MBA Lean Management • Studia MBA - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • REKRUTACJA
 • WYKŁADOWCY

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

Studia Lean Management MBA są szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej managerów i specjalistów funkcjonujących w ostrych warunkach wymagającego rynku. Jedyne takie studia MBA, które oprócz szansy na rozwój osobisty i zawodowy, są inspiracją do podjęcia działań optymalizacyjnych w organizacjach.

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

O studiach

Lean Management MBA, to unikalna możliwość rozwoju kompetencji w dziedzinie zarządzania procesowego poprzez narzędzia lean/kaizen/ciągłego doskonalenia z jednoczesnym uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych MBA oraz 3 certyfikatów Lean Lidera, Lean Coacha i Lean Managera wydanych przez Partnera Kierunku, firmę Lean Management Consulting Group. 240 godzin intensywnych zjazdów prowadzonych w formie warsztatowej, z których ponad połowa realizowana jest na terenie partnerskich firm, daje podstawę do przygotowania studentów do wyzwań zmieniającego się rynku nastawionego na optymalizację kosztów, wysoką jakość i szybkość działania. Rok intensywnej nauki, prowadzonej przez praktyków biznesu, konsultantów LMCG i realizacja projektu wdrożeniowego to podstawa efektywności i satysfakcji uczestników studiów. Możliwość wyjazdu na Benchmark Tour do Niemiec do Lean Service Institute i uniwersalność tematów pozwalają dedykować te studia zarówno managerom i specjalistom z firm produkcyjnych i usługowych.

Dlaczego MBA Lean Management w WSH we Wrocławiu?

 • okświadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu

 • okcertyfikaty: Lean Leader, Lean Coach, Lean Manager

 • ok

  certyfikaty Partnera merytorycznego Lean Managment Consulting Group (LMCG)

 • okcertyfikaty potwierdzone przez Partnera strategicznego LMCG – Lean Service Institute

 • okprowadzone zajęcia przez międzynarodowy zespół konsultantów, praktyków biznesu

 • okwizyta benchmarkingowa w Lean Service Institute w Niemczech (20h)

 • ok6 zjazdów realizowanych na terenie firm produkcyjnych (około 120 h)

 • okmin 30% tematów dotyczących zarządzania ludźmi – czyli prawdziwego oblicza Lean Management

 • okstudia ukierunkowane na rozwój kompetencji Lean w usługach i produkcji

 • okciekawe materiały merytoryczne, symulacje, gry, warsztatowe prowadzenie każdego zjazdu

 • okpozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym i zawodowym

 • okrozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe

 • ok

  praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym

 • okwykorzystanie wieloletnich doświadczeń Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA

 

Partnerzy kierunku:

 • LMCG logo poziom

Naszym założeniem jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony z wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do tego celu wykorzystamy szereg możliwości jakie daje nam współpraca z praktykami biznesu, firmą LMCG, Lean Service Institute oraz partnerstwem zagranicznym.

80 godzin w obszarach:

 • lean management
 • efektywne zarządzanie zasobami
 • narzędzia optymalizacji procesów
 • lean performance office
 • komunikacja w kulturze lean

 80 godzin w obszarach:

 • gemba kanri (shop flor management)
 • training within industry
 • quality management
 • zarządzanie projektami

 80 godzin w obszarach:

 • zarządzanie ryzykiem
 • hoshin kanri, leadership
 • zarządzanie w kulturze lean
 • egzamin
Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 8 rat
300 PLN 17 700 PLN 9 100 PLN 4 800 PLN 3 400 PLN

 

Opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Santander Bank S.A. 44 Oddział/Wrocław
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

pdf

III edycja rozpocznie się 15.05.2021r. ! 

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (500 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

 

Początek rekrutacji: rekrutacja trwa! 
Koniec rekrutacji: 9 kwietnia 2021 
 
KONTAKT:  
Anna Sikucińska 
Koordynator Programu MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 91 
mba@handlowa.eu 
 
Raisa Chudek 
Specjalista Programu MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 81 
mba@handlowa.eu 
 
Alina Omachel 
Koordynator ds.projektów Lean 
Tel. +48 531 606222 
LMCG 
Hiroki Nukui

Obecnie na stanowisku Administration Manager, doktorant na UAMie w Poznaniu, mgr zarządzania. Obszary zainteresowań: ligwistyka, komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w biznesie, międzykulturowy transfer wiedzy.
 

Nieustannie na styku kultur i języków z ponad 25 letnim pobytem poza swoją ojczyzną, Japonią: Studia (Gernanistyka) i praca jako opiekun japońskich studentów w szkole językowej w Niemczech, freelancer w Polsce (m.in. tłumaczenie, autor wielu artykułów o Polsce), od 11 lat pracuje w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. zo.o, obecnie na stanowisku Administration Manager.

Członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Polska oraz SIETAR Japan. Uważam siebie za 'interface' międzykulturowy. Widzę to, czego nie widzi druga strona, potrafię istnieć równolegle w tych odmiennych światach, wyłuskać ich pozytywne strony i stworzyć synergię.     

O sobie:  Nieustannie na styku kultur i języków z ponad 25 letnim pobytem poza swoją ojczyzną, Japonią: Studia (Gernanistyka) i praca jako opiekun japońskich studentów w szkole językowej w Niemczech,             freelancer w Polsce (m.in. tłumaczenie, autor wielu artykułów o Polsce), od 11 lat pracuje w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. zo.o, obecnie na stanowisku Administration Manager.

Członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Polska oraz SIETAR Japan. Uważam siebie za 'interface' międzykulturowy. Widzę to, czego nie widzi druga strona, potrafię istnieć równolegle w tych odmiennych światach, wyłuskać ich pozytywne strony i stworzyć synergię.    

Andrzej Bogusz

Ekspert specjalizujący się w profesjonalizacji zarządzania przedsiębiorstwami poprzez wdrażanie realnych strategii, wdrażanie architektury i zarządzania procesowego oraz optymalizację procesów biznesowych, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, optymalizację działań kadry zarządzającej.

Wdraża systemy zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania.

Ponadto zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, analizami wymagań biznesowych dla rozwiązań IT oraz zarządzaniem projektami informatycznymi.

Manager, konsultant i trener. Właściciel firmy AB CONSULT, ma ponad 25-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach managerskich (do dyrektora departamentu i prezesa oddziału włącznie)

i specjalistycznych (w tym jako process/project/product manager) w korporacjach finansowych, w branży IT i w konsultingu, zawsze łącząc cross-funkcjonalnie różne obszary.

Zrealizował przeszło 50 projektów analitycznych, doradczych i wdrożeniowych dla firm z branż: bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, spożywczej, FMCG, kruszyw, produkcyjnej, informatycznej, sieci sprzedaży, konsultingowej, logistycznej, motoryzacyjnej, przetwórstwa i innych.

Doktor fizyki teoretycznej. Certyfikaty: PRINCE2 Practitioner, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

Małgorzata Bednarek-Rybicka

Konsultant Zarządzający LMCG, Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solvng, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Pełniła funkcję Continous Improvement Managera oraz certyfikowanego Audytora BOS w Bombardier Transportation

Realizowała projekty dla: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit , Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium,  SE Bordnetze Polska, Energetyka, Wielton, MALOW, NIVEA Beiersdorf  Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems, ZNTK Oława, Instytut Mechaniki, AKTIW,  Leader Logistics, NOWAK - Systemy obróbki betonu, Indesit-Whirlpool, Kompozyty, SWM Poland, Polska Izba Mleka, Metsa Poland, Impel Business Solutions,

Wykładowca na studiach podyplomowych: „Akademia Kaizen” na Politechnice Warszawskiej,  SGH w Warszawie, WSIZ w Rzeszowie, PWSZ w Wałbrzychu oraz I edycji MBA Lean Management

Jako konsultant od ponad siedmiu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.

