Studia MBA ze znakiem jakości i certyfikatem Studia z Przyszłością • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-02-15 10:33:39

Studia MBA ze znakiem jakości i certyfikatem Studia z Przyszłością

Nasze studia magisterskie Executive MBA w j. polskim i International w j. angielskim (specjalność na kierunku Zarządzanie) zostały wyróżnione Certyfikatem i Znakiem Jakości przez komisję konkursową programu Studia z Przyszłością!


Certyfikatem „Studia z Przyszłością” już od 6 edycji wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Najwyższa Jakość Kształcenia

Zgodnie z Regulaminem Programu nasze aplikacje oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów-członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych.

certyfikat

Komisja Akredytacyjna zarekomendowała przyznanie Certyfikatów i Znaków Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Warto przy tym podkreślić, że polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W Konkursie „Studia z Przyszłością” wybieramy z tego grona kierunki i programy studiów stanowiące akademicką elitę, znacząco wyróżniające się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej.