Koronawirus - FAQ dla Studentów i Pracowników • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-04-29 15:04:00

Koronawirus - FAQ dla Studentów i Pracowników

arrow  Gdzie mogę uzyskać informację dotyczące pobytu cudzoziemców?

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia projekt kolejnej ustawy zakładającej m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen – więcej informacji TUTAJ.

 

arrow  Gdzie mogę uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa epidemiologicznego Uczelni?

Pod adresem [email protected]  można kontaktować się z władzami uczelni w sprawach związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym Uczelni, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Uczelni. Aktualne komunikaty dostępne również na stronie www.

 

arrow  Skąd decyzja o zawieszeniu zajęć w WSH we Wrocławiu? 

Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej WSH we Wrocławiu.

 

arrow  Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności? 

Nowe Zarządzenie Rektora z dnia 22. maja 2020 obowiązuje do końca semestru letniego 2019/2020

 

 arrow  Jak w tym okresie działają jednostki uczelniane? 

Od 25 maja do odwołania Uczelnia będzie czynna wyłącznie w godzinach 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. 

 • Dziekanat:  Dziekanat będzie prowadził dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 przy czym prosimy o zastosowanie się do zasady ograniczonego kontaktu bezpośredniego. Zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godzinach 8:00 - 16:00, aby pracownik mógł ocenić potrzeby studenta i możliwości związane z rozwiązaniem problemu. 

 • Kwestura/Dział Obsługi Finansowej Studentów: będzie miał dyżury w godz. 9:00 – 15:00 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek. Preferowany kontakt mailowy, odpowiedzi będą udzielane na bieżąco w dniach pełnionych dyżurów. 

 • Biuro Rekrutacji:  będzie miało dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Zachęcamy jednak do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godz. 8:00-16:00: 

Rekrutacja [ua, ru]: +48 506 396 665, [email protected],

Rekrutacja [pl, en]: +48 784 367 758, [email protected],

Doradca studenta zagranicznego [ua,ru]: +48 531 274 194[email protected].

Kandydaci zagraniczni nadal mogą zapisywać się na studia, cała procedura przebiega online: https://apply.vistula.edu.pl/ !

 1. Kontakt telefoniczny Biuro Karier: Telefon: +48 71 333 11 08  (SPRAWDŹ DYŻURY PRACOWNIKÓW)

 2. Umówienie się na konsultację on-line poprzez serwis JobTeaser (zakładka spotkania) do 14.04.2020. Wejście do serwisu bezpośrednio poprzez serwis wsh.jobteaser.com  lub zakładkę na stronie WSH -> Dla Studenta -> Biuro Karier  

Konsultacje on-line mogą dotyczyć:

  • dokumentów aplikacyjnych (CV)

  • praktyk studenckich

  • konsultacje oraz testy ścieżki zawodowej

Ważne - konsultacje nie dotyczą projektów unijnych realizowanych przez Biuro Projektów (np. zapisów na szkolenia realizowane przez Biuro Projektów) 

1. Kontakt: [email protected] 

2. Kontakt telefoniczny w dniach dyżurów z Marcinem Szymkowiakiem Tel. (+48) 71 333 11 03

 • Biuro Programu MBA:  Biuro MBA ma dyżur w każdy wtorek i czwartek od 9-15, w pozostałych dniach zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godzinach 8:00 - 16:00 

 • Centrum Studiów Podyplomowych : w sprawach związanych z kierunkiem bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 71 333 11 33 w dniu dyżuru pracownika tj. poniedziałek 9:00 do 15:00 w pozostałe dni  pod adresem mailowym [email protected]. W kwestiach związanych z zajęciami pozostajemy w kontakcie z opiekunem merytorycznym za pośrednictwem udostępnionego adresu mailowego oraz narzędzia Microsoft Teams. 

                 

 

arrow  Jak uzyskać zaświadczenie? 

Jak uzyskać zaświadczenie (również o opłatach)? Zapotrzebowanie na zaświadczenie należy wysłać mailowo na adres [email protected] z wyjaśnieniem w jakim celu jest ono niezbędne. Dziekanat w momencie jak będzie gotowe poinformuje mailowo o możliwości odbioru. W przypadku zaświadczeń o opłatach należy wysłać email z taką informacją na adres: [email protected] lub [email protected] i wyraźnie zaznaczyć, czy zaświadczenie musi być odebrane osobiście, czy może być wysłany skan. Po zaświadczenie będzie się można zgłosić w podanych wyżej dniach i godzinach tylko i wyłącznie po otrzymaniu maila zwrotnego, że takie zaświadczenie jest gotowe do odebrania.

 

arrow  Co z ważnością legitymacji studenckiej? 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o wydłużeniu terminu ważności legitymacji z 31 marca 2020 r. do 31 maja  2020 r.

 

arrow  Czy zajęcia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych, które miały odbywać się na Uczelni są odwołane? 

Tak. Wszystkie zajęcia, które miały odbyć się na terenie Uczelni są odwołane.

 

arrow  Czy odwołanie dotyczy także praktyk studenckich? 

Decyzja pozostaje w gestii zakładu pracy, w którym Student odbywa praktykę. Jednakże zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Rządu naszego kraju oraz Głównego Inspektora w tej sytuacji rekomenduje się tam gdzie jest to możliwe pracę zdalną a ograniczenie pracy w zakładach.

 

arrow  Co z zajęciami sportowymi?

 Zajęcia sportowe od 4.05.2020 są realizowane w formie zdalnej

 

arrow Czy marcowe egzaminy dyplomowe w terminie poprawkowym w semestrze zimowym 2019/2020 (zaplanowane na marzec) odbędą się planowo?

Egzaminy dyplomowe zaplanowane na marzec zostały zawieszone. Aktualnie decyzją Rektora (Zarządzenie nr 40/2019/2020) istnieje możliwość odbycia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej. 

