MBA IT Management • Studia MBA - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • REKRUTACJA
 • WYKŁADOWCY

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

Aktualny świat potrzebuje mądrych liderów, odważnych decydentów, otwartych przywódców, którzy z rozwagą zadbają o jakość publicznych spraw. Potrzebuje tych, którzy swój czas, zapał, zaangażowanie i wiedzę będą chcieli włożyć w zmienianie świata, tak aby podnieść standard życia.

Aby sprostać tym ambitnym wyzwaniom, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje 2-semestralne studia podyplomowe MBA dla osób zarządzających działami IT. Przygotowany przez nas kierunek jest unikalny na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu oraz jednym z pierwszych w Polsce, który korzysta z elitarnej wiedzy w tym zakresie. Bierze pod uwagę najlepsze doświadczenia najlepszych ośrodków o randze światowej, które specjalizują się w kształceniu menedżerów. Program studiów został tak przygotowany, aby pokrywał się aktualnymi wymaganiami rynku pracy i umożliwiał przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej znającej nowoczesne rozwiązania i technologie dostępne na rynku. Ogromną wartością jest również uczestniczenie i realizacja symulacji projektowych, Doświadczona kadra, praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Program MBA w IT Management w niepełnym wymiarze czasu jest specjalnie zaprojektowany dla wysokiej klasy profesjonalistów będących w połowie swojej kariery zawodowej, którzy chcą uzupełnić i wzbogacić swoje wcześniejsze wykształcenie oraz doświadczenie poprzez zdobywanie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu dostępnych technologii i umiejętności i zarządzania zespołami IT. Jest on skierowany do osób z doświadczeniem zawodowym, które potrzebują bardziej profesjonalnej wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiających dalszy rozwój ich kariery. Studia MBA in IT Management są odpowiednie dla ludzi, którzy chcą mieć możliwość osiągnięcia zupełnie nowego celu zawodowego lub dla tych, którzy chcą rozwijać swoją obecną karierę.

Partnerzy kierunku:

Podczas 240 godzin zajęć  praktycznych studenci zapoznają się z głównymi trendami w zarządzaniu działami IT oraz wykorzystaniem najnowszych technologii wspomagających biznes w zakresie dostarczania usług i niezbędnych narzędzi.

 

 

 

Moduł I (30 godzin) Technologie chmurowe
 • Przetwarzanie w chmurze jako rewolucja dla firmy sposobu przetwarzania danych.
 • Cloud Computing – rodzaje podejść a sposoby dostarczania usług.
 • Korzyści i zagrożenia przetwarzania w chmurze.
 • Uwarunkowania ekonomiczne i technologiczne przedsiębiorstwa do przejścia do przetwarzania w chmurze.
Moduł II (40 godzin) Możliwości nowoczesnych aplikacji Internetowych w środowisku Microsoft Azure
 • Najpopularniejsze trendy panujące na rynku – serverless, AI (rozpoznawanie obrazów, mowy), uczenie maszynowe oraz boty.
 • Zwiększenie wartości biznesowej poprzez inteligentne aplikacje

Azure z perspektywy Chief Security Officer:

