Centrum Studiów Podyplomowych • Jednostki uczelniane - WSH we Wrocławiu

Centrum Studiów Podyplomowych

pokój: 2/9
e-mail: [email protected]
 tel. +48 71 333 11 04

 Daria Belej foto

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych 
e-mail: [email protected]