Konferencja NET Global Conference w Warszawie • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2017-10-31 10:00:00

Konferencja NET Global Conference w Warszawie

Ponadto, w ostatnim dniu wydarzenia Edukatorzy mieli okazję spotkać się na targach edukacyjnych z potencjalnymi studentami z Polski i ich rodzicami.

Ponieważ WSH mocno skupia się na umiędzynarodowieniu, udział w tym wydarzeniu stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw otwierających wiele nowych możliwości rekrutowania większej liczby studentów zagranicznych na studia w naszej uczelni.