#WSHweWrocławiu z akredytacją CEEMAN! • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-06-01 13:41:53

#WSHweWrocławiu z akredytacją CEEMAN!

W dniu 31.05.2021 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otrzymała międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej w Europie Środkowej.

Certyfikat Ceeman

 IQA Certificate WSH 2021 1

Oficjalny komunikat CEEMAN: Czytaj

Tym samym jako 10. uczelnia w Polsce dołączyliśmy do grona najlepszych uczelni biznesowych w kraju, wykaz uczelni dostępny pod linkiem: http://www.ceeman.org/accreditation/ceeman-iqa-accredited-institutions.

 

WSH jest członkiem CEEMAN od  2009 roku, Stowarzyszenie ustanawia międzynarodowe standardy jakości w kształceniu, wspiera procesy rozwojowe, innowacje oraz kreatywność, jak również zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia przez naszą Uczelnię wysokich standardów w sześciu obszarach działalności:

1. STRATEGIA I CELE

2. ZARZĄDZANIE I STRUKTURA

3. TWORZENIE WIEDZY (BADANIA)

4. TRANSFER WIEDZY (EDUKACJA)

5. ZASOBY

6. CIĄGŁE DOSKONALENIE / INNOWACJA

7. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 

Każdy obszar był oceniany z trzech różnych perspektyw:

okzgodność z zadeklarowaną misją, wizją i wartościami instytucji oraz wpływem nieformalnej kultury instytucji na ich osiągnięcie;

okstopień, w jakim każdy obszar spełnia międzynarodowe standardy jakości;

oksposób, w jaki każdy obszar odpowiada i jest dostosowany do specyficznych potrzeb środowiska (środowisk), w którym działa dana instytucja.

 

Słowa uznania prezydent CEEMAN

W liście gratulacyjnym prof. Danica Purg, prezydent CEEMAN pisze, że Certyfikat CEEMAN IQA jest potwierdzeniem, że Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu zapewnia DOSKONAŁE, ISTOTNE i DYNAMICZNE kształcenie w zakresie edukacji menedżerskiej. Mając jasną i dalekosiężną wizję, WSH rozwija misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na międzynarodowym rynku. W ten sposób WSH odgrywa pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu idei doskonałej, istotnej i zrównoważonej edukacji menedżerskiej w Polsce.

 

Bezpośrednią korzyścią z uzyskania międzynarodowej akredytacji jest większa rozpoznawalność na rynku światowym. Z kolei pracownicy Uczelni będą dzięki temu bardziej atrakcyjnymi partnerami do międzynarodowych zespołów badawczych. Ponadto wzrasta wartość dyplomu WSH we Wrocławiu regionie, kraju i za granicą, zwiększając szanse studentów na zatrudnienie. Pracodawcy angażujący absolwentów akredytowanych uczelni mogą liczyć na to, że będą oni posiadali wiedzę teoretyczną, ale również wysokorozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie, pozwalające na aplikowanie tej wiedzy w środowisku biznesowym.