 

arrow  Czy pracownicy administracyjni będą dostępni dla studentów (również tych zagranicznych) i pracowników dydaktycznych?

Tak. Studentów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

arrow  Czy dziekanat będzie czynny dla studentów?

Dziekanat będzie otwarty od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Jednocześnie prosimy o zachowanie zasady ograniczonych kontaktów bezpośrednich i wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z dziekanatem w celu załatwienia sprawy.

 

arrow  Czy są jakieś dodatkowe informacje dla studentów zagranicznych?

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej zalecamy studentom zagranicznym studiującym w naszej uczeni, aby nie wyjeżdżali do swoich macierzystych krajów. Decyzja o powrocie do domu może oznaczać 2-tygodniową kwarantannę w kraju ojczystym. W przypadku powrotu do Polski obligatoryjna będzie także kolejna 2-tygodnowa kwarantanna, co może uniemożliwić uzyskanie zaliczenia semestru.

  

arrow  Czy biblioteka jest otwarta?

Biblioteka obsługuje studentów zdalnie przy pomocy e-booków. 

 • Przypominamy o możliwości korzystania z elektronicznych zbiorów naszej Biblioteki, znajdujących się na platformie IBUK LIBRA: https://libra.ibuk.pl Jeśli ktoś z Państwa nie ma dostępu do tych zbiorów, proszę pisać na adres e-mail: [email protected] w celu uzyskania kodu PIN.

 • Oferujemy zdalną pomoc merytoryczną w zakresie doboru odpowiedniej literatury spośród dostępnych publikacji elektronicznych, tel. 71 333 11 10, (proszę dzwonić w godz. 10.00-14.00)

 • Na życzenie doślemy też na adres mailowy dostępne w naszych zasobach publikacje elektroniczne w plikach PDF.

 • Na życzenie udostępnimy login i hasło do baz publikacji naukowych dostępnych w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki, aby można było z nich korzystać poza budynkiem uczelni.

 • Jednocześnie informujemy, że wszystkie kary za przetrzymanie wypożyczonych książek naliczone po 12 marca 2020 r. zostaną automatycznie anulowane.

 •  W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres: [email protected] lub dzwonić na numer +48 71 333 11 10 (w godz. 10.00-14.00)

 

arrow  Jeśli biblioteka jest zamknięta, to czy będą naliczane kary za przetrzymywanie książek, skoro oddanie ich będzie niemożliwe?

Za przetrzymanie książek nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

 

arrow  Czy termin zawieszenia zajęć podany w Zarządzeniu Rektora jest ostateczny, czy istnieje możliwość, że zajęcia zostaną odwołane na dłużej lub przywrócone wcześniej?

Termin podany w zarządzeniu Rektora jest oparty na sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju i od niego zależny.

 

arrow  Czy rok akademicki będzie wydłużony?

Nie planuje się wydłużenia roku akademickiego. Nie będzie żadnych problemów z ukończeniem semestru w określonym terminie.

 

arrow  W jaki sposób będą odbywać się zajęcia?

Wybrane zajęcia będą prowadzone zdalnie. Zawieszenie zajęć nie oznacza przerwy w nauce, a jedynie zmianę jej formy. Wykładowcy będą informowali Państwa w jaki sposób i w jakim czasie będziecie Państwo odbywali zajęcia.

 

arrow   Czy zajęcia, które przepadają będą musiały być odrabiane?

Zajęcia, które nie są obecnie realizowane zostaną nadrobione w formie zdalnej. Pozostałe zajęcia będą przeprowadzane jeśli tylko sytuacja na to pozwoli. O sposobie i terminach odrobienia niezrealizowanych zajęć studenci zostaną poinformowani.

 

arrow   Czy terminy sesji egzaminacyjnej pozostają bez zmian?

Na ten moment terminy sesji egzaminacyjnej pozostają bez zmian. Zakładamy, że rok akademicki będzie przebiegał zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego.

 

arrow   Co z wyjazdami Studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 35/2019/2020 wszystkie wyjazdy studentów oraz pracowników zostają wstrzymane.

 

arrow   Czy będą pobierane płatności za studia?

Nie przewidujemy zwrotów opłat czesnego ani żadnych zniżek, ponieważ zajęcia będą prowadzone w systemem zdalnym.

 

arrow   Co z osobami, które przebywają obecnie na wyjazdach w ramach programu ERASMUS+

Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu). 

MSZ uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880.

Kancelaria Prezesa RM podaje, że z możliwości #LotDoDomu mogą skorzystać obywatele RP oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce. Czytaj więcej

 

arrow   Ważne informacje dla obcokrajowców przebywających w Polsce

Kończy Ci się wiza? Potrzebujesz zezwolenia na pobyt? Nie masz ubezpieczenia zdrowotnego? - na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz na stronie https://interwencjaprawna.pl/

 

 NAUCZYCIELE DYDAKTYCZNI

 

 arrow  Czy zajęcia będą odbywały się zdalnie? 

Tak, od 23.03.2020 r. zajęcia odbywają się zdalnie według rzeczywistych harmonogramów zajęć zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych, podyplomowych oraz studiach MBA.

 

arrow  Czy zawieszenie zajęć wpłynie na wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników WSH?

Od dnia 23.03.2020 r. zajęcia będą realizowane w formie zdalnej. Jeżeli zajęcia zostaną przeprowadzone, nie wypływa to na wypłacenie wynagrodzenia dla pracowników.

 

arrow  Co z zajęciami, które zostały zawieszone od dnia 12.03.-20.03.2020?

Po podjęciu decyzji przez Dziekana informacja o odrobieniu tych zajęć zostanie przekazana zarówno wykładowcom jak i studentom.