 • Wstęp do Chmury – czym jest, jak działa, jakie usługi oferuje
 • Usługi – omówienie najważniejszych usług chmurowych
 • Nisko-poziomowa architektura chmury z perspektywy bezpieczeństwa
 • Usługi w Azure istotne z perspektywy bezpieczeństwa
 • Virtual Machine Extension
 • Network (ASG, NSG, NetworkWatcher, VPN, ExpressRoute) + NGFW
 • Data encryption w różnych usługach 
 • Azure Active Directory + Role Based Access Model
 • Azure AD PIM + Approval Workflow 
 • Microsoft ATA, KeyVault, Azure Security Center i  Log Analytics
Moduł III (20 godzin), Zastosowanie AWS w środowisku korporacyjnym
 • Wprowadzenie do AWS
 • Cloud Adoption Framework
 • TCO i ROI w AWS
 • Enterprise Account setup
 • Wprowadzenie do DevOps
 • Big Data, serverless, AI i ML w AWS
 • Architektura rozwiązań w AWS
 • Planowanie migracji do AWS
 • Migracja do AWS
 • Bezpieczeństwo w AWS
 • Backup w AWS – Rozwiązania natywne i Commvault
 • Najlepsze przykłady i wdrożenia – SAP w AWS
 • DR do AWS 
 • Środowiska dla Service Providera w AWS
Moduł III (60 godzin)
 • Zarządzanie zmianą -  Rola lidera, Różne reakcje pracowników, radzenie sobie z oporem
 • Budowanie silnych zespołów - integracja zespołu, procesy dynamiki zespołowej, rozwiązywanie konfliktów, tworzenie wspólnej wizji
 • Inteligencja Emocjonalna - Rozpoznawanie emocji, Empatia i zarządzanie emocjami, Radzenie sobie ze stresem
 • Otwarta komunikacja w zespole - Komunikacja Bez Przemocy (NVC), Minimalizowanie konfliktów, feedback i feedforward
 • Coachingowy styl zarządzania - style przywództwa, struktura rozmowy, postawa lidera, budowanie partnerskiej relacji
Moduł IV (15 godzin)
 • Zarządzanie projektami IT - zajęcia warsztatowe
Moduł V (25 godzin) Zarządzanie projektem w sposób tradycyjny i zwinny
 • Zarządzanie projektem IT – komponenty
 • Podejście klasyczne i podejście Top-down oraz zwinne
 • Scrum Definicja
 • Role: Scrum Master, Product Owner oraz Development Team
 • Ceremonie oraz artefakty
 • Scrum w przedsiębiorstwie i projektach rozproszonych
 • Kanban - Definicja, Role, Porównanie Scruma i Kanbana
 • Inne - Scrumban,  XP, Lean, Six Sigma

Dobre praktyki:

 • Dopasowanie najlepszej metodologii
 • Retrospektywa i tzw. lessons learned
 • Kompetencje – Czyli jakie role oraz umiejętności są potrzebne do zbudowanie sprawnie działającego zespołu? Jak budować zespół, który dostarcza? Umiejętności miękkie wśród ludzi z IT. Tools
 • Narzędzie wspierające: Raportowanie błędów, Jira, Trello, Asana
Moduł VI (12 godzin), Identyfikacja biznesowych przypadków użycia dla innowacyjnych technologii w oparciu o technologię rozproszonych rejestrów (Blockchain)
 • Wstęp do technologii Blockchain dla biznesu
 • Wyzwania stojące dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych na przykładzie Blockchain
 • Wstęp do metodologii IBM poszukiwania przypadków użycia dla Blockchain
 • Przykłady użycia na podstawie zrealizowanych projektów w Polsce i na świecie
 • Warsztat ideation: symulacja poszukiwania przypadku użycia dla Blockchain w przedsiębiorstwie

Złóż dokumenty aplikacyjne już dziś i skorzystaj ze specjalnej zniżki na czesne:

Do 30.06 – 1000 PLN

01.07- 15.09 – 500 PLN

 

Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 8 rat
300 PLN 17 700 PLN 9100 PLN 4800 PLN 3400 PLN

 


 

Opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Santander Bank S.A. 44 Oddział/Wrocław
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

Rok akademicki 2019/2020

 

I SEMESTR

1. 26-27.10.2019
2. 16-17.11.2019
3. 30.11-01.12.2019
4. 14-15.12.2019
5. 18-19.01.2020
6. 01-02.02.2020

II SEMESTR

7. 07-08.03.2020
8. 21-22.03.2020
9. 04-05.04.2020
10. 25-26.04.2020
11. 16-17.05.2020
12. 23-24.05.2020

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną, podczas której chcemy bliżej poznać przebieg kariery zawodowej naszych kandydatów, ich oczekiwania względem oferowanego przez nas programu studiów oraz dowiedzieć się, co motywuje ich do podjęcia studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej.

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia i ankieta osobowa
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata
Początek rekrutacji: grudzień 2019
Koniec rekrutacji: 29 lutego 2020

 

KONTAKT: 
Anna Sikucińska
Koordynator Programu MBA
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
pokój: 1/3
+48 71 333 11 91
Marcin Kaczmarek

Jestem Architektem rozwiązań i infrastruktury IT, Prelegentem, Szkoleniowcem, z ponad 8 letnim doświadczeniem w pracy z korporacjami. Od kilku lat pomagam organizacjom w wykorzystywaniu technologii Cloud Computing w codziennej działalności.

Paweł Jarosz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego gdzie uzyskał tytuł magistra w specjalizacji "Usługi IT". Podczas tychże studiów pracował już jako specjalista IT w strategicznej dla Polski spółce skarbu państwa działającej na rynku gazu. Po kilku latach przeniósł się do branży bankowej by w drugim największym szwajcarskim banku zarządzać infrastrukturą serwerów pocztowych i powiązanych systemów na region EMEA. Po niecałych 3 latach zmienił swojego głównego pracodawcę na firmę produkującą oprogramowanie gdzie obecnie pełni rolę jednego z liderów działu IT Operations i IT System Architect. Jest wielkim miłośnikiem automatyki, były założyciel grupy "Polish PowerShell Group". Uważa że prawdziwie wielkie projekty biorą się z serca a nie z głowy.

Krzysztof Szwedo

Certyfikowany Architekt, odpowiedzialny za projektowanie, optymalizowanie i dostarczanie systemów informatycznych w różnych skalach. Pasjonat rozwiązań związanych z wirtualizacją, chmurami publicznymi, prywatnymi i hybrydowymi. Twórca wielu autorskich szkoleń i warsztatów. Certyfikowany trener Cisco i Microsoft, wykładowca akademicki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie dydaktycznym i szkoleniowym. Założyciel Wrocławskiej grupy meetup-owej Cloud4it Group skupiającej się wokół technologii chmurowych. W wolnym czasie lubi podróżować.

Michał Jankowski

Architekt, lider zespołu, programista, miłośnik chmury... Związany z branżą IT od ponad 12 lat. W tym czasie był odpowiedzialny, że wytwarzanie i dostarczanie rozwiązań dla największych światowych firm. Obecnie Development Team Leader Technical Architect w firmie Objectivity Bespoke Software Specialists, gdzie aktywnie promuje nowoczesne rozwiązania chmurowe oraz praktyki low-code. Prowadzi szkolenia i warsztaty techniczne skoncentrowane na rozwiązaniach Microsoft Azure. Prywatnie podróżnik oraz fotograf. W wolnym czasie autor bloga www.jankowskimichal.pl.

Ewa Sikora

Związana z branżą IT od 8 lat. Prowadziła projekty Agile, Lean. Obecnie jako Scrum Master pracuje z software developerami z Polski, Brazylii i Stanów zjednoczonych tworząc nowe oprogramowania w Europejskim X-Force Command Center zlokalizowanym we Wrocławiu. Jest pasjonatką sportu, zdrowego odżywiania i dalekich podróży.

Katarzyna Borońska

Doktor nauk ścisłych - Uniwersytet Diderot w Paryżu. Magister fizyki komputerowej - Uniwersytet Wrocławski. Certyfikowany Scrum Master - certyfikat Scrum.org

Wieloletnie doświadczenie w sektorze IT jako programista, specjalista kontroli jakości i koordynator pracy zespołu. Wykładowca na Uniwersytecie Paris-Sud (Orsay). Autor publikacji naukowych w dziedzinie fizyki obliczeniowej. Obecnie Scrum Master i administrator systemu Jira w firmie IBM.

Kamil Brzeziński

CTO w firmie logistycznej Mashkor. Właściciel studia gier Bold Pixel. Od wielu lat tworzył i zarządzał popularnymi aplikacjami mobilnymi na polskim rynku. Wcześniej pracował dla takich firm jak Microsoft, Edipresse, Agora, Grupa Allegro czy GG Network, w których wprowadzał na rynek pierwsze aplikacje mobilne (Gadu-Gadu, Allegro, Ceneo, Sport.pl LIVE, Gazeta.pl LIVE, Plotek itp.) często wyprzedzające trendy. Prelegent wielu konferencji poświęconych tematyce mobile i IT. Certyfikowany Scrum Master i Product Owner kochający zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.

Maciej Jędrzejczyk

Blockchain Technical Leader, IBM Blockchain iLab
Maciej is focused on developing cross-industry solutions based on Distributed Ledger Technology in CEE region. He has an in-depth expertise in conceptualising, designing, architecting, prototyping, scaling and providing a roadmap for DLT-based solutions. Maciej has been working mainly with the clients from the public sector, financial services, capital markets and telecommunications on their vision and strategy on blockchain, technology and digitisation. Maciej also leads the effort in building a critical mass of support by evangelising general adoption of innovative technologies on public forums, to regulatory bodies, on academic and technology conferences, trade shows, standards groups, media, developer meetups, at universities etc. Maciej represented IBM in a Stream for Blockchain/DLT and Digital Currencies, an initiative led by Polish Ministry of Digital Affairs. He is also a member of Blockchain Working Groups at Polish Financial Supervisory Commission and Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.

