Poznaj przebieg procesów rekrutacyjnych • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-05-14 11:46:00

Poznaj przebieg procesów rekrutacyjnych

Rekrutacja zazwyczaj przebiega według ustalonego trybu. Etapy obejmują selekcję CV, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz dokonanie ostatecznego wyboru. Nierzadko bezpośrednie spotkanie z rekruterem jest poprzedzone rozmową telefoniczną.

 

Od czego zaczyna się proces rekrutacyjny?

 

Pierwszym etapem rekrutacji jest przygotowanie przez pracodawcę i opublikowanie ogłoszenia o pracę. Powinno ono zawierać niezbędne informacje dotyczące wymagań, ale nie tylko. W ogłoszeniach znajdują się także szczegóły oferowanych przez firmę korzyści i ogólnych warunków współpracy. Zazwyczaj na tym etapie następuje wstępna selekcja kandydatów. Rekruterzy zapoznają się z nadesłanymi CV i oceniają, które osoby spełniają wymagania. W niektórych przypadkach niezbędne okaże się przesłanie również listu motywacyjnego lub portfolio. 

arrow  Stwórz idealne CV z Biurem Karier Wyższe Szkoły Handlowej we Wrocławiu

 

Rozmowa rekrutacyjna

 

W wielu firmach kolejnym etapem procesu rekrutacji jest rozmowa telefoniczna. Nierzadko stanowi ona również okazję do wstępnego zweryfikowania predyspozycji wyłonionych kandydatów. Przykładowo, rozmowa może odbywać się w języku angielskim, co umożliwi rekruterom sprawdzenie kompetencji językowych kandydata. Może ona również dotyczyć motywacji potencjalnego pracownika i jego oczekiwań.

 

Spotkanie w sprawie pracy

 

Następnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, która może przybrać najróżniejsze formy. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się centrum oceny, czyli Assessment Center, w ramach którego kandydaci wykonują konkretne zadania podlegające ocenie asesorów – na przykład w formie dyskusji grupowej lub prezentacji. Na tym etapie można poznać rzeczywiste predyspozycje kandydatów. Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się również zdalnego weryfikowania umiejętności. Przykładowo, zadaniem z branży reklamowej będzie napisanie promocyjnego tekstu dotyczącego wymyślonego produktu i przesłanie go drogą mailową.

 

Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest wyłonienie kandydata lub kandydatów oraz poinformowanie ich o otrzymaniu posady. Zatrudnienie zostaje zwieńczone podpisaniem stosownej umowy oraz omówieniem niezbędnych szczegółów i formalności.

 

 

Zobacz także: porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/wymiar-czasu-pracy-na-pelny-etat-jak-go-okreslic