Katedra Zarządzania, Finansów i Rachunkowości • Jednostki uczelniane - WSH we Wrocławiu

Katedra Zarządzania, Finansów i Rachunkowości

pokój: 2/16
tel.+48 71 333 11 26

 sesja jakub dlugosz

prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
Kierownik Katedry
e-mail: [email protected]
tel.+48 71 333 11 21
pokój: 2/15