"Nie stój - inwestuj" • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-04-24 09:00:00

"Nie stój - inwestuj"

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej i obecnie realizowany jest na 125 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Celem programu jest:

 - budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości
 - rozwój ekonomii społecznej
 - inspirowanie działań nauka-biznes-finanse
 - udział w realizacji celów rządu polskiego –łączenie nauki z biznesem
 - wzmocnienie, kreowanie wizerunku instytucji finansowych
 - wsparcie w procesach sukcesji w małych i dużych przedsiębiorstwach
 - stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów
- pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji z nauki do - praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki
- skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki
-  zapewnienie efektywnego, o wysokiej jakości, przekazu merytorycznego

Źródło: www.nzb.pl