Rada Biznesu 19.03.2019 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2019-03-25 09:00:00

Rada Biznesu 19.03.2019

Do Rady zostali zaproszeni następujący przedsiębiorcy:  Pan Zbigniew Piątek, Pan Jakub Feiga, Pani Agnieszka Zakrzewska, Pan Cezary Rutka, Pan Michał Łuczak, Pan Waldemar Szewc, Pan Mariusz Gasek, Pan Remigiusz Jezierski, Pan Sylwester Karczmarczyk, Pan Wiesław Dreko, dr Ignacy Einhorn, Pan Tomasz Kosoń, Pan Tomasz Dauerman, Pan Marek Kobiec, Pan Jacek Rakoczy, Pan Jarosław Perduta, Pani Barbara Pokorny, Pan Rafał Gnojnicki, Pani Jolanta Malinowska, dr inż. Zbigniew Sebastian, Pan Stanisław Raźniewski, Pan Grzegorz Rojek, Pan Krzysztof Balawejder, Pan Marek Wasielewski, Pan Przemysław Kucharzewski, prof. dr hab. n.med. Zygmunt Zdrojewicz. 

Rektor dr Roman Fulneczek wręczył akty powołania. Celem Rady Biznesu jest stworzenie warunków do współpracy Uczelni z praktyką gospodarczą oraz bieżąca wymiana doświadczeń zmierzająca do poprawy jakości kształcenia w ramach posiadanych i planowanych kierunków i dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy.