Logistyka

Logistyka

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to kompleksowa wiedza wspomagająca zarządzanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Unikatowy system kształcenia oraz łączenie teorii z praktyką dają duże szanse na szybkie znalezienie pracy. Logistyka we Wrocławiu to okazja do rozwoju ścieżki zawodowej w jednym z najpiękniejszych miast Polski!

Logistyka w WSH we Wrocławiu – tryb studiów

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka we wrocławskiej WSH trwają 3,5 roku (7 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Studia logistyczne we Wrocławiu z unikatowym systemem modułowego kształcenia

Jedną z największych zalet studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu jest wybitnie praktyczny charakter kształcenia, gdzie duża liczba zajęć praktycznych podbudowana została niezbędną wiedzą teoretyczną i kierunkową. Zastosowaliśmy unikatowy system modułowego kształcenia, w którym program nauczania został podzielony na pięć grup treści przedmiotowych, to jest.: 

 • ogólną 
 • kierunkową
 • specjalnościową
 • praktyczną
 • przedmioty fakultatywne 

Dzięki pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT firm, powstałnowatorski plan nauczania na kierunku Logistyka, który zakłada następujące specjalności:

 • Menedżer Logistyki,
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce.

Obydwie specjalności dają szeroką perspektywę zatrudnienia na bardzo dobrze płatnych stanowiskach.

Logistyka – dla kogo jest ten kierunek?

Jeśli lubisz organizować, planować, przewidywać i rozwiązywać problemy – zapraszamy do Wrocławia!Logistyka to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzęi rozwijać swoje umiejętności, nie bojąc się wyzwań i działań w środowiskach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Dzięki studiom logistycznym zdobędziesz kompleksowe informacje, praktykę i wiele inspiracji dotyczących zarządzania. Zagwarantuje nasza wybitna i doświadczona kadra. 

Decydując się na studia logistyczne, możesz zajmować się m.in. realizowaniem i kontrolą przepływu wielu produktów (w tym surowców) z miejsca pochodzenia do miejsca docelowego.Będziesz ekspertem od dostarczania materiału w odpowiedniej ilościi w odpowiednim czasie. Jeśli posiadasz takie cechy jak na przykład: precyzyjne myślenie, świetna pamięć, zaangażowanie, skrupulatność i wytrwałość lub chcesz wykształcić i rozwinąć wymienione cechy, tostudia logistyczne będą dla Ciebie najlepszą ścieżką zawodową. 

Sylwetka absolwenta studiów logistycznych w WSH we Wrocławiu

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Logistyka w WSH we Wrocławiunabywa wiedzę oraz szereg umiejętności niezbędnych w zawodzie specjalisty ds. logistyki. Po ukończeniu studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej:

 • będziesz potrafił sprawnie zarządzać procesami logistycznymi oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw,
 • poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych procesów oraz systemów logistycznych,
 • poradzisz sobie z projektowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem systemów logistycznych. 

Jeśli zdecydujesz się nastudia inżynierskie na kierunku Logistyka, wybierając specjalność Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce, nabędziesz dodatkowo wiedzę oraz umiejętności z zakresu wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych w przedsiębiorstwach i organizacjach. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kierunku logistyki i opiniami absolwentów.Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest miejscem nie tylko rzetelnej nauki, ale też ciekawego życia społecznego. To właśnie na kierunku logistyki poznasz osoby, które tak jak Ty, będą chciały być ekspertami w branży. Być może to właśnie w tym okresie nawiążesz znajomości, które rzutować będą na przyszłe współprace i rozwój. Logistyka we Wrocławiu zaprasza wszystkich, którym zależy na zdobyciu dobrego, perspektywicznego zawodu! 

Przy opracowywaniu programu studiów na kierunku Logistyka zastosowaliśmy unikatowy system modułowego kształcenia, w którym program nauczania został podzielony na pięć grup treści przedmiotowych, tj.: ogólną, kierunkową, specjalnościową i praktyczną, a także przedmioty fakultatywne.

