MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych RPA online - PL/ENG • Studia MBA - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: weekendowy – 100% online 
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 240 godzin 
Język wykładowy: polski 

If you would like to study this MBA program in English click here

Studia MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) są odpowiedzią na wymagania stawiane organizacjom w kontekście sprawnej realizacji jej celów poprzez optymalne wykorzystanie zasobów. W tym rozumieniu, wdrożenie RPA będącego efektywnym narzędziem realizacji procesów biznesowych, pozwala organizacjom na odpowiednie zarządzanie potencjałem ludzkim. 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

O studiach 


MBA Robotyzacja procesów biznesowych (RPA) to doskonała możliwość rozwoju kompetencji w dziedzinie RPA poprzez zrozumienie podstawowych pojęć RPA, stosowanych narzędzi RPA oraz dogłębne poznanie procesu zarządzania RPA w organizacji z jednoczesnym uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych MBA. 240 godzin intensywnych zjazdów prowadzonych w formie wykładów i warsztatów prowadzonych w całości przez praktyków biznesu. Mając na uwadze satysfakcję uczestników studiów kluczowymi zagadnieniami, dla których przewidziana jest największa liczba godzin dydaktycznych są: analiza procesu pod kątem możliwości RPA, przygotowanie procesu do RPA, przygotowanie dokumentacji RPA oraz zaprojektowanie BOTa. Kompleksowość programu studiów pozwala dedykować je osobom, które chciałyby pełnić rolę Managera zespołu RPA, Analityka RPA, Dewelopera RPA, Architekta RPA, Managera projektu RPA, eksperta odpowiedzialnego za przygotowanie procesu do RPA oraz odpowiedzialnego za wdrożenie RPA w organizacji. 

 

Dlaczego MBA Robotyzacja procesów biznesowych (RPA) w WSH we Wrocławiu? 

 • świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu 
 • zajęcia prowadzone przez doświadczony zespół praktyków biznesu 
 • precyzyjnie wyselekcjonowany materiał dydaktyczny 
 • nastawienie na rozwój kompetencji poszukiwanych obecnie na rynku pracy 
 • poznanie dziedziny przyszłościowej 
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu studiów MBA 
Regulamin studiów podyplomowych

PDF

Naszym celem jest przygotowanie uczestników studiów do efektywnego wdrożenia i stosowania RPA w organizacjach. Pozytywny efekt końcowy może być oceniany z perspektywy rozwoju kompetencji osobistych oraz przewagi konkurencyjnej organizacji, w której zastosowano RPA.

I SEMESTR

1 

Zarządzanie procesami 

18 h

2 

Komunikacja w organizacji 

16 h

3 

Zarządzanie projektami 

16 h

4 

Wprowadzenie do RPA 

10 h

5 

Wdrożenie RPA w organizacji 

20 h

6 

Przegląd narzędzi RPA 

10 h

7 

Analiza procesu pod kątem możliwości RPA 

20 h

8 

Analiza korzyści RPA 

10 h

SUMA GODZIN - I SEMESTR 

120 h

II SEMESTR

1 

Marketing sprzedaży usług 

20 h

2 

Przygotowanie procesu do RPA 

20 h

3 

Przygotowanie dokumentacji RPA  

20 h

4 

Projektowanie BOTa 

20 h

5 

Testowanie BOTa oraz przekazanie BOTa na produkcję 

10 h

6 

Zarządzanie środowiskiem RPA 

10 h

7 

Zarządzanie projektem RPA 

16 h

8 

Dyplomowanie 

4 h

SUMA GODZIN - II SEMESTR 

120 h 

Złóż dokumenty aplikacyjne już dziś i skorzystaj ze specjalnej zniżki na czesne:

Do 30.06 – 1000 PLN

01.07- 15.09 – 500 PLN

 

Opłata wpisowa 

Podstawowe czesne 

2 raty 

4 raty 

8 rat 

300 PLN 

17 700 PLN 

350 PLN 

4 800 PLN 

285 PLN 

 

 

Opłaty prosimy kierować na niżej podane konto: 
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 
Santander Bank S.A. 44 Oddział/Wrocław 
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000 

Kolejna edycja już w październiku 2021. 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Więcej szczegółów w zakładce Rekrutacja. 

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

 • podanie o przyjęcie na studia 
 • 2 egzemplarze umowy o naukę 
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem 
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem) 
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł  
Początek rekrutacji: rekrutacja trwa! 
Koniec rekrutacji: 30 września 2021 
  
KONTAKT:  
Anna Sikucińska 
Koordynator Programu MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 91 
[email protected] 
  
Raisa Chudek 
Specjalista Programu MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 81 
[email protected]