Konkurs na stanowisko: pracownik dydaktyczny w Katedrze Informatyki • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-01-22 08:00:00

Konkurs na stanowisko: pracownik dydaktyczny w Katedrze Informatyki

WYMAGANIA

 • tytuł zawodowy magistra, preferowany stopień naukowy doktora,

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe i/lub naukowe z zakresu informatyki,

 • brak zatrudnienia w innej uczelni jako podstawowym miejscu pracy,

 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku polskim, ew. także w języku angielskim,

 • pozytywne nastawienie i umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY

 • możliwość pracy w dynamicznym i międzynarodowym środowisku,

 • współpracę z interdyscyplinarnym zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów,

 • wsparcie w rozwoju zawodowym, w tym zagraniczne szkolenia,

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,

 • bogaty pakiet socjalny.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o pracę,

 • życiorys zawodowy (CV),

 • syntetyczny opis osiągnięć zawodowych, naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,

 • inne dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy, naukowy i kwalifikacje kandydata,

 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Aplikacje należy wysyłać na adres: [email protected]

Prosimy o dołączenie następującej formuły:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).