Ważna informacja dot. szkoleń w ramach "Wrocławskiej uczelni przyszłości" • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2019-02-15 09:00:00

Ważna informacja dot. szkoleń w ramach "Wrocławskiej uczelni przyszłości"

W celu ułatwienia Państwu rekrutacji na szkolenia i warsztaty dla studentów, realizowane w WSH   w ramach projektu „Wrocławska uczelnia przyszłości…”, począwszy od dnia 16 lutego (sobota) udostępniamy Państwu komplety dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej wraz z instrukcją ich wypełniania.

Dokumenty będą do pobrania  w recepcji WSH na parterze. Będą na Państwa czekały w specjalnie przygotowanych kuwetkach biurowych. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i warsztatach mogą je wypełnić na miejscu i oddać pracownikowi WSH na recepcji.

Proszę pamiętać, że dany student może wziąć udział tylko w jednej ścieżce szkoleniowej (i wówczas uczestniczy we wszystkich szkoleniach przewidzianych dla wybranej ścieżki).

W ramach dostępnych szkoleń możecie Państwo zrekrutować się na szkolenia w ramach ścieżek:

  1. Analityk danych

  2. Administrator baz danych Oracle

  3. Administrator korporacyjnych sieci CISCO

  4. Specjalista ds. kadr i płac