Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego ESOKJ • Kursy i szkolenia - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • TERMINY
 • OPŁATY
 • WYNIKI
 • ZAPISY

Informujemy, że w dniach 20-21 listopada 2021 roku zaplanowaliśmy przeprowadzenie egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.  

Zapisy na egzamin odbędą 24 września o godz. 9.00. Rejestracja kandydatów odbywa się wyłącznie z pomocą formularza online, który pojawi się na stronie.  

 

Szczegółowe informacje zawarte są pod poniższym linkiem, w zakładce ZAPISY. 

https://handlowa.eu/oferta-edukacyjna/kursy-jezykowe/egzamin-certyfikatowy-z-jezyka-polskiego-esokj/ 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]    

 

 

Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego, czyli co to jest? 

Jest to oficjalny egzamin, na podstawie którego wydawany jest certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego powszechnie uznawany nie tylko przez instytucje państwowe.

Pozwala określić kompetencje w posługiwaniu się językiem polskim jako obcym na wybranym poziomie według ESOKJ (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Zarówno tryb przeprowadzania egzaminu certyfikatowego, sposób wydawania certyfikatów, jak również standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych poziomów znajomości języka polskiego jako obcego ustanawiają następujące akty prawne:

 • Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
 • Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.
 • Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje dla zdających można znaleźć się na stronie: http://certyfikatpolski.pl/

 

Kto może zdawać egzamin? 

Cudzoziemcy, a także obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą. 

Informacje dodatkowe 

Kto może zdawać egzamin: 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kto-moze-zdawac-egzamin/ 

Struktura egzaminu: 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/struktura-egzaminu/ 

Procedury: 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/procedury/ 

Testy przykładowe: 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/ 

Materiały i podręczniki: 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/materialy-i-podreczniki/ 

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach: 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/ 

KIEDY MOŻNA ZDAWAĆ EGZAMIN?

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021/ 2022 roku.

 

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w wyszczególnionych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 

 • 20-21 listopada 2021 r.( sobota-niedziela) poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
 • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

(Powyższa sesja została zaplanowana ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.)

 • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

Gdzie można zdawać egzamin? 

arrow W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu 

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 
Aleksandra Ostrowskiego 22
53-283 Wrocław 

 

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/ 

 

Ile kosztuje egzamin? 

 • 90 euro – egzaminy A i B2 dla dzieci i młodzieży
 • 120 euro – poziom A1 i A2 w grupie dorosłych
 • 150 euro – poziom B1 i B2 w grupie dorosłych
 • 180 euro – poziom C1 i C2 w grupie dorosłych
 • 20 euro – wydanie certyfikatu

Wyniki egzaminu i wydawanie certyfikatu 

Wyniki egzaminu przekazywane są zdającym pisemnie przez ośrodki organizujące egzamin (podmioty uprawnione). Procedura sprawdzania i przekazywania wyników może potrwać do 8-10 tygodni po egzaminie. 

Zdający mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej i ubiegania się o ponowną weryfikację pracy: http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/procedury/ 

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego ośrodkom organizującym egzamin. Certyfikaty wydawane są po zaksięgowaniu opłat, w ustawowym  terminie do 30 dni od dnia otrzymania protokołu egzaminu z ostatecznymi wynikami. 

20-21 LISTOPADA 2021 r. – EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – REJESTRACJA:

ZAPISY

 

Jak się zapisać na egzamin? 

Około dwóch miesięcy przed terminem egzaminu otwierany jest system zapisów przez formularz elektroniczny, który pojawi się w tym miejscu. W czasie wyznaczonym przez ośrodek należy go otworzyć uzupełnić i odesłać.

Osoby, które zapiszą się na egzamin, w ciągu trzech dni od rejestracji otrzymają na podany w formularzu adres e-mail szczegółowe informacje dotyczące płatności. Zgłoszenia nadsyłane w inny sposób niż przez formularz online nie będą uwzględniane. Dzień i godzina rozpoczęcia zapisów zostaną podane najpóźniej dwa tygodnie przed otwarciem się formularza. Uwaga! Obowiązuje ograniczona liczba miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.