Finanse i rachunkowość • Studia Licencjackie. Popularne Kierunki Studiów Pierwszego Stopnia - WSH we Wrocławiu
 • OPIS KIERUNKU
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • SPECJALNOŚCI
 • REKRUTACJA
 • KADRA

Tryb studiów:  Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania:  3 lata (6 semestrów
Język wykładowy:  polski

 

Finanse i Rachunkowość to studia I stopnia we Wrocławiu w Wyższej Szkole Handlowej. Liczne zajęcia w formie warsztatów pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu księgowości i bankowości, jak i rozwinąć umiejętności miękkie. Jeśli nie chcesz poprzestać na teoretycznej wiedzy, ale rozwinąć się pod każdym względem, Finanse i Rachunkowość we Wrocławiu to kierunek dla Ciebie. Popularyzujemy kształcenie przez praktykę, dzięki czemu wrocławska WSH przoduje na tle innych uczelni. Absolwenci Finansów i Rachunkowości mają duże szanse na pracę w sektorze BPO, czyli usług biznesowych delegowanych do zewnętrznych firm.

Studiuj Finanse i Rachunkowość we Wrocławiu stacjonarnie lub zaocznie

 Licencjackie studia Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to trzyletni kurs prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program kierunku został opracowany w taki sposób, aby studenci zgłębili podstawy oraz nabywali doświadczenia poprzez zajęcia praktyczne, które dzielą się na 5 kategorii: ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, praktyczne. 

Wybierz spośród trzech specjalności

 • Rachunkowość i podatki
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Analiza biznesowa

Finanse i Rachunkowość we Wrocławiu to praktyka oparta na wiedzy

W procesie planowania toku nauczania na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu czynny udział brała Krajowa Izba Doradców Podatkowych, a także grupy naukowców, ekonomistów i praktyków (doradcy finansowi, konsultanci strategiczni, dyrektorzy finansowi, maklerzy giełdowi). Dzięki temu Finanse i Rachunkowość to studia przystosowane do obecnie panujących wymagań rynku pracy, co zapewni przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych uczelni we Wrocławiu. W ramach studiów zapewniamy praktykę w jednej z renomowanych instytucji, które od lat przodują na lokalnym i ogólnokrajowym rynku finansowym. To wszystko sprawia, że studia Finanse i Rachunkowość już na starcie pozwalają zdobyć cenne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości w postaci ciekawej pracy dopasowanej do uzyskanych kompetencji oraz umiejętności miękkich.

Absolwent Studiów Finanse i Rachunkowość to znakomity pracownik

Dzięki wiedzy ekspertów przekazywanej podczas zajęć praktycznych jakość kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu jest bardzo wysoka. Warsztaty z praktykami pomagają zrozumieć, a nawet namacalnie poznać mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych. W ramach nauczania wykorzystujemy uniwersalne narzędzia finansowe. Absolwenci Finansów i Rachunkowości we wrocławskiej WSH bezbłędnie analizują zjawiska gospodarcze i ekonomiczne zarówno w skali makro, jak i mikro. Kończąc ten kierunek, absolwent dobrze zna zasady rachunkowości, potrafi stosować prawo finansowe w praktyce, wie, jak redukować koszty w firmie i mądrze inwestować pieniądze.

Gdzie będziesz pracował po ukończeniu kierunku Finanse i Rachunkowość?

Między innymi w:

 • okbiurach maklerskich,
 • okdepartamentach planowania i budżetowania,
 • okbiurach rachunkowych,
 • okbiurach doradztwa podatkowego,
 • oktowarzystwach ubezpieczeniowych,
 • okadministracji publicznej,
 • okwłasnych przedsiębiorstwach.

Zacznij zdobywać praktyczne umiejętności już teraz - studia Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to wykwalifikowana kadra, przydatna wiedza i kameralna atmosfera sprzyjająca nauce i rozwojowi kompetencji. Zrób pierwszy krok na drodze do swojej kariery, wybierz najlepsze studia licencjackie we Wrocławiu!

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość to kombinacja przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych. Większość realizowanych zajęć to konwersatoria, laboratoria, ćwiczenia oraz obowiązkowe praktyki zawodowe odbywane w znanych finansowych instytucjach i przedsiębiorstwach, dzięki nim studenci mają szansę na podjęcie pracy jeszcze w trakcie studiów.

