Intensywny kurs języka polskiego

Kurs adresowany jest do cudzoziemców, którzy znają język polski na poziomie co najmniej A2+/ B1 i chcą doskonalić swoje kompetencje. Będzie on oparty na wszystkich sprawnościach językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna).

Program realizowany podczas kursu zakłada, że osoba kończąca go potrafi posługiwać się językiem polskim w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy konkretne i abstrakcyjne, włączając także rozumienie i prowadzenie dyskusji z użyciem języka specjalistycznego z zakresu jej specjalności.

Forma i okres zajęć

Kurs odbędzie się w terminie lipiec-wrzesień 2022 roku i obejmuje 130 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się w każdy weekend w trybie hybrydowym: w soboty zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, w niedzielę – online

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może zostać obywatel Ukrainy, który:
a) przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 roku i aktualnie przebywa w Polsce;
b) zna język polski co najmniej na poziomie A2+/B1.

Uczestnikiem kursu może zostać obywatel Ukrainy, który:
a) przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 roku i aktualnie przebywa w Polsce;
b) zna język polski co najmniej na poziomie A2+/B1.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie następujących wymogów:
a) rejestracja w systemie apply.vistula.edu.pl;
b) potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej A2+/B1 podczas
rozmowy online;

c) wniesienie opłaty za kurs 300 euro*.

*Osoby, które rozpoczynają studia od pierwszego semestru w roku akademickim 2022/2023, na studiach I lub II stopnia, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne i wniosą opłatę za rok lub semestr studiów do dnia 30 czerwca 2022 roku zwolnieni są z opłaty za kurs.

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy? 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS:
+48 506 396 665
+48 71 333 11 18
[email protected]