Współpraca B+R • Badania - WSH we Wrocławiu

Współpraca B+R

Pracownicy WSH biorą udział w następujących programach badawczych i rozwojowych:

  • okProgram Mozart – Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej

  • okZagraniczne projekty badawcze

  • okPrace na zlecenie organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, biznesu

WSH chętnie działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Zainteresowanych współpracą w zakresie B+R prosimy o kontakt z Prorektor dr Martą Drozdowską

 

[email protected]

 

Program Mozart - Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej.

  • Dr Marta Drozdowska w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  we współpracy z firmą InVite Sp. z o.o. realizowała projekt pt. „Hotel Invite liderem w tworzeniu zintegrowanych produktów turystycznych i wykorzystywaniu nowych technologii wśród obiektów noclegowych Wrocławia".

  •  Teresa Kupczyk w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., we współpracy z firmą Otto Work Force Polska Sp. z o.o., realizowała projekt pt. „Badania naukowe na rzecz rozwoju usług OTTO WORK FORCE POLSKA". 

Projekty naukowe


  • EFOP-3.6.1-16-2016-00012 INSTITUTIONAL DEVELOPMENTS IN NELLIGENT PROFESSIONALS – INNOVATIVE SOLUTIONS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ZALA MEGYE R & D & I przy współpracy z Budapesti Gazdasagi Egyetem, ekspert zagraniczny po stronie WSH dr Marta Drozdowska.

 

Znaczące publikacje naukowe

  • arrow "WROCŁAWSKA UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI"