Turystyka i Rekreacja • Studia Licencjackie. Popularne Kierunki Studiów Pierwszego Stopnia - WSH we Wrocławiu
 • OPIS KIERUNKU
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • SPECJALNOŚCI
 • REKRUTACJA
 • KADRA

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski, angielski

 

Podróże to Twoja pasja? Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i postawić na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Dlaczego to znakomity wybór? Ponieważ turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną.

Decydując się na studia o takim profilu, możesz przyczynić się do rozreklamowania Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów z Europy i świata..

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja we Wrocławiu – dlaczego warto?

Czy wiesz, że:

 • ok1 na 10 zatrudnionych pracuje w branży turystycznej?
 • okW poprzednim roku za granicę podróżowało ponad 1320 mln turystów, a liczba ta wciąż wzrasta?
 • okTurystyka jest jednym z trzech głównych filarów, obok przemysłu i usług, na których planowany jest rozwój Dolnego Śląska (Strategia Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2020)?

Te liczby potwierdzają, że Turystyka i Rekreacja, obejmująca także wiedzę z zakresu hotelarstwa, to studia przyszłościowe, dające szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi i czerpią dobrą energię z poznawania innych kultur oraz tradycji.

Realizuj swoje pasje na jednej z pięciu specjalności:

 • Hotelarstwo
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Organizacja Eventów
 • E-biznes w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce

Studiuj w języku angielskim na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu

Wiemy, że przedstawiciele i pracownicy branży turystycznej muszą perfekcyjnie znać języki obce. Dlatego też 25% zajęć na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to wykłady, warsztaty i ćwiczenia w języku angielskim dostosowanym do poziomu zaawansowania umiejętności językowych studentów. Możesz również wybrać opcję studiowania w 100% w języku angielskim.

Cały program to 3 lata nauki (6 semestrów), które obejmują takie obszary, jak: hotelarstwo, organizacja eventów oraz międzynarodowy biznes turystyczny, warsztaty, wyjazdy terenowe do rejonów o charakterze turystycznym na terenie Dolnego Śląska, 8-tygodniowe staże we współpracujących z nami firmach.

 Praca po kierunku Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja to studia biznesowe w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, które w sposób praktyczny przygotowują do pracy w:

 • hotelach,
 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji i promocji turystycznej,
 • obiektach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, a także ośrodkach sportu i rekreacji (w tym SPA i Wellness),
 • parkach tematycznych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • urzędach odpowiedzialnych za rozwój Turystyki i Rekreacji.

 Absolwent studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja

Zastanawiasz się kim jest absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu? Jak kształtuje się jego sylwetka na rynku pracy i czy naprawdę warto zgłębić dziedziny proponowane w WSH? Zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach zaocznych, student Turystyki i Rekreacji zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu humanistyki, ekonomii i przyrody, ale także zyskuje pierwsze doświadczenie zawodowe w czasie staży i praktyk. Takie działanie automatycznie poprawia jego pozycję na rynku pracy i przygotowuje do różnego rodzaju projektów. Umiejętności do obsługi turystów podnosi też aktywny udział w dyskusjach. Nad rozwojem studentów czuwa wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w tym menedżerowie organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Jeśli chcesz połączyć pracę z pasją, studia licencjackie we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonym przez Wyższą Szkołę Handlową są skrojone na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań.

Dodatkową zaletą jest samo poznawanie miasta, które słynie z wielu atrakcji. Jeśli nie jesteś z Wrocławia i chcesz przeprowadzić się tutaj właśnie po to, aby studiować, zapraszamy do odważnego podjęcia decyzji! Osoby zainteresowane zwiedzaniem, kulturą, sztuką, architekturą i obyczajowością Wrocławia, z pewnością poczują się tutaj dobrze. Połączenie studiów turystycznych z adaptacją w nowym mieście to bardzo intrygujące połączenie, które rozwinie Cię nie tylko jako studenta, ale też jako człowieka!

Program studiów na tym kierunku został opracowany tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem. Chcąc w pełni przygotować naszych studentów do pracy w globalnym rynku turystyki i rekreacji, 25% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim na dwóch poziomach zaawansowania znajomości języka. W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu możesz również studiować ten kierunek w 100% po angielsku.

Zajęcia

 • warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody, by w pełni rozwinąć w studentach umiejętności współpracy zespołowej;
 • laboratoria czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;
 • case studies, zajęcia na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w ośrodkach turystycznych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej, rozwiązując zadania, bazują na konkretnych studiach przypadku, zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych;
 • wizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu przedsiębiorstwami, poznać najczęstsze problemy, z jakimi się one borykają.

Sprawdź, jakie będziesz mieć przedmioty

Semestr I
 • Język polski/niemiecki/hiszpański
 • Język angielski poziom A1, A2, B1, B2
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • wprowadzenie do życia akademickiego
 • Podstawy turystyki
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Podstawy rekreacji
 • Geografia polityczna i gospodarcza
 • Internetowe źródła wiedzy turystycznej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
Semestr II
 • Prezentacje biznesowe
 • Etyka w biznesie
 • Język polski/niemiecki/hiszpański
 • Język angielski poziom A1, A2, B1, B2
 • Wychowanie fizyczne
 • Geografia turystyki
 • Dolny Śląsk  jako region turystyczny
 • Podstawy hotelarstwa
 • Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
 • Transport w turystyce
 • International tourism business
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne
Semestr III
 • Grafika komputerowa
 • Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
 • Marketing w turystyce
 • E-marketing w turystyce i rekreacji
 • Turystyka religijna w Polsce i na świecie
 • English in Tourism and Leisure- A2/ B2 - level of English
 • Praktyka zawodowa
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne
Semestr IV
 • Digital Communication B2C - A2/ B2 - level of English
 • Produkty turystyczne i rekreacyjne Dolnego Śląska - zajęcia terenowe 
 • New tourism trends - A2/B2  level of English
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Zarządzanie projektami w turystyce
 • Planowanie i organizacja imprez turystycznych
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Przedmiot specjalnościowy 3
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

 

Semestr V
 • Doradztwo zawodowe
 • Budowanie wizerunku w sieci
 • Culinary tourism  A2/B2 - level of English,
 • Cultural tourism - its core, condition and trends
 • Business tourism A2/B2 - level of English
 • Prawo w turystyce i rekreacji 
 • Ekologia w turystyce i rekreacji 
 • Sustainable tourism development - A2/ B2 - level of English
 • Praktyka II
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne
Semestr VI
 • Dobre praktyki w hotelarstwie/ Dobre praktyki w biznesie turystycznym/ Dobre praktyki w organizacji eventów
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Przedmiot specjalnościowy 6
 • Turystyka aktywna w środowisku naturalnym - górskim/ pojeziernym (zajęcia terenowe)
 • Egzamin dyplomowy

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
I, II, III rok

4200zł

2200zł

460zł

400zł

 dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiów Opłata roczna [€] Opłata semestralna [€]
I,II,III rok 1100 € 600 €

 Opłata administracyjna -  100 €

 

Na kierunku Turystyka i Rekreacja proponujemy Ci naukę w obrębie pięciu specjalności:

Hotelarstwo

Celem specjalności HOTELARSTWO jest kształcenie profesjonalnej kadry dla współczesnej branży hotelarskiej. Jako absolwent tej specjalności będziesz posiadać szeroką wiedzę na temat funkcjonowania rynku usług noclegowych oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizowania pracy w poszczególnych komórkach funkcjonalnych obiektu hotelarskiego. Specjalność ta przygotowuje Cię także do podjęcia działalności gospodarczej w sektorze usług hotelarskich. 

 

Przedmioty specjalnościowe

 1. Organizacja i technika pracy w hotelarstwie

 2. Techniki cenotwórcze w hotelarstwie

 3. Organizacja działu konferencji i bankietów

 4. Gastronomia hotelowa

 5. Dystrybucja usług hotelarskich

 6. Promocja i PR w hotelu
Międzynarodowy Biznes Turystyczny

Na tej specjalności uzyskasz fachową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy w  międzynarodowym środowisku branży turystycznej w globalnych korporacjach i  z turystami różnych narodowości. Jako absolwent tej specjalności znajdziesz zatrudnienie w biurach podróży, liniach lotniczych, organizacjach turystycznych, jednostkach samorządowych. Będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej

 2. Interkulturowość w turystyce

 3. Biuro podróży: organizacja i zadania

 4. Światowe marki turystyczne

 5. Kreowanie usług turystyki biznesowej

 6. Tworzenie imprez turystycznych

Organizacja Eventów

To specjalność dla ludzi pomysłowych, kreatywnych i niebojących się trudnych wyzwań. Po ukończeniu tej specjalności będziesz mógł pracować w: agencji eventowej, dziale organizacji bankietów i konferencji, organizacji pozarządowej, firmie animacyjnej, biurze podróży specjalizującym się w organizacji turystyki motywacyjnej. Podczas studiów poznasz specyfikę różnych rodzajów imprez i wydarzeń, wszystkie etapy ich organizacji, realizacji i rozliczania. Zasady współpracy z klientami, partnerami i sponsorami, zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom,  sposoby wykorzystywania eventów jako narzędzia marketingu.


Przedmioty specjalnościowe:

 1. Współczesne trendy w branży eventovej
 2. Projektowanie  i organizacja eventów
 3. Specyfika zarządzania eventami
 4. Planowanie i zarządzanie wydarzeniami korporacyjnymi
 5. Promocja  i sprzedaż oferty eventowej
 6. Kreowanie  i realizowanie różnych rodzajów eventów - warsztaty

 

E-biznes w turystyce

W ramach specjalności E-BIZNES student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych realizowanych poprzez różnego rodzaju media teleinformatyczne, elektroniczne, sieci komputerowe i Internet. Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentowi zdobywanie i analizowanie informacji za pomocą różnych kanałów elektronicznych, wytwarzanie oprogramowania, począwszy od pomysłu na aplikację, poprzez zbieranie wymagań, projekt, wdrożenie i utrzymanie czy zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.  

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Usługi turystyczne w e-biznesie
 2. Trendy w projektowaniu systemów e-biznesowych
 3. Infrastruktura e-handlu
 4. Komunikacja w e-biznesie turystycznym
 5. Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 6. Marketing internetowy
Przedsiębiorczość w turystyce

To odpowiedź Uczelni na ciągły rozwój i wzrost znaczenia sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jej atutem jest nie tylko poznanie teoretycznych aspektów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, ale rzeczywisty kontakt z przedstawicielami wrocławskiego biznesu w ramach wizyt studyjnych oraz warsztatów z praktykami życia gospodarczego.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie relacjami z klientem
 2. Zarządzanie innowacjami w turystyce
 3. Prowadzenie własnej działalności w turystyce
 4. Kierowanie zespołem pracowniczym
 5. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 6. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia licencjackie Turystyka i rekreacja decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

+48 71 333 11 07
Dr Marta Drozdowska, Prof. WSH

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii z kilkunastoletnim stażem. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Koordynatorka i kierownik projektów naukowo badawczych, w tym kilku w zespołach międzynarodowych, laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017.   

WSH portrety LR Marta Drozdowska 2 s
Dr Izabela Gruszka

Ukończyła studia na kierunku Geografia, w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując, w 2003 roku, tytuł zawodowy  magistra geografii, o specjalności geografia regionalna i turystyki. W 2013 roku otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach pilota wycieczek, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej Dolnośląskiej Izby Turystyki. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów strategicznych z zakresu turystyki i hotelarstwa, pełniła także rolę eksperta w programie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

Paulina Graczyk

absolwentka uczelni Budapest Business School oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja. Swoją prace magisterską pisała o rozwoju turystyki gastronomicznej w Budapeszcie, gdzie była na wymianie studenckiej. Pilot wycieczek, animatorka zabaw dziecięcych, instruktorka gier rekreacyjnych. Uczestniczyła w wielu wymianach międzynarodowych, takich jak Erasmus czy Stypendium Wyszehradzkie. Pracowała w Stanach Zjednoczonych z osobami niepełnosprawnymi, przemyśle gastronomicznym na Węgrzech w restauracji fine dining promującej kuchnię lokalną, badała kulturę romską w Rumunii podczas wolontariatu. Obecnie studiuje International Human Resources na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zajmuje się tworzeniem strategii marketingowej jednej z nowo otwartych wrocławskich firm. Prywatnie miłośniczka podróży niskobudżetowych poza utartym szlakiem, Bliskiego Wschodu, teatru alternatywnego oraz filmów dokumentalnych.

Dr Małgorzata Leśniak-Johann

ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Przyrodniczych, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz American University Washington D.C, USA - The School of Professional & Extended Studies Doświadczenie zawodowe: adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Prezes stowarzyszenia edukacyjnego „Naooka”, współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu Dolnego Śląska. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu geografii politycznej i gospodarczej, geografii turyzmu. Zainteresowania naukowe: konkurencyjność regionów, zrównoważony rozwój, turystyki, rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo-cennych, czynniki rozwoju, społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, geografia polityczna i gospodarcza, produkty turystyczne Dolnego Śląska.

M.Lesniak Johann zdjecie