O uczelni • O nas - WSH we Wrocławiu

O uczelni

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. Działamy od 1997 roku, a od 2014 roku wchodzimy w skład dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. W naszej ofercie znajdują się studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane studia MBA współtworzone z uczelnią zagraniczną oraz partnerami biznesowymi.

 

Uczymy tego, czego młodzi ludzie będą potrzebować w przyszłości.

Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące około 70% programu dydaktycznego. Staże odbywają się w wielu prestiżowych firmach, a warsztaty na uczelni są nadzorowane przez doświadczonych i znających branżę specjalistów. Ta metoda kształcenia uczy umiejętności niezbędnych w biznesie takich jak: praca w zespole, przedsiębiorczość, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, negocjacje, podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysem, języki obce.

 

Tutaj nauka spotyka biznes

Plan kształcenia powstał przy współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami, dlatego w ramach opracowanego systemu oferujemy nowatorskie i angażujące zajęcia: case studies, treningi menedżerskie, wycieczki dydaktyczne do firm a także wyjazdy do innych miast oraz poza granice kraju.

 

Misją Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu jest kształcenie dla biznesu, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.

 

 • okNasi absolwenci są w pełni wykwalifikowani do pracy na wysokich stanowiskach w dużych firmach, a także doskonale przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu. 

 • ok Programy naszych kierunków są tak skonstruowane, aby odpowiadały potrzebom i wymaganiom pracodawców. Nasi absolwenci są znakomitymi kandydatami na różne posady.  

 • okPoprzez zaangażowanie i innowacyjność, a także trud włożony w naukę naszych studentów, wypuszczamy na rynek pracy wzorowych specjalistów, których umiejętności i kwalifikacje są na najwyższym poziomie.

 

Praktyka

 • koło zębate czerw Korzystając z porad i doświadczeń znamienitych praktyków biznesu, przekazujemy studentom wiedzę i cenne wskazówki dotyczące współczesnej gospodarki.

 • koło zębate czerw Studia w WSH kształtują także osobowość zawodową. Absolwenci naszej szkoły są nauczeni komunikatywności, kreatywności, pracy w zespole oraz zarządzania nim, negocjowania, rozwiązywania konfliktów.

 • koło zębate czerw Rzucamy naszym studentom wyzwania w prawdziwym świecie biznesu. Dzięki stażom oraz zajęciom praktycznym, rozwijamy ich na wielu płaszczyznach i rozbudowujemy doświadczenie.

 

Wymiar międzynarodowy

 • globe czerw Dzięki przynależności WSH do programu Erasmus, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży poza granicami kraju. Wyjazdy są w pełni finansowane przez Unię Europejską.

 • globe czerw Prowadzimy rozwijające wymiany studenckie oraz wymiany wykładowców z różnych uczelni europejskich, azjatyckich i amerykańskich.

 • globe czerw Nauka języków obcych jest u nas na bardzo wysokim poziomie. W ramach zajęć z języka niemieckiego i angielskiego, zapraszamy wykładowców z zagranicy, aby stale doskonalić umiejętności studentów.

 

Najwyższy poziom kształcenia

 • number 1 czerwW naszym zespole znajdują się wyśmienici naukowcy oraz doświadczeni praktycy, którzy przekazują swoją wiedzę studentom. Do każdej grupy podchodzą indywidualnie, a program zajęć jest dostosowany do poziomu i potrzeb uczestników kursu.

 • number 1 czerwPraktykujemy formę zajęć, podczas których student jest aktywnym uczestnikiem, a nie biernym obserwatorem.

 • number 1 czerw Wysoka jakość kształcenia wynika z należycie opracowanego programu studiów, który jest na światowej klasy poziomie.

 • number 1 czerw W celu urozmaicenia procesu kształcenia oraz rozwinięcia wielu kompetencji, tworzymy i stosujemy własne, niepowtarzalne gry zadaniowe, warsztaty, projekty.

 

Atuty naszej siedziby

 • budynek czerwDoskonała lokalizacja u zbiegu ul. Hallera i Grabiszyńskiej
 • budynek czerwCałkowite przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
 • budynek czerwNowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i multimedialne laboratoria komputerowe
 • budynek czerwInnowacyjna aula wykładowo-konferencyjna na ponad 250 osób
 • budynek czerwSpecjalna strefa studenta – stołówka, bar z ogródkiem, pokoje samorządu i kół naukowych
 • budynek czerwE- Biblioteka z czytelnią (elektroniczne zbiory książek i czasopism z całego świata)
 • budynek czerwParking dla studentów i pracowników
 • budynek czerwOlbrzymi teren zielony do wypoczynku na przerwach
Multimedialne oblicze uczelni
 • Uczelniane adresy e-mail dla wszystkich studentów
 • Wirtualny dziekanat (plan zajęć, wyniki egzaminów, zapisy na egzaminy)
 • E-indeks
 • Elektroniczna legitymacja studencka
 • Nowoczesna platforma e-learningowa z materiałami dydaktycznymi i zajęciami
 • Bezpłatne WiFi na terenie całej Uczelni
 • Członkostwo w Microsoft IT Academy MSDN AA (studenci mają możliwość korzystania z licencji na wybrane oprogramowanie Microsoft na potrzeby edukacyjne)

Uczelnia bez barier

 

Na terenie uczelni zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, a cała infrastruktura wewnątrz budynku przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dowiedz się więcej