Nasi absolwenci Turystyki i Rekreacji zarabiają najwięcej • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-06-14 08:00:00

Nasi absolwenci Turystyki i Rekreacji zarabiają najwięcej

Nasz kierunek Turystyka i Rekreacja zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Ekonomicznych Losów Studentów przeprowadzanym na podstawie danych administracyjnych ZUS i POL-on. Absolwenci Turystyki i Rekreacji na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zarabiają średnio 4777,93 brutto, co jest najwyższym wynikiem w Polsce! 

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Polski system jest rozwiązaniem nowatorskim w skali Europy, który spotyka się z dużym uznaniem ze strony badaczy europejskich. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

*źródło www.ela.nauka.gov.pl