Turystyka i rekreacja • Studia Magisterskie. Popularne Kierunki Studiów Drugiego Stopnia - WSH we Wrocławiu
 • OPIS KIERUNKU
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • SPECJALNOŚCI
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski, angielski

Zdobądź podwójny dyplom na studiach magisterskich!

Oprócz magistra Turystyki i Rekreacji otrzymaj tytuł Mastere in Tourism uzyskany w prestiżowej Uczelni YSchool znajdującej się na liście 10 najlepszych francuskich Uczelni o profilu biznesowym według Magazynu Forbes!

Uczelnia mieści się w Troyes we Francji. YSCHOOLS posiada dwie specjalności z zakresu Turystyki Luxury Tourism i Business Tourism & Event Management.

 Turystyka i rekreacja na studiach magisterskich we Wrocławiu to kierunek dla Ciebie, jeśli lubisz poznawać świat i łączysz swoją przyszłość z podróżami. Studia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej przygotują Cię do pracy na stanowiskach menedżerskich w hotelach, biurach podróży, międzynarodowych instytucjach lub ośrodkach turystycznych. Nauka u nas to praktyczna wiedza i umiejętności, które docenisz zarówno Ty, jak i Twoi przyszli pracodawcy. Dzięki znakomitej kadrze wykładowców, turystyka i rekreacja staną się dla Ciebie nie tylko dziedziną wykształcenia, ale też pasji. 

Studiuj Turystykę i Rekreację w języku polskim

Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu dba o kompleksowe przygotowanie studentów do pracy w globalnym rynku turystyki i rekreacji, dlatego wybierając studia w języku polskim studenci mają zapewnione 25% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Proces kształcenia ma charakter praktyczny i jest skoncentrowany na wybranej przez studenta specjalności. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody. 

Studiuj Turystykę i Rekreację w języku angielskim

Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja w języku angielskim trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Praktyczne i nowoczesne kształcenie na kierunku Turystyka i Rekreacja

Zajęcia na kierunku turystyka i rekreacja II stopnia są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych oraz kadrę zarządzającą prestiżowymi obiektami hotelarskimi. W programie przewidziane są między innymi zajęcia terenowe, pod tytułem: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym” oraz udział w największych targach turystycznych w Europie ITB w Berlinie. Studenta obowiązuje także odbycie praktyk zawodowych w wymiarze 3-ch miesięcy, podzielonych na jednomiesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Każda z miesięcznych praktyk związana jest tematycznie z realizowaną specjalnością.

Studia magisterskie we Wrocławiu zakończysz obroną autorskiej pracy magisterskiej, ukierunkowanej na zbadanie i rozwiązanie istotnego problemu praktycznego, w tym opracowanie projektu mieszczącego się w ramach jednej z dwóch specjalności:

 • Menedżer hotelarstwa,
 • Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń.

Szansa na podwójny dyplom we francuskim Troyes

Turystyka i rekreacja to studia magisterskie we Wrocławiu, podczas których studenci mają możliwość wziąć udział w programie "Podwójny dyplom". Studenci kierunku oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.

 Absolwent Turystyki i Rekreacji w WSH we Wrocławiu

Czy studia magisterskie we Wrocławiu są rzeczywiście dla Ciebie? Zastanawiasz się kim jest magister turystyki i rekreacji? Każdy nasz student zdobywa wiedzę na jednej z dwóch oferowanych specjalności: menedżer hotelarstwa lub menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń. Program przygotowuje do uruchomienia zarządzania własną firmą hotelarską lub turystyczną. Każdy absolwent turystyki i rekreacji ma również wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów oraz rekreantów, szczególnie w:

 • hotelach,
 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji i promocji turystycznej,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • uzdrowiskach,
 • ośrodkach sportu rekreacyjnego,
 • ośrodkach spa i wellness.

Absolwent turystyki i rekreacji drugiego stopnia we Wrocławiu ma bogatą wiedzę ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni. W trakcie odbytych praktyk (zarówno w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych) jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje. Nasz absolwent jest osobą wykształconą, dzięki starannie zastosowanym metodom nauczania. Turystyka i rekreacja w WSH we Wrocławiu opiera się na nowoczesnym programie, odpowiadającym dynamicznemu rozwojowi branży turystycznej.

Co jeszcze cechuje naszego absolwenta? Po ukończeniu kierunki turystyki i rekreacji, student stosuje nowe technologie teleinformatyczne. Bierze udział w licznych badaniach i projektach - w tym międzynarodowych, realizowanych pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych menedżerów organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi i możliwością odbycia praktyki lub stażu zagranicznego nie ma barier w posługiwaniu się językiem obcym. Każdy nasz absolwent posiada również umiejętność współpracy ze środowiskami zróżnicowanymi kulturowo, co jest bardzo ważne i pożądane we współczesnym świecie. 

Jakie cechy pomagają w studiowaniu turystyki i rekreacji? 

