STYPENDIA - Zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-11-04 08:26:23

STYPENDIA - Zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów

Stypendia socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022 – zmiana

W związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki - Pana Wojciecha Murdzka, w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informujemy, że z dniem 03 listopada 2021 r. zmienia się Regulamin świadczeń dla studentów WSH. Poniżej pismo otrzymane z MEiN oraz Zarządzenie Rektora nr 13/21/22 z dnia 03.11.2021 r.

 

Pismo MEiN z dnia 15.10.2021 r.

Zarządzenie Rektora nr 13/21/22 – zmiana Regulaminu