Michał Furmankiewicz

Michał praktycznie jedyne co robi, to zabawy w chmurę. Lubi nowe technologie i stara się je wykorzystać w realnym biznesie. Chmurę postrzega jako narzędzie, które może pomóc w transformacji firmy. W wolnym czasie występuje na konferencjach, meetupach lub pisze na blogu http://architektwchmurze.pl. Kiedy czasu jest naprawdę dużo, zakłada słuchawki i pisze kod. Tylko dla siebie i dla zabawy :)

Łukasz Kałużny

Ekspert i pasjonat chmury publicznej oraz szeroko pojętej nowoczesnej architektury w IT. Od 2008 r. zdobywa doświadczenie w międzynarodowych przedsiębiorstwach z różnych sektorów biznesu (m.in. bankowość, FMCG, telekomunikacja, ubezpieczenia). Od 2012 roku wyróżniony tytułem Microsoft Most Valuable Professional w kategoriach: Microsoft Azure oraz Hyper-V. Autor bloga:kaluzny.io, aktywnie wspiera społeczność specjalistów IT w zakresie technologii Microsoft. Posiadacz sporej liczby certyfikatów IT.

Ewa Gomułka

Partner w Active Strategy, trener. Specjalizuje się w inteligencji emocjonalnej oraz budowaniu zaufania, otwartej komunikacji i zrozumienia w zespołach. Jest autorem programu rozwojowego metodą „Porozumienie Bez Przemocy” (NVC) dla firm IT oraz treningu Inteligencji Emocjonalnej i zarządzania konfliktem. Pracuje z przedsiębiorcami, menedżerami i zespołami. Współpracowała m.in z: Canon, Intive, RST, Siemens, Sii, SRG Global, Tarczyński, Techland, Whirlpool.

Wojciech Paździor

Właściciel Active Strategy, konsultant. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji menedżerskich i rozwoju zawodowym. Klienci zgłaszają się do niego, kiedy chcą dokonać znacznej zmiany - osoby zmiany ścieżki zawodowej, organizacje zmiany struktury, stylu zarządzania zespołami lub atmosfery i kultury organizacyjnej. Pracował z ponad 50 polskimi i międzynarodowymi organizacjami, realizował projekt jako konsultant PwC. Pracował m. in. z: Allegro, EMC, HP, Nasza Klasa, Oracle, Samsung, Siemens, Techland.

Paweł Raszeja

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, swoją karierę rozpoczął w 1993 roku w Telekomunikacji Polskiej.

Od ponad 18 lat zajmuje się prowadzeniem projektów w tym od ponad 16 w sektorze IT. Wdrożył pierwszy w TP system do automatycznego kreowania usług szerokopasmowych, następnie objął stanowisko Dyrektora Programu którego celem było wspólnie z France Telecom wdrożenie platformy pomiarowej.

W kwietniu 2011 został członkiem zespołu Euro2012 i objął stanowisko Telco Venue Managera. Paweł - akredytowany przez UEFA Manager wraz z ponad 120 osobowym zespołem zbudował na stadionie miejskim we Wrocławiu infrastrukturę IT, dzięki czemu ponad 1,4 miliarda ludzi na całym świecie mogło zobaczyć i usłyszeć transmisje z meczów rozgrywanych na stadionie miejskim we Wrocławiu.

Od stycznia 2013 pracuje w IBM , obecnie pełni funkcję Global Portfolio Manager zarządzając portfolio projektów dla klienta bankowego na rynku BeNeLux

Paweł jest certyfikowanym Kierownikiem Projektu (Certificate in Project Management -The George Washington University) oraz ITIL Foundation Certificate. Prowadzi zajecia na Programach MBA WSH od ponad 4 lat. Ma na swoim koncie setki godzin przeprowadzonych szkoleń z Zarządzania Projektami i Ledership w roli trenera.

pawel raszeja
Krzysztof Czystołowski

Programista z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, magister inżynier informatyki ze specjalizacją bazodanową. Tworzył między innymi kompleksowe systemy dla niemieckiego sektora publicznego. Obecnie Full Stack Developer w IBM Security, pracujący w ekosystemach Java i JavaScript, mocno zaangażowany w prace DevOps. Miłośnik rozwiązań chmurowych, mikroserwisów i podejścia MVP. Prywatnie wielbiciel podróży, podwodnych ekspedycji i wszelakich aktywności sportowych.