Nagroda za organizację "Światowych Dni Przedsiębiorczości 2018" • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-12-10 10:00:00

Nagroda za organizację "Światowych Dni Przedsiębiorczości 2018"

Jest nam miło poinformować, że nasza Uczelnia - WSH we Wrocławiu otrzymała w dniu 6 grudnia br. Dyplom za wzorowe zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi.

Podziękowanie dotyczy wydarzania zorganizowanego na naszej Uczelni w dniach 14-15 listopada 2018 r. jako Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2018 w WSH we Wrocławiu. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Zbigniew Modrzewski. Dyplom oraz podziękowanie z rąk dyrektora ZSZ nr18 we Wrocławiu Pana Piotra Lusara otrzymał Dariusz Socha- Koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w WSH.

Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu kolejny raz brał udział w programie „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”. Program przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Organizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Proponowana tematyka spotkań w Wyższej Szkole Handlowej pozwala na przekazanie w atrakcyjnej formie większości treści nauczania zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej. Stworzyła sprzyjającą atmosferę z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie, pozytywne relacje z lokalnym biznesem. Umożliwiła  młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu, przybliżyła  podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz  umożliwiła uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy. Bardzo dziękujemy za zaufanie i zapraszamy następne szkoły do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu ŚTP Wiosna 2019.