Program ambasadorski Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-11-09 09:00:00

Program ambasadorski Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu została beneficjentem programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna, którego celem jest wsparcie uczelni w zwiększaniu rozpoznawalności poza granicami kraju. Program wspierany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Grupą docelową projektu są młodzi ludzie w wieku 17-19 lat zainteresowani podjęciem studiów zagranicznych, pochodzący z krajów Europy Wschodniej i Południowej, Azji i Afryki, w tym Indii, Chin, Wietnamu, Malezji, Indonezji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, krajów Afryki Subsaharyjskiej.

W ramach projektu spośród studentów uczelni zrekrutowanych zostanie pięciu ambasadorów z pięciu różnych krajów. Dzięki dedykowanej  dla projektu aplikacji będą w stałym kontakcie z kandydatami na studia  W kanałach social media będą dzielić się przydatnymi informacjami o procesie rekrutacji, uczelni, wykładowcach, dostępnych kierunkach itp.

Projekt powstał w odpowiedzi na poniższe potrzeby:

• niewystarczające środki własne dla prowadzenia działań promocyjnych/rekrutacyjnych na rynkach zagranicznych,

• potrzeba znalezienie skuteczniejszych i efektywnych kosztów dotarcia do potencjalnej grupy docelowej,

• wykorzystanie potencjału promocyjnego uczelni w osobach własnych absolwentów pochodzących z krajów docelowych i wzmocnienie ich więzi z uczelniami partnerskimi.