Nokia dołącza do partnerów WSH • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2019-01-15 09:00:00

Nokia dołącza do partnerów WSH

- wspólnego opracowywania projektów innowacyjnych oraz w zakresie praw własności przemysłowej;
- wspólnego organizowania praktyk studenckich studentów Uczelni, które odbywane będą we wrocławskim oddziale Nokia;
- wspólnego ustalania tematów prac magisterskich/dyplomowych dla wybranych studentów Uczelni;
- naboru kadry inżynierskiej spośród studentów lub absolwentów Uczelni zgodnie z potrzebami Nokia;
- organizowania przez każdą ze Stron lub wspólnie zajęć dydaktycznych i szkoleń oraz wspomaganie działalności kół naukowych;
- wspólnego uczestnictwa w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
- organizowania targów pracy