjalności „Brand manager” studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie budowy kapitału szeroko rozumianej marki (korporacyjnej, osobistej czy produktowej). Program specjalności pozwala uświadomić sobie znaczenie decyzji podejmowanych przez Brand Managera dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ułatwia zrozumienie istoty, charakteru, zakresu i możliwości wykorzystania różnorodnych metod i narzędzi w tym zakresie.

 

Przedmioty specjalnościowe

 1. E-branding
 2. Zarządzanie marką
 3. Strategie brandingowe - budowa i pomiar kapitału marki
 4. Zarządzanie produktem
 5. PR
 6. Marketing międzynarodowy

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia licencjackie Turystyka i rekreacja decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

+48 71 333 11 07