Jeśli chcesz być specjalistą w swojej dziedzinie, pomożemy wykształcić Ci praktyczne cechy, wspierające zarówno proces uczenia, jak i pracy zawodowej. Należą do nich między innymi: ciekawość świata, otwartość, odwaga, systematyczność i samoorganizacja. Jeśli zauważasz u siebie te cechy, zapraszamy na rekrutację!

W programie przewidziane są m.in. zajęcia terenowe pt.: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym” oraz udział w największych targach turystycznych w Europie ITB w Berlinie. Studenta obowiązuje także odbycie praktyk zawodowych w wymiarze trzech miesięcy, podzielonych na jednomiesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Każda z miesięcznych praktyk  związana jest tematycznie z realizowaną specjalnością.

Semestr I
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie przemysłem gościnnym
 • Zarządzanie marketingowe
 • Komunikacja międzykulturowa
 • j. polski / niemiecki / hiszpański
 • j. angielski poziom A1 / A2 / B1 / B2
 • Interdisciplinary Approach of Tourism A2/ B2
 • Aspekty ekonomiczne, społeczne i przestrzenne turystyki
 • Zarządzanie turystyką w miejscowości i regionie
 • Regiony turystyczne świata
 • Rozwój zrównoważony w turystyce
 • Geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Polsce, na Dolnym Śląsku
Semestr II
 • Język obcy w turystyce i rekreacji A2/B2
 • Ocena stanu i perspektyw rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym (zajęcia terenowe)
 • Zarządzanie projektami w praktyce
 • CSR w hotelarstwie
 • International Hotel Chains A2/B2 
 • New Trends in Tourism and Hospitality A2/B2
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium
Semestr III
 • Tourism Marketing A2/B2
 • Zarządzanie PR
 • Seminarium
 • Praktyka zawodowa (Hotelarstwo, Przemysł spotkań i wydarzeń)
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Przedmiot specjalnościowy 3
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Przedmiot specjalnościowy 6
 • Przedmiot specjalnościowy 7

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

Semestr IV
 • Budowanie zespołu i przywództwo
 • Design thinking B1/C1
 • Badanie kompetencji zawodowych
 • Targi turystyczne w Berlinie
 • International Tourism Trades and Conferences B1/C1
 • Organizacja imprezy - projekt
 • Seminarium
 • Praktyka zawodowa (Hotelarstwo, Przemysł spotkań i wydarzeń)
 • Przedmiot specjalnościowy 8
 • Przedmiot specjalnościowy 9

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

 W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
I rok

4 200zł

2 200zł

460zł

400zł

 

dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiów Opłata roczna [€] Opłata semestralna [€]
I,II rok 1 300 € 700 €

Opłata administracyjna - 100 EUR

 

Na kierunku Zarządzanie proponujemy Ci naukę w obrębie dwóch specjalności:

 

Menedżer hotelarstwa

Absolwent tej specjalności będzie specjalistą/ liderem, przygotowanym do pracy na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych obiektów hotelarskich. Będziesz mógł również samodzielnie zarządzać własnym biznesem hotelarskim. W czasie studiów na tej specjalności nauczysz się m.in.: jak zarządzać personelem i finansami, organizować, planować i koordynować pracę w głównych pionach obiektu hotelarskiego, dokonywać ocen stanu i perspektyw rozwoju zagospodarowania turystycznego.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie usługami noclegowymi,
 2. Zarządzanie usługami gastronomicznymi w hotelu,
 3. Zarządzanie usługami dodatkowymi w hotelu,
 4. Revenue management w hotelarstwie,
 5. Kontrolling,
 6. Biznesplan w hotelarstwie,
 7. Badanie i kreowanie rynku hotelarskiego,
 8. Media Społecznościowe w hotelarstwie
 9. Fotografia i Video w hotelarstwie
Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń

Ta innowacyjna specjalność przygotuje profesjonalnego specjalistę w dziedzinie tworzenia  i zarządzania eventami. Jako absolwent tej specjalności będziesz miał kompleksową wiedzę z zakresu kreowania i zarządzania projektami eventowymi oraz praktyczne umiejętności organizacji i obsługi imprez sektora MICE. W czasie studiów na tej specjalności nauczysz się, m. in.: kreować różnego typu imprezy i wydarzenia, zarządzać projektami eventowymi, koordynować współpracę z podwykonawcami, budować i utrzymywać relacje z klientami.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia przemysłu spotkań
 2. Organizacja kongresów i konferencji
 3. Organizacja targów
 4. Organizacja podróży motywacyjnych
 5. Organizacja megaimprez
 6. Biznesplan w przemyśle spotkań i wydarzeń
 7. Badanie i kreowanie rynku przemysłu spotkań i wydarzeń
 8. Media Społecznościowe w MICE
 9. Fotografia i Video w MICE

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia licencjackie Turystyka i rekreacja decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

+48 71 333 11 07