Dział Informatyki • Jednostki uczelniane - WSH we Wrocławiu

Dział Informatyki

pokój: 0/24
tel.+48 71 333 11 06
e-mail: [email protected]


sesja sergiusz lesko

Sergiusz Leśko
Główny Informatyk
e-mail [email protected]


 sesja nazar

Nazar Khoma
Informatyk
e-mail [email protected]
Roman Haligowski
Roman Haligowski
Informatyk 
e-mail [email protected]