Rektor powołał Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-05-04 10:47:43

Rektor powołał Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

W związku z międzynarodowym charakterem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu Rektor powołał Panią dr Barbarę Kobzarską-Bar na stanowisko Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Decyzja ta została podjęta, by reagować na przypadki zagrożenia studentów WSH w kwestiach dyskryminacji oraz nierównego traktowania, a także określa formy pomocy dla pokrzywdzonych osób. 

Najważniejsze kwestie, które reguluje podpisany przez Rektora dokument, to:

  • Procedura antydyskryminacyjna
  • Zakaz dyskryminacji i przemocy
  • Opis trybu zgłaszania skargi
  • Komisja do spraw Etyki i Antydyskryminacji WSH we Wrocławiu

 

Szczegóły dotyczące ww działań znajdziecie w nowo utworzonej zakładce
Bezpieczna WSH we Wrocławiu

Powyższe decyzje regulują zarządzenia Rektora numer 32 oraz 33 z sekcji "ważne dokumenty".