Nietypowy egzamin studentów zarządzania • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2017-07-25 09:00:00

Nietypowy egzamin studentów zarządzania

W piątek 5 maja studenci kierunku zarządzanie po raz pierwszy podeszli do niekonwencjonalnego egzaminu. Zamiast standardowej formy zaliczenia przedmiotu „Zarządzanie Zespołem Projektowym” studenci III roku studiów licencjackich mieli prawdziwe spotkanie z praktykami biznesu, którzy ich egzaminowali.

Inicjatorem tej zupełnie nowej formuły egzaminu był p. Mariusz Żebrowski - praktyk biznesu, wykładowca WSH i Prezes KS Gwardia Wrocław. Na spotkanie przybyło tyle samo egzaminujących praktyków co egzaminowanych studentów. Zadaniem każdej osoby odbywającej zaliczenie było dokonanie autoprezentacji przed Komisją składającą się z 10 osób, po czym następowała sesja pytań i odpowiedzi – eksperci mogli zadawać kandydatom indywidualne pytania – na wzór rozmowy kwalifikacyjnej. Po rozmowie każdorazowo eksperci oceniali wypowiedź danego studenta wg skali punktowej. Przy ocenie studenta były brane pod uwagę następujące kryteria:

 - determinacja w pozyskaniu pracy

-  wiedza na temat firmy, stanowiska pracy, produktów/usług

-  komunikatywność w rozmowie z ekspertem

-  możliwość elastycznego i etapowego wprowadzenia studenta do firmy

-  osobowość, kultura osobista, wiedza ogólna i specjalistyczna

-  aktualność i opracowanie redakcyjne CV


Chociaż studenci byli bardzo zestresowani taką formą egzaminu (całość była rejestrowana na kamerze), to już po samym egzaminie i uzyskaniu wysokich ocen byli wręcz zachwyceni – było to dla nich niesamowite przeżycie, wyjątkowa okazja, żeby znaleźć się blisko praktyki – w samym centrum biznesu.