 • ICT
 • Podstawy zarządzania
 • Historia rozwoju techniki
 • Podstawy prawa
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Życie akademickie
 • Komunikacja
 • j. polski / niemiecki / hiszpański
 • j. angielski poziom A1 / A2 / B1 / B2
 • Wychowanie fizyczne/Rekreacja
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy marketingu
 • Przedsiebiorczość
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Towaroznawstwo
 • Mechanika i budowa maszyn
 • j. polski / niemiecki / hiszpański
 • j. angielski poziom A1 / A2 / B1 / B2
 • Wychowanie fizyczne/Rekreacja
 • Narzędzia informatyczne w logistyce
 • Ekologistyka
 • Teamworking
 • Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Systemy transportowe
 • Infrastruktura logistyczna
 • Praktyka 1
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Badania operacyjne
 • Logistyka produkcji
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Przedmiot specjalnościowy 3

* Przedmiot specjalnościowy – opis w zakładce Specjalności

 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Centra i sieci logistyczne
 • Rachunek kosztów logistyki
 • Projekt inżynierski
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot fakultatywny 1: Negocjacje w biznesie / Socjologia
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Praktyka 2

* Przedmiot specjalnościowy – opis w zakładce Specjalności

 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Gry decyzyjne w logistyce
 • Projekt inżynierski
 • Przedmiot fakultatywny 2: Systemy GIS w logistyce / Bezpieczeństwo systemów technicznych
 • Przedmiot specjalnościowy 6
 • Przedmiot specjalnościowy 7

* Przedmiot specjalnościowy – opis w zakładce Specjalności

 • Nowoczesne koncepcje i modele zarządzania logistycznego
 • Egzamin dyplomowy
 • Projekt inżynierski
 • Przedmiot specjalnościowy 8
 • Przedmiot specjalnościowy 9
 • Przedmiot specjalnościowy 10
 • Przedmiot specjalnościowy 11
 • Przedmiot specjalnościowy 12

* Przedmiot specjalnościowy – opis w zakładce Specjalności

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I rok4200zł2200zł460zł400zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata roczna [€]Opłata semestralna [€]
I,II,III rok1100 €600 €

 Opłata wpisowa – 100 €

Na kierunku Logistyka proponujemy Ci naukę w obrębie dwóch specjalności:

To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Również, dobrą opcją na dalszą karierę po tej specjalności będzie prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej. Studiując tę specjalność zdobędziesz kompleksową wiedzę inżynierską niezbędną dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi, a także projektowania, organizowania, koordynowania i nadzorowania systemów logistycznych oraz planowania i wdrażania międzynarodowych strategii logistycznych z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Zarządzanie zasobami techniki
 3. Ekonomika transportu i logistyki
 4. Marketing międzynarodowy
 5. Zarządzanie zapasami
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 7. Innowacje technologiczne w logistyce
 8. Logistyka miejska
 9. Techniczna ocena efektywności procesów logistycznych
 10. Logistyczna obsługa klienta
 11. Logistyka międzynarodowa
 12. E-biznes

To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach specjalistów w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Również, dobrą opcją na dalszą karierę po tej specjalności będzie prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej. W ramach tej specjalności proponujemy opanowanie wiedzy i kompetencji z zakresu szeroko rozumianego wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych we współczesnych organizacjach.

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Systemy informatyczne i technologie w transporcie
 2. Zarządzanie bazami danych
 3. Teleinformatyczne wsparcie magazynowania (WMS)
 4. Systemy informatyczne
 5. Algorytmika procesów logistycznych i technologie produkcji
 6. Automatyzacja procesów logistycznych (GS1+RFID + EDI)
 7. Zintegrowane systemy informatyczne (SAP)
 8. Technologie usług magazynowych
 9. Podstawy programowania
 10. Cyberbezpieczeństwo
 11. Podstawy administrowania sieciami
 12. E-commerce w logistyce

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia inżynierskie Informatyka decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Admission procedure and special offers

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022!

+48 71 333 11 07

[email protected]