Grzegorz Górski

Manager General Affairs i Legal Compliance Officer w Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

Odpowiedzialny za Corporate Planning, Corporate i Legal Affairs, External Relations i Public Affairs oraz Administrację i Facilities Management fabryk Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Dodatkowo w fabryce w Wałbrzychu odpowiada Administrację, Serwisy pracownicze oraz Facilities Management.

W Toyocie od 2004 roku.

Od 2008 roku  certyfikowany trener Toyota Hoshin Kanri.

Jego pasją jest skitouring, skialpinizm, trekking, wspinaczka, oraz żeglarstwo.

Donata Borkowska

Partner Zarządzający SI Solution are Inside. Trener, certyfikowany coach ICC, Konsultant.

Od 20 lat pracuje w biznesie i dla biznesu. Wspiera organizacje         w budowaniu dojrzałego przywództwa.

Prowadziła zajęcia na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z tematu "Toyota Kata przywództwo i coaching         w kulturze lean"

Jako trener specjalizuje się  w szkoleniach z zakresu kierowania ludźmi, zarządzania przez cele, motywowania, ooachingu, zarządzania zmian. Jako coach pracuje z menedżerami nad rozwojem ich kompetencji menedżerskich i osobistych predyspozycji przydatnych w efektywnym realizowaniu zadań.

Realizował/a projekty dla: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Europejski Fundusz Leasingowy, BZWBK Leasing, Kruk S.A, Volswagen Bank, Santander Consumer Bank, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.k, BP Polska, Makro Cash and Carry Polska, Selgros, Neonet, Volkswagen,Group Polska Sp , Agrainvest Sp.zo.o, Elektrobudowa SA, Osadkowski S.A, Eltech Centrala Techniczna, Toya S.A, SEAT, PSE Południe, Fortum Heat Polska ,Enion, Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE SA, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland SA, Elektrobudowa, Południowy Koncern Węglowy, Sanha Polska, Wrigley Polska, Michelin Polska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska, Lincoln Electric Bester S.A,, Volswagen Poznań Sp.zo.o, Nivea Polska, FAURECIA Fotele Samochodowe, US Pharmacia Sp. z o.o,Fanar Fabryka Narzędzi S.A

Zrealizowała około 4 500 dni warsztatów.

Jako wolontariusz, wspiera pacjentów z diagnozą a finansowego. choroby nowotworowej i ich rodziny w procesie zdrowienia. Uczy ich zasad zdrowego życia i radzenia sobie ze stresem w chorobie. Skończyła psychoonkologię, Ceniona za profesjonalizm, uśmiech, spójność i szacunek do człowieka. Siłę i radość czerpie z kontaktów z ludźmi, biegania, zdrowego stylu życia.

Radosław Sacher

Business Units Manager – Inalfa Roofs Systems Polska Sp. z.o.o

Odpowiedzialny za wynik finansowy (EBIT) dwóch jednostek produkcyjnych dostarczających podzespoły do samochodów premium, ofertowanie wyrobów w celu pozyskania nowych projektów (klientów) oraz implementacji ich do produkcji seryjnej.

Praktyk, specjalizujący się we wdrażaniu ciągłego przepływu i optymalizacji kosztów  od fazy ofertowania do końca życia produktu.

17 lat był pracownikiem Faurecia Wałbrzych Sp. z.o.o gdzie wdrażał wartości oraz wizję grupy Faurecia poprzez kierowanie zespołami w zakresie logistyki, produkcji, uruchamiania nowych projektów oraz rozwoju dostawców.

Realizuje warsztaty z wykorzystaniem założeń „Przemysłu 4.0”: Mapowanie strumienia wartości (VSM), Hoshin, SMED , Pull system, Motywacja pracowników oraz tworzenie wizji dla obszarów produkcyjnych.

