Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Turystyki w WSH • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-01-24 09:00:00

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Turystyki w WSH

Polskie Stowarzyszenie Turystyki działa od 1988 r. i zrzesza przedstawicieli nauki i praktyki w zakresie turystyki. Celem Stowarzyszenia jest: popieranie rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej, rozwój i popularyzacja nauk o turystyce, podejmowanie działań o zastosowanie wyników bada w polityce społecznej i gospodarczej, integracja środowisk turystycznych i różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką, reprezentacja interesów członków wobec władz państwowych, samorządowych i związkowych oraz angażowanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym kraju.Wyższa Szkoła Handlowa jest członkiem wspierającym PST, członkami zwyczajnymi jest 6 pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji.

Walne Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności Polskiego Stowarzyszenia w latach 2013-2017 i określeniu kierunków działania na przyszłość. Nadało tytuł Honorowego Prezesa PST p. Alicji Gotowt-Jeziorskiej, dotychczasowej wieloletniej Prezes   Stowarzyszenia i wybrało władze na nową kadencję. Nowym Prezesem PST został wybrany p. Jan Błoński, Prezes Zarządu Mazowieckiej Organizacji Turystycznej, w skład Zarządu Głównego weszli m.in. pracownicy Wyższej Szkoły Handlowej - dr Marta Drozdowska i prof. Jerzy Wyrzykowski.