Studia inżynierskie

Studia inżynierskie we Wrocławiu to studia pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. W przeciwieństwie do studiów licencjackich, studia inżynierskie trwają co najmniej przez siedem semestrów. Umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także rozwijają kompetencje miękkie, takie jak na przykład: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie, zarządzanie czasem oraz radzenie sobie z kryzysem.

Nasi studenci przygotowywani są przez znakomitą kadrę specjalistów. Nad programem pracują pomysłowi i rzetelni wykładowcy, którzy dostosowują zajęcia do współczesnego świata biznesu, podając jednocześnie fundamentalną wiedzę teoretyczną. Kierunki inżynierskie to jedne z najbardziej przyszłościowych rozwiązań. 

Dlaczego warto wybrać studia inżynierskie w WSH we Wrocławiu?

Decydując się na studia inżynierskie i oferowane przez nas kierunki: 

 • Poznasz kluczowe zasady współczesnego biznesu i gospodarki – zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.
 • Będziesz znakomicie kategoryzował i analizował dane, nauczysz się nie tylko operować specjalistycznym słownictwem, ale także zrozumiesz definicje terminów biznesowych.
 • Otrzymasz możliwość podjęcia stażu, praktyki i docelowo również pracy w wielu renomowanych firmach.
 • Weźmiesz udział w obcojęzycznych warsztatach, debatach i wykładach.
 • Lektoraty z języka angielskiego oraz niemieckiego przygotują Cię do pracy na rynku międzynarodowym.

Studiując w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu stawiasz na edukację, rozwój, ale również na niesamowitą, edukacyjną przygodę. Dołącz do grona cenionych absolwentów WSH we Wrocławiu i wybierz studia inżynierskie jako pozycję startową dla Twojej kariery zawodowej. 

Studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to:

 • warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody, rozwijające w studentach umiejętności współpracy zespołowej;
 • laboratoria czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;
 • case studies – zajęcia, na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w ośrodkach turystycznych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej (rozwiązując zadania i bazując na konkretnych studiach przypadku);
 • odbywanie zajęć w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych;
 • wizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu przedsiębiorstwami, poznać najczęstsze problemy, z jakimi się one borykają.
 • wykwalifikowana kadra praktyków i kadra pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • kształcenie w środowisku międzynarodowym;
 • możliwość odbycia jednosemestralnych lub rocznych studiów zagranicznych w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;
 • staże zagraniczne – możliwość odbycia staży w międzynarodowych przedsiębiorstwach m.in. w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Włoszech i wielu innych;
 • gościnne wykłady visiting professors z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;
 • możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim;
 • wspólny udział w zajęciach ze studentami z zagranicznych uczelni partnerskich;
 • dodatkowe wyjazdy i kursy za granicą (Intensive Courses, zagraniczne wyjazdy studyjne);
 • certyfikowane egzaminy językowe (TELC) w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu,
 • indywidualne podejście do studenta.

Studia inżynierskie we Wrocławiu to najlepsza droga ku pełnej sukcesów przyszłości zawodowej. Proponowane przez nas kierunki kształcenia koncentrują się na łączeniu teorii z praktyką, a także ponadczasowej wiedzy z bieżącą dynamiką zmian gospodarczych. Wybitni specjaliści od lat obserwują świat ekonomii, są w centrum ważnych wydarzeń i dzielą się swoim doświadczeniem na starannie przygotowanych zajęciach. Atutem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu jest też szeroka oferta narzędzi umożliwiających rozwój kompetencji – np. biegłego posługiwania się językiem obcym.