Magister Inżynier Mechanik ( PWr ). Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jakością oraz MBA

Adrianna Matusik

ADRIANNA MATUSIK

Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych i inne zaawansowane z zakresu LEAN

Realizowała projekty dla: NSK Steering  Systems Europe (Polska), Indesit (Whirlpool Corporation), Polska Izba Mleka, Metsa Group, Gardinia, Warsztaty dla młodzieży: „Skuteczny Planer – jak efektywnie wdrażać innowacyjne produkty na rynek”, „Kreator – jak skutecznie prowadzić działalność biznesową”

W ciągu 20 lat pracy zawodowej pełniła funkcję operatora, brygadzisty, mistrza produkcji i facilitatora w dziale APS (Lean Management), certyfikowany auditor wewnętrzny VDA 6.3, IATF 14001 i 16949, wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania produkcją, logistyką i jakością

Jako konsultant zajmuje się wspieraniem organizacji
w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy z ludźmi i bezpośrednio przy procesie.

Marcin Surgieniewicz

Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, balansowanie linii, wizualizacja, system 5S, TWI, SMED, system sugestii pracowniczych, problem solving, podejście QC oraz inne zaawansowane narzędzia z zakresu LEAN i Kaizen.

Realizował projekty dla: NSK, Faurecia, Inventronics, PWSZ w Wałbrzychu.

Prowadził zajęcia dla studentów MBA na WSH we Wrocławiu

Zrealizował około 57 warsztatów
i przeprowadził ponad 500 godziny szkoleń.

Zajmowane stanowiska, certyfikacje, kursy: Absolwent Politechniki Wrocawskiej na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. W ciągu 15 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Mistrza produkcji, inżyniera produkcji, Lidera Kaizen i wewnętrznego trenera Lean w NSK i Faurecia. Posiada również certyfikaty Six Sigma Green Belt, audytora procesu IATF i wg VDA 6.3. Ukończył szkolenie AOTS (Association for Overseas Technical Scholarship) w Yokohamie. Aktulanie jest Lider APS (Advanced Production System) w NSK Steering Systems Europe, gdzie kieruję grupą ludzi i wspólnie z zespołem prowadzi projekty Kaizen.

Sebastian Oleksy

Doświadczony konsultant realizujący zarówno projekty szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe w zakresie: mapowania procesów, optymalizacji przepływu materiału, sterowania produkcją, redukcji zapasów, TPM, 5S i sterowanie wizualne, SMED, Kanban, standaryzacja, przepływ jednej sztuki, problem solving, TWI.

Jako trener od 2001 roku dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia, a jako konsultant wspiera realizację projektów optymalizacyjnych w sektorze produkcyjnym i usługowym. Wskutek kilkunastoletnich doświadczeń we współpracy z biznesem mówi językiem wielu branż.

Wyznawca zdrowego rozsądku i dokładności w działaniu. Wie, że przemyślany start toruje drogę do sukcesu, dlatego współpracę z każdą firmą rozpoczyna od wnikliwego poznania jej procesów. Na tej podstawie identyfikuje marnotrawstwa, a opierając się na różnorodnym doświadczeniu trafnie wskazuje działania niezbędne do ich eliminacji. Pomaga firmom w redukowaniu kosztów, podnoszeniu produktywności, efektywności i dążeniu do doskonałości.

Magister Zarządzania Systemami Produkcji. Uczestniczył w rozwijaniu programu Lean Manufacturing przy Politechnice Wrocławskiej

Sebastian Bączyński

Konsultant LMCG, Team Manager – Supplier Quality Management, zajmuje stanowisko Managera Działu SQM w firmie Mando.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu TQM na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie absolwent studiów MBA na WSH oraz stypendium AOTS w Japonii;

Certyfikowany SIX sima Black Belt. Jest odpowiedzialny za realizację  procesu  zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji. Przeprowadza audyt potencjału, realizuje proces nominacyjny nowych dostawców, monitoruje przebieg procesu APQP; odpowiedzialny za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych
komponentów. Przeprowadza audyty VDA 6.3.

Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw. Prowadzi wewnętrzne treningi z zakresu procesu PPAP, APQP, Problem solving, zapewnienia jakości dostaw w trakcie uruchomienie projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Faurecia, NSK Stearing Systems. Uczestniczył w tworzeniu nowych fabryk – transfer produkcji z Japonii do Polski. Był odpowiedzialny za uruchomienie łańcucha dostaw dla nowo powstającej firmy Mando. Magister z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem.