MBA Process Management - PL • Studia MBA - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

  

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

 

Drodzy zainteresowani studiami MBA Process Management, 

stoicie przed wyborem studiów MBA. Na tym poziomie edukacyjnym nie ma już miejsca na niewłaściwe decyzje. Jeśli chcecie dążyć do rozwoju swojej kariery oraz ugruntowania swojej pozycji na rynku zawodowym, warto wybrać rozwiązania specjalistyczne i niepowtarzalne. Takim wyborem są z pewnością jedyne w Polsce studia podyplomowe MBA Process Management, które umożliwiają nauczenie się zarządzania w kulturze Lean w środowisku usługowym. 

Uczymy wyjątkowego sposobu zarządzania w niepowtarzalny sposób. Odeszliśmy od tradycyjnych ról wykładowców i studentów. Prowadzimy nasze zajęcia w sposób warsztatowy. Każdemu uczestnikowi naszych studiów przypisany jestKonsultant  Lean, który pomaga w realizacji projektu wdrożeniowego, asystuje na drodze budowania indywidualnych kompetencji i mobilizuje do tworzenia nieszablonowych rozwiązań w ramach przewidzianych w programie studiów konsultacji. Uczymy w działaniu! Studenci otrzymują pakiet informacji, materiałów i narzędzi wspierających ich rozwój i wdrożenie Lean. Połączyliśmy znaną metodykę Case Study, w której analizujemy przypadki różnego rodzaju firm podążających drogą Process Management z budowaniem Kultury Lean. 

 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

 

O studiach

MBA Process Management ma za zadanie udoskonalenie kompetencji merytorycznych, analitycznych oraz zarządczych zgodnie z podejściem procesowym. Uwaga skupiona jest głównie na zagadnieniach takich jak: prowadzenie projektów procesowych, zarządzanie zmianą, modelowanie procesów biznesowych oraz ich automatyzacja w kontekście procesowego zarządzania organizacją. 

MBA Process Management adresowany jest do osób zajmujących stanowiska menedżerskie oraz specjalistyczne będących zainteresowanym nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresu zarządzania, metodologii wdrażania podejścia procesowego w organizacjach usługowych, a także analizy biznesowej. 

Absolwent studiów podyplomowych MBA Process Management posiada usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania procesowego w środowisku usługowym, w szczególności związanej z zarządzaniem zmianą oraz zasobami w projektach procesowych, modelowania i analizy procesów biznesowych, a następnie ich automatyzacją, audytem procesowym, standaryzacją procesów usługowych. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji zarządczej/kierowniczej w organizacji zorientowanej procesowo lub w organizacji, która planuje wdrożyć podejście procesowe. 

 

Ukoronowaniem nauki jest praca zaliczeniowa w formie projektu implementacyjnego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz liczne certyfikaty. Są to między innymi: certyfikat Process Leader, Process Coach, Process Manager potwierdzone przez Lean Service Institute. 

 

Partnerzy kierunku: 

 • Lean Management Consulting Group 
Regulamin studiów podyplomowych

PDF

Naszym założeniem jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony z wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do tego celu wykorzystamy szereg możliwości jakie daje nam współpraca z praktykami biznesu, firmą LMCG, Lean Service Institute oraz partnerstwem zagranicznym. 

 

MODUŁ 1: Fundamenty zarządzania procesowego 

MODUŁ 2: Skuteczne zarządzanie w środowisku procesowym 

MODUŁ 3: Strategia zarządzania organizacją procesową  

Poziom Process Leader (80h):
 • Wstęp do zarządzania procesowego 
 • Metodyki wykorzystywane w środowisku procesowym 
 • Symulacja Process Management 
 • Podejście procesowe wg norm ISO i międzynarodowych standardów doskonalenia 
 • Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów biznesowych 
 • Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2.0 
Poziom Process Coach (80h):
 •  Standaryzacja jako fundament zarządzania procesowego 
 • PR i promocja strategii wdrażania procesowości w organizacji 
 • Automatyzacja procesów 
 • Zarządzanie projektami procesowymi 
 • Zarządzanie procesem wdrożenia pracowników na stanowiska pracy 
 • Audyt procesowy 
Poziom Process Manager (80h):
 • Zarządzanie organizacją w środowisku procesowym 
 • Change Management 
 • Process Manager w kulturze procesowej organizacji 
 • Lean Performance Office 
 • Hoshin Kanri 
 • Konsultacje dyplomowe i egzamin 

Złóż dokumenty aplikacyjne już dziś i skorzystaj ze specjalnej zniżki na czesne:

Do 30.06 – 1000 PLN

01.07- 15.09 – 500 PLN

 

Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 6 rat
300 PLN 17 700 PLN 9 350 PLN 4 800 PLN 3 285 PLN

 


 

Opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Santander Bank S.A. 44 Oddział/Wrocław
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

Kolejna edycja już w październiku 2021! 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych 

I SEMESTR

23-24.10.2021

06-07.11.2021

20-21.11.2021

04-05.12.2021

18-19.12.2021

15-16.01.2022

II SEMESTR

05-06.03.2022

19-20.03.2022

02-03.04.2022

23-24.04.2022

14-15.05.2022

28-29.05.2022

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.  

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto:
  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata
Początek rekrutacji: rekrutacja trwa! 

 

KONTAKT:  
Anna Sikucińska 
Koordynator Studiów MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 91 
[email protected] 
 
 
Alina Omachel 
Koordynator ds.projektów Lean 
Tel. +48 531 606 222 
LMCG 
+48 71 333 11 91