Semestr I
 • j.polski/niemiecki/hiszpański/angielski
 • Podstawy zarządzania
 • Matematyka dla ekonomistów
 • Mikroekonomia
 • Podstawy finansów
 • Teoria i zasady rachunkowości
 • Savoir vivre akademicki
 • Etyka w biznesie
Semestr II
 • j.polski/niemiecki/hiszpański/angielski
 • Wychowanie fizyczne
 • Excel dla ekonomistów
 • Bankowość
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Finanse publiczne
 • Makroekonomia
 • Prawo Gospodarcze
 • Rachunkowość finansowa
Semestr III
 • Ubezpieczenia
 • Przedsiębiorczość
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Statystyka w praktyce
 • Międzynarodowe regulacje rachunkowości
 • Praktyka 1
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach biznesowych, wykłady gościnne
 • Business English
Semestr IV
 • Wychowanie fizyczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynki i instrumenty finansowe
 • Analiza finansowa
 • Podatki i rachunkowość podatkowa
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach biznesowych, wykłady gościnne
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

Semestr V
 • Systemy informatyczne w finansach i rachunkowości / Excel w finansach i rachunkowości
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Praktyka 2
 • Doradztwo zawodowe lub Coaching zawodowy
 • Przedmiot fakultatywny 1
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach biznesowych, wykłady gościnne
 • Przedmiot specjalnościowy 3
 • Przedmiot specjalnościowy 4

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

Semestr VI
 • Controlling finansowy
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Przedmiot fakultatywny  2
 • Dobre praktyki w biznesie / Biznes plan
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Przedmiot specjalnościowy 6
 • Dyplomowanie

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
I, II, III rok

4200zł

2200zł

460zł

400zł

 dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiów Opłata roczna [€] Opłata semestralna [€]
I,II,III rok 1100 € 600 €

 Opłata administracyjna - 100 

Na kierunku Finanse i Rachunkowość proponujemy Ci naukę w obrębie trzech specjalności:

 

Rachunkowość i Podatki

Na specjalności Rachunkowość i podatki poszerzysz swoją wiedzę w zakresie zagadnień z prawa bilansowego i podatkowego, a także uregulowań w zakresie międzynarodowych transakcji finansowych, w tym obsługi podatkowo-księgowej dużych podmiotów gospodarczych. Zostaniesz wyposażony i ukształtowany praktycznie w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw, opodatkowania osób fizycznych i prawnych, a także do obsługi księgowo-podatkowej własnej działalności gospodarczej.

 Jako absolwent tej specjalności możesz pracować jako specjalista, menedżer średniego szczebla, w takich obszarach jak: działy finansowo-księgowe, podmioty sektora publicznego, doradztwo podatkowe, audyt i kontrola wewnętrzna, różnego rodzaju biurach rachunkowych, firmach konsultingowych czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Podatki PIT i podatki kosztowe
 2. Rozrachunki z tytułu podatków
 3. Prawo podatkowe
 4. Prawo pracy a koszty pracy
 5. Rachunkowość mśp
 6. Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
Finanse i Bankowość

Na specjalności Finanse i bankowość  poznasz  zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych.  Zdobędziesz wiedzę o instytucjach bankowych i powiązaniach między nimi. Będziesz uczyć się o ich zadaniach, operacjach i odpowiedzialności. Jako absolwent specjalności Finanse i bankowość będziesz potrafić posługiwać się produktami i usługami bankowymi, operować na rynkach kapitałowych, oceniać ryzyko kredytowe i nim zarządzać. Będziesz mógł rozwijać swoją karierę zawodową w dużych bankach komercyjnych, w bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, a także w firmach consultingowych.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Tradycyjne i innowacyjne usługi bankowe  a ryzyko bankowe
 2. Bankowa obsługa przedsiębiorstw i samorządów
 3. Doradztwo finansowe
 4. Inwestycje  i instrumenty  finansowe
 5. Usługi ubezpieczeniowe w bankowości  
 6. Mikrofinanse
Analityk finansowy

W ramach tej specjalności będziesz zajmować się analizą danych finansowych pochodzących z różnych źródeł i na ich podstawie opracowywać  sprawozdania i raporty finansowe. Będziesz sporządzać budżety roczne, forecasty lub plany wieloletnie dla przedsiębiorstwa, a także szacować rentowność poszczególnych produktów/usług, regionów i kategorii realizowanych przez przedsiębiorstwo. Specjalność ta kierowana jest również do studentów, którzy chcą być ekspertami w zakresie inwestowania nadwyżek pieniężnych w instrumentach finansowych. Wartością dodaną tej specjalności jest zaawansowana umiejętność wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego w zakresie prognozowania i budżetowania.

Jako Absolwent będziesz przygotowany do pełnienia samodzielnej funkcji na stanowisku analityka finansowego (specjalisty ds. finansów/ controllingu).  Posiądziesz umiejętność analizy danych finansowych i wyciągania syntetycznych wniosków oraz przekonywać decydentów do podejmowania optymalnych decyzji. Będziesz potrafił pracować w grupie i komunikować się z otoczeniem. Znajdziesz zatrudnienie jako analityk finansowy  lub specjalista ds. finansów/controllingu w różnego rodzaju organizacjach: bankach,  funduszach inwestycyjnych, działach finansowych przedsiębiorstw i korporacji, a także organizacjach prowadzących księgowość, audyt, finanse, controlling, firmach konsaltingowych.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 2. Arkusz kalkulacyjny dla analityków finansowych
 3. Wycena instrumentów finansowych
 4. Metody analizy rynków kapitałowych
 5. Analiza i zarządzanie ryzykiem
 6. Planowanie i budżetowanie

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia licencjackie Finanse i rachunkowość decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

+48 71 333 11 07
Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

Magister matematyki, specjalność zastosowania matematyki, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk ekonomicznych  za rozprawę doktorską „Aproksymacja i prognozowanie procesów losowych” AE  Wrocław, doktor habilitowany nauk ekonomicznych  w oparciu o monografię  „Modele aproksymacyjne w ekonomii”, AE Wrocław, tytuł profesora nauk  ekonomicznych, stanowisko profesora zwyczajnego. Autorka kilkunastu monografii  z zakresu ubezpieczeń i instytucji finansowych  oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Profesor tytularny nauk ekonomicznych, były kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, promotor 15 rozpraw doktorskich i kilkuset prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Wykładowca na studiach doktoranckich i podyplomowych. Zainteresowania naukowe: rynki finansowe, funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce i w UE,  system bankowy, finanse przedsiębiorstw, zabezpieczenie emerytalne, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach i ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe: Członek senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1990 - 2002), prodziekan wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1990 - 1996), dziekan  wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1996 - 2002), kierownik Katedry Ubezpieczeń  UE  Wrocław (15.02.2006 - 30.09.2018), kierownik i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” (1994 - 1996), opiekun naukowy Studiów Podyplomowych : „Ubezpieczenia gospodarcze”,  „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem”,  „ Doradca finansowy”,  „Ubezpieczenia i doradztwo finansowe” (2005 - 2011), członek rady nadzorczej PZU SA (1998 - 2000), członek rady nadzorczej  spółki giełdowej Europejskie Centrum Odszkodowań (2010 - 2016), członek Rady Programowej czasopisma  „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2006 - 2016), członek  Rady Naukowej  czasopisma  „Rozprawy ubezpieczeniowe” (2008 - 2016), członek Rady Programowej serii „Ubezpieczenia” w wydawnictwie Poltext (2009), roku członek  Jury  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie  organizowanego przez  Rzecznika Ubezpieczonych (2009 - 2017). Członek  Komitetu Statystyki i Ekonometrii  PAN  w latach 2003-2008, Członek Komitetu Nauk o Finansach  PAN  w latach  2008-2010.  Zainteresowania naukowe: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia na życie. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Finanse ubezpieczeń. Metody aktuarialne. Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa.

Dr Tetyana Pasko

adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Rachunkowości i Finansów. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Nowoczesne Zarządzanie” w WSH. Występowała jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu Rachunkowości, Finansów i Ekonomii. Jej badania naukowe koncentrują się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości podatkowej.