Konferencje naukowe, seminaria, warsztaty • Badania - WSH we Wrocławiu

Konferencje naukowe, seminaria, warsztaty

WSH organizuje cykliczne konferencje naukowe, seminaria, warsztaty oraz wykłady gościnne.

Aktualne

Name of the conference Year International conference Organizers
Światowe Dni Przedsiębiorczości

every 6 mo

from 2018

no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Lean Management

every 3mo

from 2018

yes Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Archiwalne 

Name of the conference Year  International conference Organizers
Światowe Dni Przedsiębiorczości

every 6 mo

from 2018

no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Campetency management-research & business practice   2017 no Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Czas na kobiety   2017 no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
The Role of Tourism in the Regional Economy - Cultural tourism as a tourism product of cities, towns and regions   2017 no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Geoparki w Polsce jako ważne destynacje turystyki edukacyjnej - stan i perspektywy   2016 no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Gospodarka i Rynek Pracy a Imigranci w perspektywie roku 2030   2015 yes Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
II Dolnośląski Kongres Kobiet we Wrocławiu pod hasłem "Kobiety potencjałem Dolnego Śląska"   2015  no  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
III Kongres Politologii w Krakowie: Odsłony polityki   2015 no Over 30 organizers – higher education institutions from all over Poland

Międzynarodowe Forum Gospodarki
Odpadami – Europa na drodze energetycznego wykorzystania odpadów
i ich selektywnej zbiórki

  2015  yes Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Równość płci w zarządzaniu kapitałem ludzkim - Dolny Śląsk na tle międzynarodowym

  2015 no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu – korzyści ekonomiczne, organizacyjne

i społeczne

  2015 no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Rola turystyki w gospodarce regionu - Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellness jako markowy produkt turystyczny regionu - teoria i praktyka

  2014  yes  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Superwoman na rynku pracy - konferencja zorganizowana wspólnie z Kongresem Kobiet

  2014 no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii Rola turystyki w gospodarce regionu

2014 yes Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu