Volvo Maszyny Budowlane Polska i projekt "Na poziomie 308" • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-11-16 09:00:00

Volvo Maszyny Budowlane Polska i projekt "Na poziomie 308"

Volvo Maszyny Budowlane Polska, Powerstone oraz Polskie Górnictwo Skalne to organizatorzy dużej imprezy masowej „Na poziomie 308”, która odbędzie się we wrześniu 2019 roku w wyjątkowej scenerii kopalni amfibolitu i migmatytu w Piławie Górnej. Pierwsza impreza tego typu miała miejsce w 2015 roku (500 gości), druga  w 2017 roku (750 gości). Organizatorzy zakładają, że w kolejnej trzeciej imprezie weźmie udział  około 1000 uczestników.

Studenci drugiego roku studiów licencjackich Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu kierunku turystyka i rekreacja zostali zaproszeni w ramach realizowanego przedmiotu  „Projektowanie i kreowanie produktów turystyki eventowej i poznawczej” do udziału w projektowaniu całego przedsięwzięcia. Będą mieli okazję zapoznać się z organizacją tak prestiżowej masowej imprezy nie tylko teoretycznie ale także praktycznie. Wykorzystają wiedzę zdobytą na zajęciach a także potencjał organizatora imprezy oraz własną kreatywność aby stworzyć projekt trzeciej edycji imprezy „Na poziomie 308”.