Regulamin bezpieczeństwa na czas pandemii COVID-19 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-09-10 13:08:08

Regulamin bezpieczeństwa na czas pandemii COVID-19

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20. marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, władze Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu wprowadziły Regulamin Bezpieczeństwa dla pracowników, wykładowców oraz studentów naszej Uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się całą treścią Regulaminu (POBIERZ). 

Poniżej przedstawione zostały w skrócie najistotniejsze punkty.

W zajęciach na Uczelni może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych, a także osoba której domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji epidemiologicznej.

Po wejściu do budynku Uczelni i przed jego opuszczeniem należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.

Na terenie Uczelni konieczne jest zakrywanie nosa i ust.

Należy unikać gromadzenia się przed wejściem do sal wykładowych i laboratoriów, na korytarzach i innych częściach wspólnych, dążąc do zachowania odstępu 2 m.

W salach komputerowych zaleca się korzystanie z rękawiczek jednorazowych. Każda sala po zajęciach danej grupy będzie dezynfekowana.

Pomiar temperatury ciała może być dokonywany w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Regulamin bezpieczeństwa obowiązujący w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na czas pandemii COVID-19