MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim - PL/ENG • Studia MBA - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: online + offline 
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 300 godzin 
Język wykładowy: polski 

If you would like to study this MBA program in english click here

 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

 

MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkimto kierunek przygotowany przez praktyków i dedykowany dla specjalistów zainteresowanych wiedzą i aktualnymi trendami zarządczymi w sektorze zasobów ludzkich. Studia stanowią skompensowaną wiedzę, gdyż poza zjazdami stacjonarnymi studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie realizują dodatkowe lekcje w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Studia wyposażają słuchaczy w kwalifikacje HR Managera MBA. 

Cel:


Celem tego kierunku MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR. Studenci w praktyczny sposób zapoznają się z wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach. Program studiów obejmuje 2 semestry, podczas których realizowane się zagadnienia zarządcze oraz HR. Nadrzędnym założeniem jest przygotowanie wysoce wykwalifikowanej kadry managerskiej wyposażonej w praktyczne i skuteczne narzędzia zarządcze do współtworzenia strategii personalnej w organizacji, HR Manager MBA. Celem studiów jest koncentracja na zagadnieniach praktycznych, opartych na rzeczywistych studiach przypadków wynikających z doświadczenia merytorycznego oraz biznesowego ekspertów prowadzących zajęcia.  

Studia podyplomowe kierowane są do:  

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania personelem, działami HR lub pełniących funkcje HR Business Partnera w organizacjach 
 • osób przygotowujących się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze związane z rolami w HR 
 • osób planujących zmianę ścieżki zawodowej, np. z ogólno-zarządczej na ścieżkę HRM 
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze, 
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość. 

 

Główne korzyści 


- w szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje (zamiast trzech semestrów, uczysz się tylko 2 semestry + lekcje e-learningowe).  
- nauka tylko metodą warsztatową – żadnych nudnych wykładów. Zajęcia są przygotowane przez praktyków dla praktyków. 
- otrzymasz międzynarodowy certyfikat American Certification Institute®  
- zdobędziesz i pogłębisz wiedzę z zakresu zarządzania w zakresie ogólnym oraz wiedzę specyficzną w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności związaną z zarządzaniem organizacją opartą na wiedzy. 
- pozyskasz nowoczesne narzędzia do mierzalnego i efektywnego budowania, kształtowania i realizowania polityki personalnej w przedsiębiorstwach. 
- po ukończeniu studiów będziesz przygotowany i wyposażony w umiejętności praktyczne do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME. 
- studia pozwolą zaadoptować i przejawiać adekwatne do nowoczesnego HRM kompetencje społeczne oraz nauczyć kształtowania postaw zaangażowania, współpracy oraz odpowiedzialności. 
- doświadczysz najważniejszych procesów grupowych. 

 

Regulamin studiów podyplomowych

PDF

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu: 

 • zarządzania w zakresie ogólnym 
 • zarządzania kapitałem ludzkim 
 • zarządzania zmianą 
 • rozwiązywaniem problemów, konfliktów i podejmowaniem decyzji 
 • podnoszeniem kompetencji organizacji 
 • zarządzania finansami 
 • rekrutacji i polityki rekrutacyjnej 
 • prawa pracy 
 • pomiaru i rozwoju polityki personalnej 

W ramach programu oferujemy 11 modułów tematycznych. 

Każdy moduł daje wiedzę i narzędzia potrzebne w pracy współczesnego HR managera. Są to moduły z Zarządzania na poziomie ogólnym i zarządzania kapitałem ludzkimna poziomie specjalistycznym, gdzie wiedza ogólna oraz specjalistyczna podana jest przez trenerów-praktyków.  Ponadto moduły obejmują zajęcia warsztatowe, podczas których omówisz i przećwiczysz narzędzia niezbędne dla współczesnego HR managera. 

Łącznie 2 semestry - 300 h 

W tym: 

 • 240 h warsztatów – wymiar praktyczny studiów, 
 • 52 h – dodatkowej porcji wiedzy podczas e-learningów, 
 • 8 h –dyplomowanie oraz dodatkowe konsultacje ONLINE z wykładowcami. 
PRZEDMIOTY
 • Zarządzanie 

 • Lider i przywódca 

 • Manager jako katalizator zmian w organizacji  

 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 

 • Finanse 

 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 

 • Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji 

 • Zarządzanie kompetencjami 

 • Narzędzia rozwijania jednostek, zespołów i organizacji 

 • Aspekty zarządcze HR XXI wieku 

 • Prawo pracy 

Złóż dokumenty aplikacyjne już dziś i skorzystaj ze specjalnej zniżki na czesne:

Do 30.06 – 1000 PLN

01.07- 15.09 – 500 PLN

 

PODSTAWOWA KWOTA CZESNEGO 

OPŁATA WPISOWA 

2 RATY 

4 RATY 

6 RAT 

17 700 PLN 

300 PLN 

9 350 PLN 

4 800 PLN 

285 PLN 

 


 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto: 
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu 
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000 

Kolejna edycja już w październiku 2021! 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych 

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Wymagane dokumenty: 

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35x45 mm) 
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu - dla kończących studia przed 2005 r. 
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem - 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (300 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław nr konta: 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata 
Początek rekrutacji: rekrutacja trwa! 
Koniec rekrutacji: 30 września 2021 
 
KONTAKT:  
Anna Sikucińska 
Koordynator Studiów MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 91 
[email protected] 
 
Raisa Chudek 
Specjalista ds. Studiów MBA
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 81 
[email protected] 
+48 71 333 11 91