Osiągnięcia i wyróżnienia

Marka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu jest rozpoznawana i ceniona w całej Polsce i poza granicami kraju. Uczelnia należy do prestiżowych międzynarodowych stowarzyszeń zrzeszających najlepsze szkoły biznesowe, które są gwarancją wysokiego poziomu nauczania:

  • CEEMAN łączący instytucje z Europy Środkowej i Wschodniej
  • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) swoim zasięgiem obejmujący placówki edukacyjne z całego świata.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Oznacza to, że nasze programy studiów spełniają wszystkie standardy przyjęte dla szkolnictwa wyższego w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy w kraju i za granicą.

Orły Edukacji

Orły Edukacji to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić jedynie najlepsze firmy. W tym konkursie kapitułą oceniająca są klienci. Nagroda przyznawana jest na podstawie ocen wystawionych przez klientów na najpopularniejszych serwisach (m.in. Google, Facebook). Do grona Orłów mogą przystąpić tylko firmy o najwyższych ocenach. WSH we Wrocławiu jest laureatem tej nagrody nieprzerwanie od 2019 roku.

Perspektywy 2019

Jak co roku na początku czerwca zostały ogłoszone wyniki Rankingu Uczelni Wyższych, przeprowadzanego przez czasopismo Perspektywy. W najnowszym zestawieniu WSH plasuje się na 20. miejscu w ogólnopolskiej klasyfikacji uczelni niepublicznych oraz na 3. miejscu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Dolnośląski Klucz Sukcesu

Dolnośląski Klucz Sukcesu został przyznany WSH we Wrocławiu w kategorii „Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna”. W kategorii tej nominowane mogą być wszystkie rodzaje szkół z terenu całego Dolnego Śląska. Kapituła konkursowa przyznaje nagrody najlepszym na podstawie kryteriów, którymi są baza dydaktyczna, osiągnięcia szkoły, tradycja, sukcesy wychowanków oraz jakość kadry.