Katedra Informatyki • Jednostki uczelniane - WSH we Wrocławiu

Katedra Informatyki

pokój: 2/13
tel. +48 71 333 11 23

 sesja jakub dlugosz 37

Jakub Długosz
Kierownik Katedry
e-mail: [email protected]u