Studia MBA - nowa edycja już od kwietnia! • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-04-07 10:12:00

Studia MBA - nowa edycja już od kwietnia!

Zapraszamy na kolejne edycje studiów podyplomowych MBA: MBA Process Management oraz MBA w Administracji Publicznej. Pierwsze zjazdy już w drugiej połowie kwietnia! Ze względu na panującą sytuację zajęcia będą prowadzone w wersji blended learning (online + offline).

 

MBA Process Management

MBA Process Management organizowane wspólnie z LMCG - partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu - to jedyne tego typu studia MBA w Polsce, odpowiadające na potrzeby kandydatów, którzy chcą uzyskać wiedzę w zakresie zarządzania procesowego w środowisku usługowym. Potwierdzeniem rozwoju kompetencji jest świadectwo ukończenia studiów MBA oraz certyfikaty: Process Managera, Process Coacha oraz Process Leadera. Zajęcia podczas studiów prowadzone przez profesjonalistów, międzynarodowych praktyków z ogromnym doświadczeniem w branży usługowej oraz w swoich specjalizacjach.

Rozpoczęcie kolejnej edycji: 25. kwietnia 2020

 

MBA w Administracji Publicznej

Celem studiów MBA w Administracji Publicznej jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w stawianiu czoła aktualnym wyzwaniom sfery publicznej. Ich założeniem jest stworzenie przestrzeni dla rozumienia tradycyjnych i innowacyjnych koncepcji pomocnych w podejmowaniu optymalnych decyzji. Głównym przesłaniem jest praktykowanie rozwiązań związanych z najnowszymi trendami i wymogami w zarządzaniu publicznym, w tym partnerstwem i współpracą w wymiarze sektorowym i horyzontalnym oraz myśleniem projektowym i sieciowym. Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

Rozpoczęcie kolejnej edycji: 25. kwietnia 2020